Startpagina Melkvee

Solidariteitsfonds Botulisme voortaan ook voor volle vaarzen

De bestuurders van MilkBE hebben beslist om vanaf 1 januari ook zware sterfte bij volle vaarzen door botulisme op te nemen voor vergoeding door het solidariteitsfonds Botulisme. Tot nu toe werd alleen zware sterfte bij melkkoeien vergoed. De bijdragen voor MilkBE worden beperkt verhoogd.

Leestijd : 2 min

Het voorbije jaar deden zich enkele botulisme-uitbraken voor bij jongvee waarvoor toen geen compensatie kon worden uitbetaald. Met de uitbreiding van het toepassingsdomein wordt hieraan verholpen.

MilkBE beheert het solidariteitsfonds Botulisme dat toelaat een tegemoetkoming te betalen aan melkveehouders getroffen door een uitbraak van botulisme op hun bedrijf. Dit fonds voorziet zowel in een vergoeding van de vernietigde melk als in een tussenkomst bij zware sterfte onder de melkkoeien. Dat laatste wordt sinds 1 januari 2023 uitgebreid naar jongvee vanaf 15 maanden oud.

De definitie van zware sterfte wordt behouden: bij de overschrijding van de sterftedrempel van 30%. Deze drempel kan per diercategorie (volle vaarzen of melkkoeien afzonderlijk), dan wel over beide diercategorieën samen overschreden worden.

Gestegen kosten

Net zoals elke andere organisatie of bedrijf heeft ook MilkBE te kampen met kostenstijgingen. Het is daarom onvermijdelijk dat ook de bijdrage van melkveehouders en zuivelondernemingen aan MilkBE toeneemt. De stijging is echter minder sterk dan de toename van de algemene inflatie.

De digitalisering van de duurzaamheidsmonitor, samen met de vernieuwing van het programma voor de monitoring van contaminanten in melk en het Fonds Botulisme blijven ook dit jaar belangrijke prioriteiten van MilkBE.

In 2023 stijgt de bijdrage aan MilkBE voor melkleveraars met 5% naar 0,0635 euro (exclusief BTW) per 1.000 l melk en voor kopers met 7,8% naar 0,0760 euro (exclusief BTW) per 1.000 l melk.

FVDL/MilkBE

Lees ook in Melkvee

Meer artikelen bekijken