Startpagina Maïs

Herken de flora in maïs en stem de naopkomstbehandelingen hierop af

Een goede kennis van onkruidflora, onkruidstadia en herbiciden is belangrijk om een succesvolle onkruidbestrijding te bekomen. Hierna worden verschillende situaties behandeld.

Leestijd : 5 min

Net als bij de vooropkomstbehandelingen is het ook bij naopkomstbehandelingen belangrijk om kennis te hebben van de onkruidplanten tussen de maïs.

Tegen eenjarige dicotylen, zonder hanepoot, naaldaar of vingergras

Bij aanwezigheid van eenjarige tweezaadlobbigen (tabel 1)  zal het basisschema bestaan uit een combinatie van een triketone (mesotrione, sulcotrione of tembotrione) en een bodemherbicide, al dan niet gecombineerd met terbuthylazine.

14-3390-MAIS DESH 1-web (2)

Bij bingelkruid van 4 bladeren en meer verdient mesotrione of sulcotrione de voorkeur. In de aanwezigheid van papegaaienkruid hebben mesotrione of tembotrione een betere werking dan die van sulcotrione.

Voor landbouwers die willen (moeten) behandelen zonder terbuthylazine (tabel 2), zal het nodig zijn om eerder te behandelen, bij voorkeur in het 3-4e bladstadium van de maïs. Ze moeten aandachtig zijn voor de waargenomen flora op het perceel. Bij aanwezigheid van duist, straatgras, windhalm, bingelkruid, varkensgras, en ontwikkelde kamille zal vaak de toevoeging van een aanvullend product aan het basisschema vereist zijn (tabel 3). Pyridaat (alleen aanwezig in Onyx of geassocieerd met mesotrione in Botiga) verhoogt de werkingssnelheid en versterkt de werking van mesotrione op matig gevoelige onkruiden zoals ereprijs).

tabel 2 p15

tabel 3 p16

Tegen eenjarige dicotylen, hanepoot en naaldaar (zonder vingergras)

In situaties waarin we zowel een flora van eenjarige breedbladige planten als hanepoot en/of naaldaar aantreffen, zijn verschillende schema ‘s mogelijk (tabellen 4 en 5). Om deze zomergrassen te bestrijden, worden actieve stoffen gebruikt, zoals nicosulfuron (Samson Extra 60 OD), thiencarbazone + foramsulfuron (Monsoon Active) en tembotrione (Laudis). Mesotrione of sulcotrione vormen door hun werkingsspectrum en hun persistentie de basis van onkruidbestrijding tegen (later opkomende) breedbladige onkruiden. Tembotrione (Laudis) kan dezelfde rol spelen door in te spelen op zowel eenjarige breedbladigen als gierstgrassen.

14-3390-MAIS-DESH 4-web (2)

tabel 5 p16

Sulcotrione en mesotrione zijn vooral nuttig tegen melganzevoet en uitstaande melde die minder goed onder controle worden gehouden door alle bodemmiddelen (behalve pendimethalin). Als sulcotrione of mesotrione wordt gebruikt, moeten hanepoot en/of naaldaar worden vernietigd door de contactwerking van een nicosulfuron of foramsulfuron (Monsoon Active of Maïster Power TC Max). Hun actie is vrij traag, maar over het algemeen zeer effectief tegen deze 2 grassen. Gezien hun lage persistentie, moet 2 l Gardo Gold of Aspect T 1,6 l of Akris 2 l aan de behandeling worden toegevoegd. Deze zullen de actie door contact versterken door hun bijdrage in terbuthylazine, terwijl ze een effectieve nawerking bieden tegen eenjarige grassen.

Het optimale behandelingsstadium voor een goede werkzaamheid (vernietiging van aanwezig onkruid en voldoende nawerking) ligt tussen het 4e en 5e bladstadium van maïs (vroege naopkomst). De meeste hanepoot en/of naaldaar hebben dan meestal het 3 blad-begin uitstoelingstadium bereikt.

Zonder terbuthylazine is het aan te raden om minder ontwikkelde onkruiden wat eerder te behandelen en om de dosering van het wortelproduct te verhogen.

Capreno TC Max is samengesteld uit tembotrione en versterkt met thiencarbazone, wat zorgt voor extra effectiviteit op varkensgras en kamille.

