Startpagina Agribex

Agribex 2023: beter dan verwacht

Het waren tevreden organisatoren van de Agribex landbouwbeurs die we zondagmiddag, enkele uren voor het afsluiten van de beurs, spraken tijdens de slotpersconferentie.

Leestijd : 6 min

Algemeen heerste er optimisme onder de organisatoren bij het evalueren van de beurs. “Het is beter dan verwacht”, is de voornaamste conclusie die we na 5 beursdagen noteren.

Beursvoorzitter, Tim Aerts, schatte op zondagmiddag aan ergens rond 75.000 bezoekers af te kloppen. Dat ligt in lijn met de verwachtingen en met de beursdag minder ten opzichte van de laatste editie in 2019. “Agribex is minder lang maar ook iets compacter geworden. Dat is vooral de sfeer op de beurs ten goede gekomen. De beurs was warmer, hartelijker, ondanks het onzekere toekomstperspectief.”

De beursvoorzitter onderstreept dat het opnieuw bewezen is dat Agribex een professionele beurs is én blijft in de toekomst. Hij verwees tijdens de slotpersconferentie naar de positieve boodschap van minister Brouns tijdens de officiële opening eerder tijdens de beursweek. Hij hoop dat de sector dit niet te snel vergeet. Al herkent ook de beursvoorzitter dat de land- en tuinbouwsector een dringende nood heeft aan een concreet ondernemingskader om in te werken. Dit momenteel zeker wat de sector van de veehouderij betreft.

Positieve dynamiek, ondanks onzekerheden

Frederik Audenaert, vice-voorzitter setoriële groep 2 – veehouderij bij Fedagrim, merkte veel interesse bij bezoekers voor alles wat robotisatie in de stallen betreft, voornamelijk mestrobots. Ook de 2 zilveren hoeven (CowToilet van Hanskamp en Lely Sphere) die in de sector van de veeteelt werden uitgedeeld in het kader van de Agribex-beurs en inspelen op de ammoniak-emissie in de melkveestal zijn warm onthaald bij de bezoekers. Hij merkt een licht positieve dynamiek, maar de sector kampt met vele onzekerheden wat hun toekomst betreft.

Het financieel plaatje dat voornoemde zilveren hoeven weerspiegelen of andere investeringen op stalniveau, is zo hoog. Dat hier nu niet snel op wordt overgegaan. Op de beursvloer hoorden we ook meermaals dat er vooral handel zit bij ‘kleiner materiaal’. Al is het natuurlijk gevaarlijk eensluidende conclusies te formuleren. Bij tractorenleveranciers hoorden we dat er veel interesse zit in nieuwe modellen in het vermogenssegment van 200 tot 300 pk.

Frederick Audenaert benadrukte in zijn toelichting dat het belangrijk is, dat we duidelijkheid krijgen over de opgelegde grenzen. “Dan kunnen we onderzoeken, investeren en de uitdagingen aangaan die voor ons liggen. Vandaag ligt dat moeilijk. Als federatie willen wij dan ook in gesprek gaan met het beleid.”

Jos Lowette, voorzitter groep 4 – dealers bij Fedagrim, gaf aan dat de dealers aangenaam verrast zijn met de sfeer die ze op Agribex gewaar werden bij het publiek. “Misschien zijn we te negatief of met te voorzichtige verwachtingen naar de beurs gekomen, maar op zondagmiddag zat er alvast een positieve sfeer in.” Jos Lowette onderstreept het professionele karakter van de contacten die de dealers hadden op de beursvloer. Hij bemerkt tevens dat de wijnbouwsector in de lift zit. “In deze sector is zeker geen sprake van een recessie. Je voelt dat land- en tuinbouwbedrijven zich heroriënteren zowel telers als dealers.”

Gracienne Gheenens, trad Jos Lowette volmondig bij. Zij verzorgt binnen Fedagrim vertegenwoordiging voor de tuin- en parksector. “Ook voor deze sector pakt het beter uit dan verwacht. Het is ons streven om op de ingeslagen weg verder te doen.” Ze is ervan overtuigd dat de tuin- en parksector nog een mooie toekomst heeft op de beursvloer van Agribex.

