Startpagina Granen

Bladluisaantasting in wintergranen blijft stabiel

Op 21 en 22 november gebeurden bladluistellingen op 37 Vlaamse waarnemingspercelen door het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen en partners. Dit bracht aan het licht dat de voorbije week de bladluisaantasting gemiddeld stabiel bleef.

Leestijd : 2 min

De bladluisdruk lijkt afgelopen week gestabiliseerd. Op de onbehandelde percelen wintergerst is gemiddeld 5,9% van de planten bezet met minstens één bladluis. Ook het gemiddeld aantal bladluizen per plant lijkt te stabiliseren.

In de wintertarwe wordt hetzelfde geconstateerd, een gemiddelde stabilisatie van het percentage bezette planten en aantal bladluizen per plant. Op de onbehandelde percelen is gemiddeld 8,8% van de plantjes bezet met minstens één bladluis. Vorige week bedroeg dit gemiddelde percentage bezette planten 9,8%.

Plaatselijk kon de bezetting afgelopen week echter toch nog uitbreiden.

In de triticale blijft de aantasting ook op hetzelfde niveau.

Weersomstandigheden hebben invloed

Op de behandelde percelen was afgelopen week ook geen duidelijke herkolonisatie merkbaar, hoewel op enkele percelen de bezetting toegenomen was. De regen, winderige weersomstandigheden en wat frissere temperaturen van afgelopen dagen spelen een belangrijke rol in deze waarnemingen. In de vroeg gezaaide en ver ontwikkelde gerst, nu al stadium oprichten, kan het gewas al redelijk hard aangetast zijn door dwergroest en witziekte.

Einde najaar, op het einde van de vluchten bij het ingaan van de winter, ligt de behandelingsdrempel lager dan in de herfst, namelijk vanaf het moment dat 1% van de planten bezet is met virusdragende bladluizen. Uit virulentietesten uitgevoerd in Wallonië, bleek dat geen van de bladluizen het dwergvergelingsvirus droeg. We houden dus rekening met een zeer beperkte virulentie.

Vanaf tweede helft november vermindert echter vaak de kans om een behandeling in goede omstandigheden uit te voeren omwille van ongunstige weersomstandigheden en het moeilijk of niet toegankelijk worden van de percelen.

Het weer is de afgelopen dagen werkelijk omgeslaan. Controleer de percelen, bepaal de aantastingsgraad en behandel indien nodig tijdig.

Het LCG heeft zijn laatste bericht opgesteld voor wat de bladluisdruk betreft in de wintergranen voor dit najaar. Volgende berichtgeving is voorzien in het voorjaar 2023.

LCG

Lees ook in Granen

Meer artikelen bekijken