Belgische landbouwer betaalde in 2021 een derde meer pacht dan in 2011

In West-Vlaanderen is de pachtprijs het duurst: beteelde grond kosten gemiddeld 490 euro/ha en grasland gemiddeld 418 euro/ha.
In West-Vlaanderen is de pachtprijs het duurst: beteelde grond kosten gemiddeld 490 euro/ha en grasland gemiddeld 418 euro/ha. - Foto: AV

De stijging is het sterkst in Vlaanderen, waar de prijs van beteelde gronden met 41% is gestegen en grasland met 25%. In het Waalse Gewest is de stijging lager (respectievelijk +23% en +15%). De beteelde gronden zijn in Vlaanderen voor 410 euro/ha te huur en in Wallonië voor 250 euro/ha en grasland respectievelijk voor 340 euro/ha en voor 230 euro/ha.

Duurste gronden in West-Vlaanderen

Op provinciaal niveau is West-Vlaanderen het duurst met beteelde grond die gemiddeld 490 euro/ha kost en grasland dat gemiddeld 418 euro/ha kost. Dit is ruim 2 keer zoveel als in de provincie Luxemburg, waar de pacht voor beteelde gronden en grasland respectievelijk 194 euro/ha en 176 euro/ha bedraagt.

StatBel

Meest recent

Meest recent