Startpagina Vleesvee

“Met de zonneboiler willen we 80% van de kalvermelk verwarmen”

Op woensdag 24 mei gebeurde de officiële inhuldiging van een zonneboiler op het bedrijf van Emelie Laeremans in Herselt. Dit gebeurde in het kader van het Europese project ICaRE4Farms. Doel van het project is om het gebruik van thermische zonne-energie in land- en tuinbouw te stimuleren en zo de broeikasgasemissies te reduceren.

Leestijd : 4 min

Dat er belangstelling is voor een zonneboiler op een landbouwbedrijf, werd duidelijk op de inhuldiging van een wel bijzonder exemplaar in Herselt. Zo’n 150 landbouwers, installateurs en andere geïnteresseerden zakten af naar het kalverbedrijf van Emelie Laeremans, voor meer info, maar ook voor een hapje en drankje bij de officiële inhuldiging van een – toch wel gigantische – zonneboiler. Die werd voor 60% gesubsidieerd door Europa.

Officieel ingehuldigd

Emelie kreeg op de officiële inhuldiging bezoek van bedrijfsleider van Fengtech Liqun Feng, provinciaal voorzitter Boerenbond Bert De Keyser, burgemeester van Herselt Peter Keymeulen en Valerie Moreau van ICaRE4Farms. ICaRE4Farms is een Europees project dat van start ging in september 2019, en nog loopt tot december dit jaar.

In dit kader werden bovendien ook in Nederland en Frankrijk zonneboilers bij landbouwers geplaatst. In Frankrijk werd zowel bij een kalverbedrijf als bij een varkensbedrijf een zonneboiler geïnstalleerd. “Beide bedrijven werden elk voorzien van 14 units. Bij het varkensbedrijf wordt de zonneboiler gebruikt voor de vloerverwarming”, wist Kristof Severijns, klimaatconsulent bij Boerenbond te vertellen. Ook in Deventer in Nederland werd een zonneboiler geplaatst bij een landbouwer. Daar zorgen 10 units voor de verwarming van een vergister van 800 kuub. Ter vergelijking: op het bedrijf van familie Laeremans werden 24 units geplaatst, dat is dan ook de grootste in België.

“Ook in het Verenigd Koninkrijk werd een zonneboiler geïnstalleerd. Bedoeling is om te onderzoeken hoe de zonneboilers in de verschillende landen gedijen”, geeft hij nog mee.

Kalverbedrijf logische keuze

Het bedrijf van Emelie was een doordachte keuze. “Het is een voldoende groot bedrijf met een goede rendabiliteit. Bovendien vinden ze duurzaamheid een belangrijk thema”, vertelt Laurens Vandelannoote, consulent energie en klimaat bij Boerenbond. Boerenbond is bovendien partner in het project. “Eerst werden verschillende haalbaarheidsstudies gedaan, onder andere om te weten hoe groot de installatie moet zijn. Erna werd via Boerenbond een oproep gedaan om een geschikt bedrijf te vinden.” Dat er gekozen werd voor een vleesveekalverbedrijf is bovendien geen verrassing. “Dit is een sector die in de zomer nog het meeste warmte nodig heeft.”

Voeden van 834 kalveren

Dat bedrijf vonden ze bij de familie Laeremans. Samen met haar ouders baat Emelie GroepLVL uit. Eén van de 4 bedrijven – het kalverbedrijf – is gevestigd in Herselt, de andere 3 bevinden zich in een straal van 15 km van het bedrijf.

De 834 kalveren Witblauw worden er 2 maal per dag gevoed met warme poedermelk. “De behoefte van een kalf is op dit moment 3 l, maar als ze vet zijn hebben ze 8 l poedermelk nodig. Dat betekent dat we op het maximum dus 7.000 l melk nodig hebben”, telt Emelie uit. Daarvoor is dus warm water nodig, en die komt uiteindelijk uit een tank van 6.000 l. “We willen melk van ongeveer 70 °C. Daarvoor hebben we water nodig van ongeveer 80°C. Met behulp van de zonneboiler willen we toch 80% van die warmwaterbehoefte dekken. Er moet nog naverwarmd worden, en dat kan met de bestaande houtketel.”

Het opgewarmde water komt uit een tank met een volume van 6.000 l.
Het opgewarmde water komt uit een tank met een volume van 6.000 l. - Foto: MV

Vroeger werd het warm water voor de poedermelk verkregen na opwarming door middel van fossiele brandstoffen. Later kozen ze om over te stappen op houtsnippers. Met de komst van de zonneboiler zal ook die hoeveelheid verminderen. Emelie: “We willen evolueren naar een CO2-neutrale opwekking van de warmte. We willen zo aan medelandbouwers en de rest van de bevolking tonen dat de sector echt zijn best wil doen om klimaatbewust te boeren.”

Een unieke zonneboiler

Op het bedrijf staan 24 panelen van elk 4 m², goed voor buisoppervlakte van 96 m². De installatie vergt zo’n 200 m² grondoppervlakte. Elk paneel is goed voor de productie van 2,5 kW. De efficiëntie van de zonneboiler wordt bovendien verhoogd omdat de buizen extra geïsoleerd zijn zodat de warmte binnen in beter vast gehouden wordt. En ook de beton werd wit geverfd om meer reflectie te veroorzaken.

Ook uniek is het ondergrondse warmteopslagsysteem. Er liggen 400 m aan meerlagenbuizen om de warmte te bufferen. Het zorgt er tevens voor dat er geen stoom ontstaat bij het aftappen van het water. “Als stoom ontstaat is dat immers ook verspilling van het water”, aldus Severijns. “Nog een voordeel is dat de grond onder de installatie kan opwarmen. Die gaat van 7 tot 25°C, en dat zorgt ervoor dat het verbruikswater voorverwarmd kan worden.”

Marlies Vleugels

Lees ook in Vleesvee

Meer artikelen bekijken