Startpagina Bieten

Rassenkeuze kan het verschil maken bij een moeizame suikerbietenteelt

Tijdens de jaarlijkse persontmoeting van Limagrain werd naast de maïsteelt ook de bietenteelt bekeken.

Leestijd : 3 min

Eerst merkte Nele Bonte, technisch adviseur voedergewassen regio Oost- en West-Vlaanderen, op dat het suikerbieten-areaal in België in 2022 slechts 1,13% in oppervlakte achteruit ging richting een totaal areaal van zo’n 54.457 ha. Dat is bewonderenswaardig, aangezien vele telers aan het twijfelen gingen omwille van de rendabiliteit van de teelt.

De markt is de laatste jaren stabiel, waarbij 8 à 10% wordt ingenomen door rhizoctoniarassen, een 22% door rhizomanierassen en een 70% door nematodenrassen.

Gestegen suikerprijs

Nele Bonte stond aan het begin van haar uiteenzetting stil bij de oorzaken van de gestegen prijs op de wereldsuikermarkt. Dit wordt onder andere toegeschreven aan de productie, die de laatste jaren lager lag dan de consumptie. Verwacht wordt dat deze verhouding terug zal wijzigen. De droogte en hitte in 2022 zorgden algemeen gezien voor een opbrengstdaling in Europa. Deze is echter minder uitgesproken in ons land. Brazilië kende een oogstvertraging door slecht weer, wat ook zijn invloed had op de suikerprijs, net zoals onzekerheid die gemeld wordt over Indiase exportquota.

De Europese suikerprijs wordt beïnvloed door het gedaalde areaal en de opbrengstrendementen, die lager liggen door de droogte. Het feit is ook dat Europa niet zelfvoorzienend is qua suikerproductie, waardoor het op een zeer dure markt moet gaan aankopen en tegelijk kampt met hoge transport- en verwerkingskosten door de hoge energiekosten. Er zijn positieve verwachtingen voor de suikerprijs op middellange termijn.

Opmerkelijke weersomstandigheden

Nele Bonte kon in haar toelichting ook niet anders dan even stilstaan bij de weersomstandigheden van 2022 en bij de impact ervan op de suikerbietenteelt. De lente was droog en warm, waardoor de opkomst op de zware gronden hier en daar wat moeilijker was. Het was echter vooral de onkruidbestrijding die bemoeilijkt werd.

De zomer van 2022 was uitzonderlijk droog en warmer dan gemiddeld. Gelukkig zijn suikerbieten bestand tegen droogte en waren de opbrengsten in België nog goed. Er is echter wel een verschil merkbaar op lichtere gronden, waar de rendabiliteit toch onder druk komt.

Na een lange periode van droogte volgde een najaar dat gemiddeld was qua neerslag, maar dat wel warm was. De regenval en nieuwe bladgroei deden het suikergehalte dalen. Als er in het najaar bij de hergroei nog voldoende gezond blad aanwezig is, kan de biet nog aan fotosynthese doen en dit blad gebruiken voor directe groei en om het suikergehalte terug op niveau te brengen. Is er onvoldoende gezond blad, dan wordt er nieuw blad gevormd en gaat het suikergehalte onderuit.

BetaShield

Om in te spelen op de extremere omstandigheden in het veld door het veranderend klimaat én door een gebrek aan gewasbeschermingsmiddelen, heeft Betaseed een premiumzaadbehandeling ontwikkeld, BetaShield genaamd. Dit zorgt voor een snellere en uniformere opkomst van het zaad, dat een uitgebreider wortelgestel kan ontwikkelen. Zo komen er meer weerbare planten in moeilijke omstandigheden, legde Nele Bonte uit.

Nele Bonte overliep het voorbije teeltseizoen voor suikerbieten en blikte vooruit naar de rassenkeuze in 2023.
Nele Bonte overliep het voorbije teeltseizoen voor suikerbieten en blikte vooruit naar de rassenkeuze in 2023. - Foto: TD

Met de zaadbehandeling worden er 2 families van bacteriën geënt op het zaad. Die zorgen voor een efficiëntere opname van stikstof en de fosfaten worden plantopneembaar. “Het belang van de behandeling komt kort na zaai kijken met een homogenere veldopkomst en een betere bladontwikkeling en bijgevolg meer fotosynthese”, aldus Nele Bonte. Ze verwees naar Frans onderzoek omtrent deze zaadbehandeling. Dat laat effectief een hogere wortel- én suikeropbrengst zien. Meer rendement en het onderzoek wijzen ook op agronomische voordelen, waaronder minder stress in de teelt. Het voorbije jaar werd een praktijkproef bij 400 suikerbietentelers in België opgevolgd, waarbij voornoemde voordelen ook naar voren kwamen.

Gamma voor 2023

De BetaShield-zaadbehandeling is beschikbaar op de nieuwe rassen BTS 1825N en BTS 2185, respectievelijk een nematoden- en rhizomanieras.

Wat het rassenaanbod van Betaseed voor dit jaar in ons land betreft, zetten ze nog in op 2 groepen: suikerrijke types en evenwichtige types. Die laatste zijn ideaal voor late leveringen, de andere omdat het suikergehalte zo belangrijk wordt in de uitbetaling aan de teler.

Betaseed werkt aan die suikergehaltes met de vaste waarden in haar gamma, zoals de rassen BTS 3480N, BTS 605, BTS 4190 RHC en BTS 2090, aangevuld met de nieuwkomers BTS 1825N en BTS 2185.

Als we de focus leggen op bladgezondheid, de basis voor een rendabele teelt elk jaar opnieuw, komen bij Betaseed de rassen BTS 4860N, BTS 6095N, BTS 3480 en BTS 605 kijken, samen met de nieuwkomers BTS 1825N en BTS 2185.

Tim Decoster

Lees ook in Bieten

Bieten: fungicidenbehandeling plannen

Bieten Het Koninklijk Belgisch Instituut tot Verbetering van de Biet (KBIVB) meldt dat het vanaf nu belangrijk is om fungicidenbehandelingen te plannen in functie van de verwachte oogstdatum en de rasgevoeligheid.
Meer artikelen bekijken