Startpagina Pluimvee

Ondersteuning bij overgang naar kooivrije huisvestingssystemen voor leghennen

Het project ‘Best Practice Hens’ heeft als doel de eiproductie in niet-kooi systemen te ondersteunen en het dierenwelzijn te verbeteren. Dat doen onderzoekers door kennis te verzamelen rond het houden van poeljen en leghennen in kooivrije huisvestingssystemen (scharrel, uitloop, biologisch). Verder verzamelen ze ook tips om de transitie naar een kooivrije huisvesting beter te ondersteunen.

Leestijd : 2 min

Tijdens de afgelopen 2 jaar werden verschillende studies uitgevoerd om informatiefiches met ‘beste praktijken’ te ontwikkelen voor (de transitie naar) kooivrije huisvestingssystemen. Het project, dat eindigt in mei dit jaar, wordt gefinancierd door de Europese Unie en vindt plaats in 5 landen. In België leidt het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) het onderzoek.

Gegevens verzamelen

Het eerste deel van het onderzoek vond plaats in landen waar reeds een hoog percentage van hennen in kooivrije systemen gehouden wordt, namelijk Nederland, Duitsland, Frankrijk en Denemarken. Verder verzamelde men ook informatie in 4 doellanden, die nog in transitie zijn naar een kooivrije huisvesting, namelijk België, Spanje, Portugal en Polen. Zo kunnen de opgestelde ‘beste praktijken’ aangepast worden aan lokale situaties.

Er gaat veel aandacht naar management en huisvesting, maar ook het monitoren van dierenwelzijn, economie en duurzaamheid.

Informatiefiches opstellen

Gedurende het tweede jaar werden de informatiefiches met ‘beste praktijken’ opgesteld, en werd een stappenplan gecreëerd voor de doellanden. De focus ligt daarbij op lokale uitdagingen. Die fiches kan je raadplegen via www.bestpracticehens.eu. Je vindt er onder meer infofiches over het verschil tussen bruine en witte rassen, over worminfecties, strooiselmanagement, snavelbehandeling, lichtmanagement, enzomeer.

Europese cijfers

Uit Europese gegevens blijkt dat in België in 2019 37% van de leghennen nog werd gehuisvest in verrijkte kooisystemen, 43% in scharrel, 14% in vrije uitloop en 6% biologisch.

Vlaanderen heeft 51 bedrijven met verrijkte kooien, 51 bedrijven met biologische huisvesting, 82 bedrijven met een scharrelsysteem, en 25 bedrijven met vrije uitloop. Het aantal bedrijven met verrijkte kooien en biologische huisvesting is dus gelijk, maar het aantal kippen in biologische huisvesting is meer dan 8 keer lager (zie tabel 1).

Leghennen 1 web

Wanneer het aandeel leghennen in verrijkte kooisystemen vergeleken wordt met de andere lidstaten, blijkt België het toch goed te doen. Van de 27 lidstaten staat België op de 21ste plaats. Dat betekent dat maar 6 lidstaten nog minder kippen in kooisystemen huisvesten. Malta staat helemaal bovenaan, met 99,4% van hun leghennen in kooisystemen. Malta beschikt over zo’n 349.000 leghennen. Dat is zeer weinig in vergelijking met de 10 miljoen leghennen in België.

Van onze buurlanden hadden Nederland en Duitsland in 2019 een relatief laag percentage aan verrijkte kooisystemen (respectievelijk 14,1% en 6%), en een hoog aandeel aan scharrelhuisvesting, beide rond 61%. In Frankrijk wordt nog 54,1% van de leghennen in een verrijkt kooisysteem gehouden (zie tabel 2).

leghennen web

Sanne Nuyts

Lees ook in Pluimvee

Meer artikelen bekijken