Weer meer bladluizen gespot in wintergranen

Het LCG meldt een uitbreiding van bladluizen in wintertarwe.
Het LCG meldt een uitbreiding van bladluizen in wintertarwe. - Foto: Andreas via Pixabay

In de wintergranen binnen het LCG-waarnemingsnetwerk is momenteel gemiddeld 4,4% van de planten bezet met minstens 1 bladluis. Op een aantal percelen na wordt de schadedrempel van 10% niet bereikt.

Behandelen is nog niet algemeen nodig, getuigen de percelen waar geen bladluizen worden gevonden. Opvolging van de aantasting en weersvoorspellingen zijn belangrijk om eventuele behandeling in te plannen.

Voor meer gedetailleerde informatie gaat u naar het graanbericht van LCG.

LCG

Meest recent

Meest recent