Startpagina Stikstof

Applaus voor Brouns’ vastberadenheid, maar ook nog vragen over stikstofakkoord

Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns wil in het stikstofakkoord zo snel als mogelijk af van de zoekzones of die verkleinen. “Het mag niet gebeuren dat we een landbouwbedrijf zouden sluiten op basis van een nog niet uitgeklaarde zoekzone. Daar moet nu heel snel duidelijkheid in komen. Voor de ‘rode’ bedrijven moeten die zoekzones bepaald worden tegen 2025. De volgende fase is dan tegen 2030.” Dat zei Brouns op 14 maart tijdens een werkbezoek in Sint-Niklaas.

Leestijd : 4 min

Het bezoek van de Landbouwminister aan de De Cleeterboshoeve van Johan Van Goethem in Sint-Niklaas stond reeds maanden eerder gepland, maar werd uitgesteld tot de minister na het bereiken van het stikstofakkoord wel tijd had. “Inzake stikstof hebben we al een heel belangrijke horde genomen, maar we zijn nog niet aan de finish”, zei minister Brouns. Hij werd door de aanwezigen van de lokale Bedrijfsgilde geloofd voor zijn hardnekkige vastberadenheid in de stikstofdiscussie.

De finish zal voor Jo Brouns echter pas bereikt zijn als de 2 strijdpunten – extern salderen en het zo goed als gelijkschakelen van de impactscores voor landbouw en industrie – na een milieu-effectenrapport mee deel gaan uitmaken van het bereikte akkoord. “Ik ben er vrij zeker van dat die 2 zaken de toets van het milieu-effectenrapport zullen doorstaan”, zei hij daarover in Sint-Niklaas. “Het externe salderen moet in dezelfde speciale beschermingszone (SBZ) gebeuren en zo aan de ‘blijvers’ ruimte en perspectief bieden”, verduidelijkte de minister.

KDW zit niet in de wet verankerd

“Ik ben blij dat de kritische depositiewaarde (KDW) niet verankerd zit in de wet. Zodra je dat in een wet giet, ben je daar voor altijd aan gebonden en loop je zoals in Nederland met de kop tegen de muur omdat die normen soms gewoon niet haalbaar zijn. Met een KDW in de wet zet je de deur open voor processen en kunnen veel vergunningen tegengehouden worden, terwijl de natuur in kwestie misschien wel in goede staat verkeert. We moeten de komende jaren evolueren van computermodellen naar de reële situatie op het terrein.

De stikstofproblematiek nog jaren actueel zal blijven. We zien in Nederland nieuwe inzichten en nieuwe arresten opduiken. Er komt eindelijk wat meer nuance in het debat. Stikstof wordt te vaak afgedaan als negatief voor bepaalde natuur, terwijl het voor andere natuur een zegen is. We moeten stoppen met die polarisatie.”

Turnhouts Vennengebied

Brouns deed in Sint-Niklaas ook uitspraken over het Turnhoutse Vennengebied, na vragen van de aanwezigen over de invloed van externe maatregelen op de depositie van stikstof. “Een deel van de stikstofdepositie in Vlaanderen komt uit het buitenland. Duitsland wordt dan vaak genoemd, maar in het Turnhoutse Vennengebied gaat het in de eerste plaats over Nederland. Als we kijken naar wat er inzake stikstof in Nederland allemaal in de steigers staat via de provincies, en we tellen daar onze uitkoopregeling bij op, dan hebben we voor dat gebied misschien al de doelstellingen gehaald. Duitsland speelt daarin minder een rol. Daar is stikstof nog zelfs niet aan de orde.”

Bekommernissen

Minister Brouns werd in Sint-Niklaas verwelkomd door Jos De Meyer, oud-voorzitter van de Commissie Landbouw in het Vlaamse parlement. De Meyer legde de minister bij zijn bezoek in het Waasland 5 bekommernissen voor naar aanleiding van de op de spits gedreven tegenstelling tussen landbouw en natuur. “Er moet meer respect komen voor de landbouw. Voor het harde werk van de landbouwers en voor het risico dat zij als ondernemer nemen.

Er moet meer ruimte komen voor landbouw, en dat mag zowel letterlijk als figuurlijk geïnterpreteerd worden. De eerlijke prijs voor landbouwproducten is een moeilijk gegeven, maar ook daar moet worden gekeken wat mogelijk is. De juridische zekerheid op korte en lange termijn is een evidente vraag. En ten slotte moeten we terugkeren naar het punt waar landbouw en natuur geen tegengestelde zijn”, riep De Meyer op.

Verstedelijking

Gastheer Johan Van Goethem voegde daar nog een zesde bekommernis aan toe: de oprukkende verstedelijking. “De voorbije maanden, tijdens de aanslepende onderhandelingen over het stikstofakkoord, vond ik het raar dat een primaire behoefte als voeding zo vaak in vraag werd gesteld. Ik hoop dat er nog een toekomst is voor landbouw in het Waasland en voor mijn melkveebedrijf in het bijzonder, want de volgende – vijfde – generatie komt er aan”, verwees Van Goethem naar zijn 3 dochters.

Elke Van Kerckhove, voorzitter bedrijfsgilde Sint-Niklaas, volgt Jos De Meyer in zijn stelling dat het evenwicht moet hersteld worden tussen boer, burger en bestuur. Ze ergert zich aan het gemak waarmee de alternatieve landbouw wordt voorgesteld als het nieuwe normaal. “Alsof onze klassieke landbouw nog geen enkele inspanning gedaan heeft voor klimaat, milieu of dierenwelzijn.

Men wijst met een vermanende vinger naar de schaalvergroting in de landbouw, maar die schaalvergroting is er gekomen net omdat men steeds meer inspanningen vraagt van landbouwers inzake klimaat, milieu en dierenwelzijn. En voor al die niet-zichtbare investeringen wordt de boer veel te weinig vergoed door de retail.” Zij stelt voor dat elke supermarkt zou verplicht worden om een deel van de winkeloppervlakte te voorzien voor lokale producten van land- en tuinbouw.

Nationaal park

Een laatste bekommernis in Sint-Niklaas is de kandidatuur om het rivierpark Scheldevallei om nationaal park te worden. “Dat kan een zware impact hebben om de landbouw in de regio. Het is belangrijk dat de lokale overheden mee aan de knoppen zitten als zo’n beslissing genomen wordt”, besloot Jo Brouns.

Filip Van der Linden

Lees ook in Stikstof

Boeren voelen zich bekocht na ‘gesprek’ met Demir

Actueel De filterblokkades aan de Antwerpse haven van 13 februari, een spontane actie van vooral jonge boeren uit gans Vlaanderen, zijn uitgemond in een gesprek met Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Na dat gesprek werden de blokkades in de haven zoals beloofd opgeheven. Maar de actievoerders voelen zich bekocht. En ze kondigen nieuwe, hardere acties aan.
Meer artikelen bekijken