Startpagina Granen

Geïnteresseerd in agro-ecologische graanteelt?

De komende jaren zal Regionaal Landschap Zuid-Hageland, samen met Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant en een landbouwadviseur, met 15 landbouwers uit de regio Zuid-Hageland samenwerken om granen (baktarwe of brouwgerst) te telen volgens de principes van de agro-ecologie of de regeneratieve landbouw.

Leestijd : 2 min

De termen regeneratieve landbouw, agro-ecologie en herstellende landbouw worden vaak door elkaar gebruikt. In essentie gaat het over een vorm van landbouw die zowel boeren als milieu een toekomst wil geven en die werkt aan herstel en verbetering van de bodemkwaliteit, de waterhuishouding en de biodiversiteit. Regeneratieve landbouwpraktijken zorgen voor een betere bodemstructuur met bodemleven, waterinfiltratie en koolstofopslag, door gebruik te maken van natuurlijke hulpbronnen en kringlopen (stikstofopslag door vlinderbloemigen, natuurlijke plaagbestrijding…).

Op maat van het bedrijf

In de praktijk gaan we aan de slag op maat van het landbouwbedrijf: welke praktijken passen het best in de bedrijfsvoering van de landbouwer? Welke machines zijn al aanwezig of beschikbaar in de regio (doorzaaimachine, wiedeg, compostkeerder…)? We maken keuzes tussen verschillende agro-ecologische landbouwpraktijken: mengteelt van granen met vlinderbloemigen, slimme teeltrotatie, strokenteelt, organische bemesting, gereduceerde bodembewerking, mechanische onkruidbestrijding, houtkanten…

Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant staat in voor de teelttechnische monitoring hiervan. Er zullen ook demonstratiemomenten georganiseerd worden.

Granencirkel

In het Zuid-Hagelandse plattelands-project maken we de kring helemaal rond: de deelnemende landbouwers worden in hun teeltpraktijken heel nauw begeleid door een landbouwadviseur, en zijn ook verzekerd van hun afzet: we trachten immers een hele ‘granencirkel’ op poten te zetten: vanop het veld naar triage en opslag, vervolgens naar molenaar of mouterij en tot slot bij de bakker of de brouwer. Als er door omstandigheden (bijvoorbeeld tegenvallende weersomstandigheden) geen kwalitatieve baktarwe of brouwgerst geteeld kon worden, wordt het als veevoeder gebruikt.

Zo gaan we in onze regio stap voor stap naar een inspirerend en duurzaam landbouwmodel. We hopen tijdens dit project van elkaars ervaringen te kunnen leren en veel mensen te overtuigen om brood met lokale granen te eten, of om een ambachtelijk biertje te drinken.

Oproep naar deelnemers

De projectpartners zijn nog op zoek naar enkele landbouwers in Zuid-Hageland (gronden in gemeenten Kortenaken, Glabbeek, Boutersem, Tienen, Hoegaarden, Linter, Landen, Geetbets en Zoutleeuw) die nog willen meedoen. Interesse? Stuur een mailtje naar projectcoördinator elien.vanhunsel@rlzh.be of bel 0480 67 83 75.

 

Meer informatie vind je op de website van Regionaal Landschap Zuid-Hageland: www.rlzh.be/projecten/agro-ecologische-granen. Met de steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Lees ook in Granen

Meer artikelen bekijken