De behandelingen zonder terbuthylazine kunnen eventueel aangevuld worden met producten afhankelijk van de aanwezige onkruiden.

In aanwezigheid van varkensgras hebben Monsoon Active of Maïster Power de voorkeur boven nicosulfuron.

Tegen vingergras (glad vingergras, bloedgierst)

Hoewel percelen waarop vingergrassen worden aangetroffen veel minder vaak voorkomen dan percelen met hanepoot en/of naaldaar, komen de aangetroffen gevallen steeds vaker voor en worden de betrokken regio's van jaar tot jaar talrijker. Daar waar het noorden van het land het zwaarst getroffen is, komen we ook deze grassen tegen op bepaalde percelen in West-Henegouwen, ten noordoosten van Luik en in Brabant, vooral in lichte gronden en zandgronden. Vingergrassen kiemen later dan andere grassen.

Laudis (tembotrione ) + een bodemherbicide (Aspect T, Akris, Gardo Gold, Fontier Elite) blijft de enige referentieoplossing tegen de complexe flora van zomergrassen (glad vingergras, bloedgierst, naaldaar, hanepoot,…). De garantie voor een bevredigende bestrijding van vingergrassen is een zeer vroege behandeling, niet later dan het 3 bladstadium (tabel 6).

tabel 6 p16

Tegen kale gierst en Zuid-Afrikaanse gierst

Kale gierst en Zuid-Afrikaanse gierst, die voornamelijk voorkomen in zandstreken in het noorden van het land in de Kempen, worden sinds enkele jaren ook aangetroffen in sommige streken van Wallonië (Land van Herve, Waals-Brabant).

Een Laudis 2 l tot 2,25 l + Aspect T 2 l of Akris 2 l behandeling heeft zijn uitstekende werkzaamheid tegen deze grassen bevestigd. In de vooropkomst, in vochtige omstandigheden, was hun bestrijding ook compleet door Frontier Elite 1,4 l of Akris 2,25 l. Adengo 0,33 l voor opkomst en gevolgd door Laudis 2 l + Frontier Elite 1 l (1 tot 3 gras bladstadium) zorgt ook voor een zeer goede controle van Zuid-Afrikaanse gierst. Tegen kale gierst werden in 2021 de beste resultaten behaald in een enkele doorgang, hetzij in de vooropkomst met Adengo 0,25 l + Frontier Elite 0,8 l, hetzij in de vroege naopkomst met Laudis 2,25 L + Frontier Elite 0,75L + Samson Extra 60 OD 0,3L.

Ten slotte blijkt dat het succes van een naopkomstbehandeling tegen deze nieuwe grassen alleen wordt gegarandeerd door te spuiten bij voldoende vochtigheid en in de zeer vroege stadia van het onkruid (ten laatste in het 3 bladstadium ). Voorbij dit stadium wordt bestrijding veel problematischer.

Tegen raaigras (resistent aan sulfonylureumderivaten)

Op enkele percelen komt raaigras en duist resistent tegen sulfonylureumderivaten voor. Middelen op basis van nicosulfuron (Samson 60 OD,) of foramsulfuron (Monsoon Active…) kunnen hierdoor hun werkzaamheid verliezen. De invoer van stro uit het bekken van Parijs ligt in bepaalde situaties aan de basis van de uitbreiding van raaigras. Resistentie is een natuurlijk en erfelijk vermogen dat sommige individuen van een bepaalde populatie hebben om een herbicidebehandeling te overleven die dodelijk is voor andere individuen in de populatie. Er zijn 2 vormen van resistentie, namelijk door mutatie van het aangrijpingspunt, waardoor het herbicide er zich niet aan kan hechten (mutatie op het niveau van een aminozuur) en een andere vorm, waarbij de plant enzymen ontwikkelt die de moleculen van herbiciden afbreken (ontgiften).

De eerste proeven die in 2019 en 2020 werden uitgevoerd, toonden de limieten aan van de herbiciden die momenteel beschikbaar zijn in maïs. Rotatie is absoluut de beste keuze in deze situaties. Dit jaar worden proeven opgezet om een gepaste oplossing te vinden.

Guy Foucart, Fabien Renard en

Marc Verbiest (CIPF)

Lees ook in Maïs

Meer artikelen bekijken