Startpagina Actueel

Toename in aantal Belgische hoeveproducenten

Het aantal hoeveproducenten is in België van 2018 tot en met 2022 toegenomen met 33,5%. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Oost-Vlaams kamerlid Leen Dierick (cd&v) aan federaal minister voor Landbouw David Clarinval (MR) naar aanleiding van de Week van de Korte Keten.

Leestijd : 2 min

In 2018 telde ons land nog 1.691 hoeveproducenten, vandaag ligt dat aantal een pak hoger met 2.258 hoeveproducenten. “De cijfers tonen aan dat de landbouwsector investeert in de uitrol van de korte keten en dat is goed nieuws. De korte keten zorgt voor faire verkoopprijzen voor de boer en voor kwaliteit op het bord van de consument. Tegelijk beperkt het onze ecologische voetafdruk door de reiskilometers van het voedsel sterk te beperken, wat goed is voor milieu en klimaat”, geeft Leen Dierick aan.

Steeds vaker online

De stijging van 33,5% op Belgisch niveau gaat vooral over hoevezuivelproducenten, hoeveproducenten van pluimvee en konijnen, hoeveslagers alsook van detailhandelaars en producenten van plantaardige producten op het landbouwbedrijf.

Het rechtstreeks aan de consument brengen van lokale producten verloopt vandaag niet enkel en alleen via een fysieke hoevewinkel, maar gebeurt ook steeds vaker online via een eigen webshop of via een platform uitgebaat door een derde om meer consumenten te bereiken en hun afzetmarkt te vergroten.

Gekende vormen zijn bijvoorbeeld fruit- en/of groenteabonnementen die geleverd worden op een afhaalpunt, voedselteams waarbij consumenten rechtstreeks aankopen bij de producent en samenwerken voor de logistiek, pakketten met hoeveproducten van verschillende producenten en geleverd aan huis.

Oneerlijke praktijken

“Desalniettemin worden landbouwers geconfronteerd met oneerlijke handelspraktijken in de sector. Voorbeelden van wanpraktijken zijn het dreigen van het schrappen van producten uit het assortiment, het afwentelen van kosten van verlies of bederf van landbouw- en voedingsproducten bij afnemers op de leverancier, het niet naleven van de wettelijke betalings- en annuleringstermijnen e.d. De invoering van de wetgeving inzake oneerlijke handelspraktijken in de landbouwsector is een noodzakelijk initiatief om bepaalde wanpraktijken te bestrijden”, stelt Leen Dierick.

“Maar we stellen vast dat onze landbouwers terughoudend zijn om een klacht in te dienen bij de handhavingsautoriteiten, omdat zij één of andere vorm van vergelding van de afnemer (bv. grote supermarktketens) vrezen en hun duurzame en toekomstige relatie niet in gevaar willen brengen. Dat bevestigen helaas ook de cijfers. Er werd in 2022 slechts 1 klacht ontvangen bij de Economische Inspectie”,besluit Leen Dierick.

Anonieme klachten mogelijk maken

“Ik pleit er voor dat de klachten vertrouwelijk kunnen behandeld worden, dat de identiteit wordt geschrapt door de Economische Inspectie en dat de Economische Inspectie ook op eigen initiatief onderzoeken doet. Bij deze een oproep aan onze landbouwers om effectief ook klacht in te dienen via de website van de Economische Inspectie wanneer zij geconfronteerd worden met wanpraktijken.“

Filip Van der Linden

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken