Startpagina Akkerbouw

Voedselveranderaars krijgen steun in kader van Vlaamse voedselstrategie

Vlaams minister van Landbouw en Voeding Jo Brouns verleent steun aan 3 projecten die geselecteerd zijn tijdens de G04Food-ideeënoproep rond ons voedsel voor de toekomst. Ze krijgen elk circa 50.000 euro om een bijdrage te leveren aan een beter voedselsysteem.

Leestijd : 3 min

De steun past binnen de Vlaamse voedselstrategie, die eind november op de Vlaamse voedseltop gelanceerd is. Verschillende actoren uit agrovoedingsketen, middenveld, onderzoek en beleid zetten hun schouders onder de strategie om concrete resultaten te kunnen boeken.

De 3 gefinancierde projecten voor een looptijd van 1 à 2 jaar zijn:

- Generation Food is een community die een rol wil opnemen als pre-incubator met focus op duurzaam geproduceerde voeding en die inzet op samenwerking tussen verschillende schakels in de keten. Het creëert een fysieke en abstracte plaats waar (aankomende) ondernemers geïnspireerd worden en ruimte krijgen om samen te experimenteren en te cocreëren.

Personen met ideeën rond duurzame voeding (bijvoorbeeld. studenten, landbouwers, verwerkers) worden meegenomen in concrete innovatietrajecten via instrumenten als makeathons, forums, masterclasses en dinner hacks. Het doel is een veerkrachtige landbouw- en voedingssector die in verbinding met elkaar en de consument werk maakt van kwaliteitsvolle voeding voor iedereen. De projectpartners zijn Rikolto België vzw, Proef, Boerenbond, Stad Leuven, KU Leuven, Hogeschool UCLL en EIT Food.

- Robin Food werkt rond gedragen oplossingen voor voedselreststromen. Het project van Saamo Vlaams-Brabant gaat uit van een triple win: voedselverliezen van lokale landbouwers verwerken, samenwerken met sociale economie en toegankelijker maken van gezonde voeding voor kwetsbare mensen. Het huidige productgamma bestaat uit soep, appelsap en groentesaus.

In aanloop naar de Vlaamse voedseltop is de vzw gestart aan een traject voor de ontwikkeling van biologische suikerarme courgetteconfituur, in samenwerking met het ILVO voor de productontwikkeling en maatwerkbedrijf Den Diepen Boomgaard uit Grimbergen voor de groenteoverschotten en de commerciële productie.

- Meer kinderen naar de boerderij: Inagro brengt met School@Platteland, net als projectpartner Plattelandsklassen vzw, schoolkinderen in contact met de land- en tuinbouw en zorgt zo voor diepgaande leermomenten en landbouweducatie met impact. Het gezamenlijke project verruimt het netwerk van landbouwbedrijven met initiatieven rond land-, tuin- en natuurbeleving in en rond de steden Antwerpen, Gent en Brussel. De focus ligt op stedelijke kinderen en jongeren en op stadscholen.

Verder wil het project een impuls geven aan outdoor education en STEM (science, technology, engineering en mathematics) op de boerderij, en intervisie en expertise delen om, met een sterkere samenwerking binnen landbouweducatie als basis, een aanzet te geven voor samenwerking rond bredere voedseleducatie.

Vlaamse voedseltop

Begin 2022 kregen 5 voedselveranderaars al een subsidie om hun idee verder uit te werken tot een voldragen project. Ze stelden hun resultaten voor op de Vlaamse voedseltop. De Vlaamse voedselstrategie bevat doelstellingen, werkpaden en engagementen van partners in de vorm van voedseldeals, en is opgebouwd rond 4 pijlers: gezonde en duurzame voeding voor iedereen, voedselsysteem binnen ecologische grenzen, voluit voor een veerkrachtige voedseleconomie en voedsel verbindt boer tot burger.

De voedselveranderaars leveren inspirerende ideeën en beloftevolle projecten aan voor een beter voedselsysteem. Geleerde lessen kunnen meegenomen worden in de verdere uitrol van de voedselstrategie.

Meer info over ‘Go4Food. Een Vlaamse voedselstategie voor morgen’ is beschikbaar op de webpagina over de voedselstrategie. Over de voedselveranderaars verscheen een apart rapport. Ontdek ook de filmpjes over voedselveranderaars op het You Tube-kanaal.

TD

Lees ook in Akkerbouw

Meer artikelen bekijken