Startpagina Veeteelt

Praten over antibiotica bij dieren is de beste strategie tegen antibioticaresistentie

Van 18 tot 24 november 2022 is het de internationale week van de sensibilisering voor verstandig gebruik van antibiotica, ook bij dieren. Naar aanleiding hiervan wordt in België de nieuwe sensibilisatiecampagne ‘One Health’ gelanceerd, waarbij dierenartsen en andere gezondheidswerkers een centrale rol krijgen.

Leestijd : 2 min

In België werd al een grote vooruitgang geboekt in het gebruik van antibiotica bij dieren dankzij duidelijke en ambitieuze reductiedoelstellingen. In België werd sinds 2011 een reductie in gebruik vastgesteld van:

• 44,6 % voor alle antibiotica

• 82,9 % voor de kritisch belangrijke antibiotica

• 75,4% voor colistine

• 74,2% voor de met antibiotica gemedicineerde voeders

Er zijn nog steeds heel wat uitdagingen voor de dierlijke sector: eind 2021 werden 9% en 13% van alle varkens- en vleeskalverbedrijven gedefinieerd als alarmgebruiker en dus gekenmerkt door een structureel verhoogd antibioticumgebruik. Om dit aan te pakken, werd dit jaar de ‘antibioticacoach’ gelanceerd.

Belangrijke veranderingen

Bovendien zorgde de inwerkingtreding van de nieuwe Europese Verordening 2019/6 voor belangrijke veranderingen sinds begin 2022: het preventieve gebruik van antibiotica is enkel nog mogelijk bij een individueel dier; het metafylactisch gebruik is afhankelijk van het besluit van de dierenarts op basis van de risico’s voor de gezondheid en het welzijn van het dier.

Verder werden er nieuwe initiatieven aangekondigd in België: de voorwaarden voor gebruik van de kritisch belangrijke antibiotica worden uitgebreid naar gezelschapsdieren en de verplichte registratie van antibioticumgebruik zal progressief uitgebreid worden naar alle diersoorten.

Naar aanleiding van de internationale week van de sensibilisering voor verstandig gebruik van antibiotica en in het kader van het nationale actieplan One Health voor de bestrijding van antimicrobiële resistentie, hebben de sectoren volksgezondheid, diergezondheid en milieu een gezamenlijke communicatie- en sensibilisatiestrategie ontwikkeld.

Dialoog vergemakkelijken

Op 18 november wordt een nieuwe sensibilisatiecampagne gelanceerd, waarbij de dierenarts en andere gezondheidswerkers een centrale rol krijgen. De campagne wil de dialoog over het gebruik van antibiotica vergemakkelijken en zo goede praktijken bij mens en dier bevorderen. De campagne heeft dit jaar voornamelijk het grote publiek en de gezelschapsdierensector als doelpubliek. Onder de slogan ‘Praat over antibiotica’ wordt iedereen uitgenodigd om na te denken over een goed antibioticumgebruik.

Voortbouwend op de reeds geboekte vooruitgang, maar zich bewust van de uitdagingen die er nog liggen, zijn AMCRA, de federale autoriteiten en de hele diergezondheidssector verheugd over de mogelijkheden en samenwerkingen die dit Belgische One Health-actieplan biedt. Tijdens deze internationale week van de sensibilisering voor verstandig gebruik van antibiotica is ‘praten over antibiotica’ de beste strategie om de strijd tegen antibioticaresistentie aan te binden.

AMCRA

Lees ook in Veeteelt

Meer artikelen bekijken