Startpagina Milieu

Oproep voor projecten die Aziatische hoornaar aanpakken

Het departement Landbouw en Visserij lanceert een oproep voor projecten die passen in het Strategisch Plan Bijenteelt 2023-2027. Imkerverenigingen en imkerkoepels kunnen tot en met 31 augustus 2023 een projectvoorstel indienen rond 1 van de 5 thema’s (GLB-interventies). Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar projectvoorstellen die gericht zijn op de aanpak van de Aziatische hoornaar.

Leestijd : 2 min

In de Vlaamse imkerij is het historische Vlaams Bijenteeltprogramma (VBP) sinds 1 januari 2023 ingekanteld in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB 2023-2027). In het kader van het Strategisch Plan Bijenteelt lanceert het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid een oproep voor bijenteeltprojecten.

Eerste oproep

De eerste oproep (2023) voor projecten in het kader van het Strategisch Plan Bijenteelt in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid GLB 2023-2027 werd opengesteld op 31 juli. Aanvragen kunnen worden ingediend toten met 31 augustus 2023. Tot dan kunnen 1- tot 3-jarige projectvoorstellen ingediend worden rond de volgende thema’s (GLB-interventies):

- Interventie 1: Maatregelen voor herstel van het bijenbestand in de Unie: acties om het bestaande aantal bijenbestanden in de Unie in stand te houden of te vergroten;

- Interventie 2: Ondersteuning van de laboratoria voor de analyses van bijenteeltproducten, en stoffen die mogelijk toxisch zijn voor bijen;

- Interventie 3: Technische bijstand voor bijenhoudersorganisaties;

- Interventie 4: Toegepast onderzoek: samenwerking met instanties die gespecialiseerd zijn in de uitvoering van programma’s voor toegepast onderzoek op het gebied van de bijenhouderij en de producten van de bijenteelt;

- Interventie 5: Bestrijding van vijanden, en ziekten in de bijenteelt, in het bijzonder de varroamijtplaag (Varroa destructor), de kleine kastkever (Aethina tumida) en de Aziatische hoornaar (Vespa velutina).

Door de ernst van de problematiek wordt bijzondere aandacht gevraagd voor de mogelijkheid om binnen interventie 5 projectvoorstellen in te dienen die gericht zijn op de aanpak van de Aziatische hoornaar.

Wie kan indienen?

Initiatieven voor projecten binnen de oproep voor het Strategisch Plan Bijenteelt kunnen ingediend worden door imkerverenigingen en imkerkoepels met een vestigingseenheid in het Vlaamse Gewest, al dan niet in onderling samenwerkingsverband met bijenteeltgerelateerde onderzoeksinstellingen of met andere partners. Ook bijenteeltgerelateerde onderzoeksinstellingen met een vestigingseenheid in het Vlaamse Gewest kunnen een projectvoorstel indienen als ze samenwerken met een imkervereniging of -koepel. De projecten en hun resultaten richten zich op alle imkers in Vlaanderen.

Projectvoorstellen wordt uitsluitend elektronisch ingediend op het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij (inloggen m.b.v. e-ID): https://lv.vlaanderen.be/e-loket

Lees ook in Milieu

Meer artikelen bekijken