Startpagina Actueel

GAIA reageert op standpunt Febev, Chevideco en Equinox

Op 16 december publiceerden we het standpunt van Febev, Chevideco en Equinox over een communicatie van dierenrechtenorganisatie GAIA bij een uitspraak van het Hof van Beroep van 6 december naar aanleiding van de affichecampagne ‘Carrefoert’. Die campagne hekelde in september 2021 de verkoop van vlees van mishandelde Argentijnse paarden door Carrefour. GAIA reageert dat de juridische uitspraak hierover nochtans duidelijk is.

Leestijd : 3 min

Dierenrechtenorganisatie GAIA laat weten dat de 8ste Kamer van het Hof van Beroep van Brussel op 6 december 2022 een arrest velde waardoor het eerdere vonnis van Voorzitter van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank van Brussel van 30 juni 2021, zetelend zoals in kort geding, retroactief uit de rechtsorde wordt verwijderd. Dit betekent volgens GAIA dat er geen enkele juridische beslissing bestaat die de actie ‘Carrefoert’ onwettig verklaart. De actie Carrefoert wordt volgens GAIA juridisch zelfs vermoed wettig te zijn. Het is het democratische recht van Gaia om te blijven waarschuwen voor de mishandeling van paarden in Argentinië (aangezien het net Argentijns paardenvlees is dat geïmporteerd wordt door bijvoorbeeld Equinox).

GAIA stelt dat Equinox, Chevideco en Febev dienen onmiddellijk over te gaan tot terugbetaling van de geïncasseerde dwangsommen en dat zij moeten instaan voor de schade die veroorzaakt is door het laten uitvoeren van een rechterlijke uitspraak die nu hervormd is door het Brusselse Hof van Beroep (namelijk het vonnis van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank van Brussel van 30 juni 2021, inhoudelijk integraal hervormd door het Hof van Beroep van Brussel op 6 december 2022).

Dat GAIA ‘leugens’ verspreidt over het paardenleed mag dan al de mening zijn van de betrokken partijen die paardenvlees verhandelen, GAIA stelt over voldoende authentiek beeldmateriaal en getuigenissen te beschikken die het leed en de mishandeling van slachtpaarden in Argentinië aantonen.

Vorderingen zijn ongegrond

GAIA wenst ook de puntjes op de i te zetten over de inhoud van het arrest van de 8ste Kamer van het Hof van Beroep van Brussel van 6 december 2022. Het Hof heeft wel degelijk beslist dat alle vorderingen van de oorspronkelijk eisende partijen (Febev, Equinox en Chevideco) ongegrond zijn. Ter staving volgend citaat uit het arrest (zie randnummer 29 van het arrest): “Het hoger beroep van GAIA is gegrond. De vorderingen van geïntimeerden zijn ongegrond.” GAIA krijgt ook een rechtsplegingsvergoeding toegekend omdat het Hof van mening is dat GAIA de partij is die ‘in het gelijk’ is gesteld. Dit is een toepassing van artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek.

In de procedure werd GAIA bijgestaan door advocaat Anthony Godfroid, die de beslissing van het Hof van Beroep als volgt samenvat: “Het Hof van Beroep van Brussel heeft geen enkele vordering van de oorspronkelijk eisende partijen gegrond verklaard, laat staan dat er dwangsommen verschuldigd zouden zijn. Er is op dit moment geen enkele juridische beslissing die GAIA zou verhinderen of verbieden de consument verder te wijzen op het trieste lot van de paarden in Argentinië. Meer zelfs: het is op basis van de Grondwet, die voorziet in de vrijheid van meningsuiting én de vrijheid van vereniging, dat GAIA gerechtigd is vreedzame actie te blijven voeren tegen de import van paardenvlees uit Latijns-Amerika. De importeurs van Argentijns paardenvlees zullen er zich bij moeten leren neerleggen dat in een democratie ook meningen geuit mogen worden die bijzonder kritisch zijn voor hun activiteiten en, net daarom wellicht, de importeurs van latino-paardenvlees verontrusten.”

AV

Lees ook in Actueel

Ziekte- en insectendruk opgevolgd in granen

Granen Het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen (LCG) meldt deze week dat bladluizen maar beperkt aanwezig zijn. Larven van het graanhaantje worden waargenomen, maar niet in die mate dat een behandeling nodig is.
Meer artikelen bekijken