Realiteit van vandaag

Joost Vandesteene, vice-voorzitter Fedagrim, haalde tijdens de slotpersconferentie nog een ander aspect aan waarmee de landbouw nu geconfronteerd wordt: er staan nog vruchten op het veld die geoogst moeten worden en wintertarwe moet nog gezaaid worden. “Moest de beurs nog later doorgaan, zat er misschien meer verkoop in, dan vandaag het geval was.” Hij merkt zeker commerciële activiteit in de sector, zij het iets lager dan het ooit geweest is. Hij verwoorde het met een mooie metafoor: “als je op een fiets zit, moet je blijven trappen of je valt om. Wel in de landbouw moet je blijven investeren of je bent niet meer mee.” Voor hem is het duidelijk dat landbouw een primaire taak vervult, namelijk voedselvoorziening. “Zonder landbouw komt er geen eten op tafel. En zonder machines is er ook geen landbouw meer mogelijk.”

Jean Devillers, voorzitter Brussels Livestock Show, zette de goednieuwsshow verder. “Van de onzekerheid die op de rest van de beursvloer hing, voelen wij in Wallonië minder. Ik begrijp dat, dat vaak een probleem in Vlaanderen kan zijn. In Wallonië hebben we een ander probleem en dat is de betrokkenheid van jongeren. We zien dat in de veehouderij jongeren afhaken. Wij hebben met onze ovinpiades wel geprobeerd om deze warm te maken voor ons beroep en daar zijn we wonderwel goed in geslaagd.”

Hij wees ook op de koppeling die in beurshal 1 gemaakt werd met ‘WeLoveLocal’, dat is een geslaagde zet. Ook over de andere thema-eilanden is niets dan lof te merken. Mensen komen met praktische vragen langs op het thema-eiland over smart farming. Niet iedereen lijkt robots te omarmen. Vooral een ouder publiek kon er zijn sceptische houding niet over verbergen. Vele bezoekers blijken benieuwd naar de autonomie van zelfrijdende tractoren, elektrische voertuigen en robots.

Het thema-eiland ‘Workshop Live’ dat samen met Hogeschool Thomas More werd georganiseerd, bleek opnieuw een schot in de roos te zijn. Dit item komt zeker in de toekomst van Agribex terug. De deelnemende bedrijven zijn er heel positief over, maar merken een spanningsveld voor de technische profielen. Niet enkel land- en tuinbouwmechanisatiebedrijven hebben nood aan goed opgeleide techniekers, de automobielsector heeft dit ook. Daar heeft de landbouw een streepje op voor, merkt Johan Colpaert. “Onze sector is veel boeiender en afwisselender.”

Agribex is een zekerheid

Hij geeft aan met een klein hartje naar de beurs te zijn gekomen. “Er worden vragen gesteld of het nog wel nodig is om beurzen te organiseren, in andere sectoren staan beurzen immers op de helling of verdwijnen ze. Voor ons is Agribex een zekerheid, wij gaan er mee door. Er is toekomst voor onze landbouwers en in 2025 wordt Agribex opnieuw in dezelfde periode georganiseerd.”

Johan Colpaert, tevens voorzitter van Fedagrim, had naar eigen zeggen al veel exposanten gehoord die volgende editie terug komen. “De afwezigen hebben iets gemist, want de toekomst van uw handel creëer je op Agribex. Onze producten en diensten zijn geen consumentenwaar. Dat zijn zaken waarover onderhandeld wordt. Een beurs is nodig om de relaties in onze sector te onderhouden.”

Afwezigen hebben ongelijk

Zoals steeds hebben de afwezigen ongelijk. Afwezigheden dat is een aspect waar we op de beursvloer van Agribex helaas niet onderuit kunnen. Meerdere actoren uit de bank- en dienstverlenende sector waren er niet. Spijtig dat zij niet meer dienstbetoon aan de dag leggen. Een echo die bij de afwezigen te horen valt, is dat ze niet weten wat ze moeten vertellen. Dit onderstreept nog eens de noodzaak aan een kader waarbinnen de land- en tuinbouw kan werken. Johan Colpaert geeft hier krachtdadig aan dat de sector oplossingen heeft. “Dit zeker voor de uitdagingen in het stikstofdossier. Oplossingen lijken daar ”nu vaak in de achterzak weggestoken van firma’s uit angst dat de concurrentie er op inspeelt.”

Tim Aerts speelde hier verder op in met de bemerking: “er is veel goesting merkbaar in de sector om te investeren, maar dit gebeurt niet in onzekere tijden.”

De volgende editie van Agribex vindt plaats van 3 tot en met 7 december 2025 in Brussels Expo.

Tim Decoster

Lees ook in Agribex

Meer artikelen bekijken