Startpagina Nieuws van maatschappijen

Eminex, additief dat drijfmest efficiënter en duurzamer maakt

Eminex is een relatief nieuw product van de Duitse producent Alzchem, dat Arvesta sinds kort aanbiedt in ons land. Het product reduceert de ontwikkeling van methaan in drijfmest. Daarnaast heeft het additief een aantal praktische en financiële voordelen.

Leestijd : 5 min

Zonder de hele formule prijs te geven bestaat Eminex, zoals wel meer producten van Alzchem, in de eerste plaats uit calcium- cyaanamide. Het bedrijf ontwikkelde hieruit al heel wat afgeleide producten voor verschillende sectoren, ook voor de tuinbouw. Voor Eminex worden onder meer stikstof en ijzer toegevoegd aan de calciumcyaanamide. Er waren 5 jaar van ontwikkeling en testen nodig om de formule op punt te stellen. De Duitse producent biedt Eminex aan als een rood korrelgranulaat dat in bigbags geleverd wordt.

Methaan en CO2

Eminex onderdrukt de methaan- en CO2-uitstoot tijdens langdurige drijfmestopslag en helpt daarmee klimaatschadelijke uitstoot te vermijden. Het gebruik van Eminex kan de uitstoot van broeikasgassen verminderen met 81,5 kg CO2eq per m3 drijfmest. Met een correcte dosering elimineert het product 90 tot 100% van de methaanuitstoot per mestkelder. De winst is in volume en in kg uitstoot misschien iets minder spectaculair voor CO2, maar ze is er wel. “Voor 100 melkkoeien bespaar je met Eminex 200 ton CO2 per jaar”, zegt Martin Eberl, Vice President Agriculture bij Alzchem.

Dat is niet enkel winst voor het milieu in het algemeen. Als de mestkelder onder de stalvloer zit, hebben de koeien en de veehouder last van de methaanuitstoot. Ze hebben niet zo- veel last dat ze er echt direct hinder van ondervinden, maar zonder methaan voelen de koeien zich net iets beter in hun vel en halen ze een hogere productie. Inzake ammoniak realiseert Eminex geen reductie. “Ammoniak was voor deze toepassing niet het doel. Het positieve nieuws is dat ons product de uitstoot van ammoniak ook niet verhoogt.”

Na een succesvolle introductie in Duitsland en enkele andere Duitstalige landen  is dit product voortaan ook beschikbaar in België, Nederland en Frankrijk.
Na een succesvolle introductie in Duitsland en enkele andere Duitstalige landen is dit product voortaan ook beschikbaar in België, Nederland en Frankrijk. - Foto: FVDL

Methaan staat in Vlaanderen niet zo hoog op de milieu-agenda als stikstof en CO2, maar dat is volgens Eberl een kwestie van tijd. “Europa wil alle broeikasgassen gereduceerd zien. Methaan komt zeker aan de beurt”, belooft Eberl.

Ook voor varkens

Eminex werd in de eerste plaats ontwikkeld voor drijfmest van koeien, maar met de juiste dosering kan het ook voor varkens ingezet worden.

Eminex heeft behalve de vermeden methaanuitstoot een aantal praktische voordelen. Drijfmest kent een aantal mogelijke problemen. Er kan zich in de mestkelder een schuimlaag vormen aan het oppervlak of er kan een zwevende laag met vast materiaal in de drijfmest zitten.

Praktische voordelen

Bij veehouders die drijfmest lang opslaan, zijn dat 2 zaken die het verpompen van de drijfmest moeilijker maken. Volgens Alzchem is Eminex het additief dat deze problemen oplost. En je kan de toepassing ervan valoriseren in carbon farming.

Meer homogene drijfmest

We spraken met 2 Duitse boeren die elk hun eigen redenen hebben om Eminex toe te passen. “Ik laat mijn mestkelder leegtrekken op 2 vaste momenten in het jaar, deels voor eigen gebruik op mijn akkers en deels voor een biogasinstallatie. De voorbije 10 jaar zat er dan telkens een dikke drijflaag in de mestkelder die het oppompen bemoeilijkt”, zegt veehouder Ingo Harms uit Ihlow in Duitsland. Hij produceert weidemelk met 140 koeien en nog wat jongvee. Hij beschikt over afgerond 100 ha weides en akkers.

Drijflaag

“Zonder die drijflaag zou het leegmaken van de mestkelder maar een uurtje duren, maar door die laag met vast materiaal moet je voor of tijdens het oppompen soms een paar uur de drijfmest blijven mengen of verdunnen met water. Dat kost tijd en geld. Het is hetzelfde met schuimlagen. Die worden 30 tot 40 cm hoog en zorgen ervoor dat de mestkelder sneller ‘vol’ is en dat wil je liever niet. Eerder testte ik een reeks producten, zoals een plantaardige olie, om die problemen op te lossen, maar die gaven niet het gewenste resultaat.

