Startpagina Aardappelen

“Nog veel werk, maar we doen naarstig voort”

Belpotato.be ontstond in 2020 met een duidelijk doel: de toekomst van de Belgische aardappelsector garanderen. Dat is nodig in deze tijd vol uitdagingen. Tot nu werd heel wat verwezenlijkt. Zo werd de gedragscode voor contracten geüpdatet, en zal die in 2023 verder verfijnd worden. In 2023 zal Belpotato zijn rol vervullen met betrekking tot MAP 7 en de nieuwe EU-regelgeving fyto.

Leestijd : 4 min

O ndertussen is Belpotato.be al redelijk bekend. De brancheorganisatie van Boerenbond, het Algemeen Boerensyndicaat (ABS), Belgapom, Fiwap en Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA) bestaat sinds 2020 en heeft als missie de gezamenlijke belangen van alle actoren in de aardappelketen te verdedigen, zowel in Vlaanderen als Wallonië. Belpotato kreeg een belangrijke voorfinanciering door de stichtende leden in 2020 en 2021, en dat werd aangevuld met projectmatige voorfinanciering. Op die manier kon de brancheorganisatie verder uitgebouwd worden. “We vragen wel naar duurzame en structurele financiering vanuit de hele keten”, vertelt voorzitter Steven De Cuyper op de PCA-dag. “We zien Belpotato als de sleutelorganisatie voor de toekomst van de Belgische aardappelorganisatie. Het is het overlegorgaan tussen productie, handel en industrie om de toekomst van de Belgische aardappelsector vorm te geven.”

De organisatie kent meerdere prioriteiten. De belangrijkste doelstelling is waken over de duurzaamheid van de sector. “En dat is nodig, want er zijn heel wat uitdagingen, in de vorm van klimaatverandering, competitiviteit, intrekking erkenningen gewasbescherming… Daarnaast ijveren we voor meer middelen voor onderzoek en ontwikkeling en voor een beter afstemming op de reële behoeften van de sector en de duurzaamheid ervan.”

Om een goede werking te garanderen, werden 4 werkgroepen opgericht. Die richten zich op de contractuele relaties, op pootgoed, bewaring en op post-CIPC en communicatie. “Dit is zeker nodig voor de uitdagingen waar we als sector nu mee leven”, vertelt De Cuyper.

Contractuele relaties

Met betrekking tot de contractuele relaties voert Belpotato regelmatig overleg binnen de keten. “We vinden het belangrijk dat de toepassing van de gedragscode voor contracten actief worden opgevolgd, en dat er bemiddeld wordt waar nodig”, aldus De Cuyper. Hij geeft mee dat de gedragscode van 2005 in de werking tot nu al een update heeft gehad met oplossingen. Het is ook de bedoeling dat de gedragscode voor de toekomst nog wordt verfijnd. “In 2023 zullen we werk maken van nieuwe en bestaande contractvormen. En bij overmacht, eigendomsoverdracht en risico-overdracht zijn er goede praktijken nodig.”

De huidige gedragscode is te vinden op de site van Belpotato. Iedereen kan die raadplegen, wat bijdraagt tot de transparantie in de hele keten. “De gedragscode werkt nu wel goed, in de praktijk zijn er op dit moment minder ongerustheid of discussies. In het verleden was dat wel anders.”

Pootgoed

Als het om pootgoed gaat, werd in het begin vooral gefocust op kwaliteit. Ook nu is dat nog belangrijk. Er bestaat daarom een praktische handleiding voor de evaluatie voor pootgoedkwaliteit bij aflevering. Omdat er tussen de aflevering en het planten vaak tijd zit, werden ook daarvoor aanbevelingen uitgeschreven. De handleiding Evaluatie pootgoed bij aflevering en Correct omgaan met pootgoed zijn evenzeer te vinden op de site van Belpotato.

Belpotato is bovendien al even bezig met een volledige diagnose van de sector. “En overleg met de regionale en federale overheidsdiensten is daarbij cruciaal. Zo zoeken we naar mogelijke bedreigingen en denken we na over oplossingen”, vertelt De Cuyper. Op 27 januari was er nog een eerste overleg met de regionale keuringsdiensten en met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). “Er zijn nog wel wat aandachtspunten. Er is nog veel werk, vooral tussen de regionale overheidsdiensten over hoe zij naar certificatie en controles kijken. Men heeft het vooral over Vlaams en Waals pootgoed, en niet over Belgisch pootgoed. Dat moet dus nog gealigneerd worden. Binnen de keten moeten er afspraken gestimuleerd worden.”

Bewaring en post-CIPC

Belpotato.be heeft voortdurend de initiatieven die op Europees niveau genomen zijn door de European Potato Processors' Association (EUPPA), Europatat, Copa-Cogeca en door verschillende onderzoeksinstellingen ondersteund en gevulgariseerd. Nadat het gebruik van CIPC of chloorprofam op 1 juli 2020 verboden werd, was het nodig om voor een goede overgang te zorgen. Om loodsen CIPC-vrij te maken, werd een reinigingsprotocol opgesteld. Daarnaast maakte men werk van het definiëren en uitrollen van de tijdelijke MRL, van het sectoraal bemonsteringsplan voor de komende jaren… Op technisch vlak werd er in samenwerking met Arvalis en Groupama een folder met veiligheidsadvies voor verneveling opgesteld en beschikbaar gemaakt voor professionals.

MAP 7 en EU-regelgeving fyto

Belpotato heeft ook nog andere acties in 2023. In het kader van MAP 7 willen ze het ketenoverleg stimuleren voor een realistische beleidsaanpak. De Cuyper: “We willen een eensgezind standpunt in de keten ontwikkelen en die boodschap dan ook brengen. Dit zal gebeuren in samenwerking met de sectororganisaties. We moeten het belang van productie, handel én industrie als economische keten blijven benadrukken. Samen staan we sterk!”

Daarnaast zit er een nieuwe EU-reglementering fytoproducten aan te komen. De Cuyper geeft aan dat de nieuwe regels in verband met fytoproducten en gewasbescherming nauwkeurig worden opgevolgd. Er moet bijgevolg ook nagedacht worden aan een correcte ondersteuning van de landbouwer. “Het is en blijft nodig dat er voldoende erkenningen zijn, en dat in de vorm van een goede geïntegreerde gewasbescherming. We gaan natuurlijk voor een duurzame strategie waar gewasbescherming beredeneerd wordt ingezet. Biostimulantia hebben hun plaats in deze strategie indien de werking voldoende aangetoond wordt.”

Marlies Vleugels

Lees ook in Aardappelen

Belgapom meldt prijsstijging

Aardappelen Twee weken geleden steeg de Belgapom-notering voor de eerste keer sinds februari en vorige week bleef die stabiel. Deze week stijgt de prijsnotering voor de rassen Fontane en Challenger van 400 naar 450 euro per ton (zonder btw).
Meer artikelen bekijken