Startpagina Actueel

Officieel watertekort in Nederland door droogte

Door de aanhoudende droogte heeft Nederland officieel een watertekort, zo kondigt de regering aan. Het schaarse water zal volgens wettelijke afspraken worden verdeeld, zodat dijken, veengebieden en zeer kwetsbare natuur zo lang mogelijk worden voorzien van water. In de komende weken volgen mogelijk meer maatregelen.

Leestijd : 1 min

De drinkwatervoorziening komt niet in gevaar volgens de regering. Wel vraagt minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) alle Nederlanders om "goed na te denken of ze hun auto moeten wassen of hun opblaaszwembadje helemaal moeten vullen."

Verschillende maatregelen

Door de aanhoudende droogte waren al verschillende maatregelen van kracht. Zo geldt in delen van het land een sproeiverbod voor de landbouw. Ook mogen schepen elkaar niet inhalen op delen van de Gelderse IJssel. De vaargeul is hier smal geworden vanwege de lage waterstand. Bovendien wordt het waterpeil van het IJsselmeer zo hoog mogelijk gehouden omdat hier veel drinkwater vandaan komt.

Vandaag is er in Vlaanderen nog geen sprake van een drinkwatertekort, zo bevestigt Katrien Smets van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Wel staat het waterpeil erg laag, net zoals bij onze noorderburen. Vrijdag geeft de VMM een update over de situatie.

Belga

Lees ook in Actueel

Beëindigen van een vruchtgebruikerspacht

Recht Na de dood van mijn vader heb ik een perceel landbouwgrond geërfd. Mijn moeder erfde toen het vruchtgebruik en ik erfde de naakte eigendom. Omdat de landbouwuitbating van mijn vader beëindigd werd na zijn overlijden, heeft mijn moeder het desbetreffende perceel in pacht gegeven aan een landbouwer. Eind 2020 is mijn moeder op haar beurt ook overleden en ben ik de enige eigenaar geworden. Wanneer en hoe kan ik een einde maken aan deze pachtovereenkomst die door de vruchtgebruiker is afgesloten?
Meer artikelen bekijken