Sinds ik Eminex gebruik, heb ik geen van die problemen nog gehad. Het is bovendien veel gemakkelijker dan het volledig afdekken van de mestkelder. De drijfmest blijft een egale, homogene massa zonder drijflaag of schuim en het verpompen verloopt snel en vlekkeloos. Voor het gebruik op mijn eigen akkers is er het voordeel dat door het toevoegen van Eminex de drijfmest nog voedzamer voor mijn gewassen is dan anders.”

De opbrengst in maïs kan – volgens Alzchem – 6 tot 8% hoger liggen als je drijfmest met Eminex gebruikt. Dat zou komen door een betere ontwikkeling van het wortelstelsel. De energetische waarde van de drijfmest voor gebruik in een biogasinstallatie wordt door het Duitse additief maar weinig beïnvloed. Alzchem onderzoekt nog de invloed van het additief op biogas.

Reductie van uitstoot H2S, dat giftig en dodelijk kan zijn

“Doorgaans, als de mestkelder steeds verder gevuld geraakt en ik geen Eminex gebruik, was er altijd wel een moment dat de koeien er wat lusteloos bij stonden. En dat komt door de vrijgekomen methaan. Zo’n moment heb ik dit jaar, na toepassing van Eminex in de mestkelder, in deze stal niet gehad.”

Aangenamere geur

Eenzelfde geluid horen we bij Dirk Jansen, een Duitse boer uit Neuharlingersiel met 220 melkkoeien. “Ik testte Eminex in de melkveestal en ben van plan om dit product ook in de andere stallen te gebruiken”; zegt hij. Behalve de voordelen die Ingo Harms reeds aanhaalde, ziet Dirk Jansen nog andere voordelen.

“De typische methaangeur is veel minder aanwezig in de stal waar ik Eminex gebruik. Ik hoor het ook van de buren en van de toeristen die hier blijven overnachten: in deze stal komen ze graag, omdat de geur hier anders is. Mijn eigen metingen bevestigen dat er door het gebruik van Eminex minder methaan vrijkomt. CO2 is bovendien een thema waarover toeristen vaak in gesprek gaan met ons. Als je dan op een makkelijk begrijpbare manier kan vertellen welke inspanningen je doet, krijg je vaak een goede respons.”

“De typische methaangeur is veel minder aanwezig in de stal waar ik Eminex gebruik”, zegt de Duitse boer Dirk Jansen.
“De typische methaangeur is veel minder aanwezig in de stal waar ik Eminex gebruik”, zegt de Duitse boer Dirk Jansen. - Foto: FVDL

Dirk Jansen heeft nog een bijkomende belangrijke reden om Eminex te gebruiken. “Ik doe als melkveehouder aan carbon farming, waarbij ik financieel vergoed word voor mijn maatregelen om minder CO2 en andere broeikasgassen uit te stoten. Eminex is maar een van de maatregelen die ik neem. De ene maatregel kost geld, andere maatregelen nemen eerder tijd en moeite in beslag. Als ik de kostprijs van het product aftrek van de koolstofkredieten die ik daarvoor zal krijgen, hou ik nog steeds 40 euro over per uitgespaard ton CO2.”

‘Carbon farming’

Dat is ook een van de redenen om het product in ons land aan te bieden. “Carbon farming staat in België nog in de kinderschoenen, maar er beweegt wel een en ander en de ontwikkeling kan snel gaan”, stelt Yannick Hardy van Arvesta, de Belgische invoerder.

“Eminex is in het totaalpakket van de manieren om aan koolstoflandbouw te doen een van de makkelijkste. Je bestelt een big bag van het product en je doseert het product volgens het volume aanwezig op het moment van de toepassing. Je kan het product via de stalrooster naar de opslag laten lopen of het rechtstreeks toevoegen in de mestkelder. Het is een additief met een lange werkingsduur waar je nauwelijks naar moet omkijken”, stelt Hardy.

Je kan het product via de stalrooster naar de opslag laten lopen of het rechtstreeks toevoegen in de mestkelder.
Je kan het product via de stalrooster naar de opslag laten lopen of het rechtstreeks toevoegen in de mestkelder. - Foto: FVDL

Er zijn volgens de producent geen negatieve gevolgen als je te veel additief aan de drijfmest toevoegt.

Filip Van der Linden

Lees ook in Nieuws van maatschappijen

Meer artikelen bekijken