Startpagina Agribex

Mooie Belgische finale van de Ovinpiades 2023

Wat in 2019 begon met een voorzichtige toenadering vanuit de Waalse schapensector naar Vlaanderen, groeide uit tot een volwaardige wedstrijd voor jonge schapenherders met een Belgische finale op Agribex in Brussel.

Leestijd : 4 min

De Ovinpiades kent men in Frankrijk reeds jaren. De wedstrijd vindt zijn oorsprong bij de fokkerijvereniging Inn’Ovin zo’n 18 jaar geleden. Ze brengen jonge herders tussen 16 en 24 jaar uit verschillende regio’s samen en geven deze jongeren ook scholing. Jaarlijks gaat het om een 800-tal jongeren uit heel Frankrijk.

In België kent men de Ovinpiades vooral in Wallonië al een aantal jaren, via de opleidingen gegeven door het Collège des Producteurs en AWE Eléveo. Vlaanderen sloot zich voor deze opleidingen aan in 2019 en is ondertussen goed op weg om studenten uit verschillende landbouwscholen mee op te leiden.

Om deel te nemen zijn er 3 selectiecriteria: studeren aan een Belgische onderwijsinstelling, een landbouw- of diergerichte opleiding volgen en tussen de 16 en maximum 24 jaar zijn op het moment van de Europese Finale.

De eerste 2 van elk land gaan dit jaar naar de Ovinpiades Mondiales/ World Young Shepherds Challenge in Frankrijk en krijgen een hele week opleiding, bezoeken van fokkerijen en natuurlijk de deelname aan de Ovinpiades Mondiales als geschenk. Deze Ovinpiades Mondiales gaan eind mei door, met verzekerde deelname van 30 landen, waaronder Nieuw-Zeeland, Zwitserland, Spanje, Griekenland, Canada en dus ook België.

Belgische Ovinpiades

Concreet kregen de studenten eerst theoretisch onderricht over de rassen, kenmerken, handelingen en gezondheidskenmerken. Deze informatie worden veelal ingestudeerd op de scholen zelf en op werkplaatsleren bij schapenfokkers die hun bedrijf openstellen voor studenten.

Tijdens de Ovinpiades-finale op 8 december 2023 op Agribex was er eerst een theoretische proef rassen herkennen, gevolgd door 4 praktische proeven. De praktische proeven bestonden uit klauwpedicure, manipulatietechnieken, conditiescore en gezondheidscore.

De praktische proeven bestonden uit klauwpedicure, manipulatietechnieken, conditiescore en gezondheidscore.
De praktische proeven bestonden uit klauwpedicure, manipulatietechnieken, conditiescore en gezondheidscore. - Foto: Danny Hereijgers

Bij deze proeven werden de studenten in groepen onderverdeeld. De scores bij elke proef werden door zowel een Vlaams als een Waals jurylid gegeven, om zo tot de meest optimale en objectieve beoordeling van elke student te kunnen komen. De student die in zijn totaliteit het meest punten behaalde, werd de uiteindelijke winnaar en Belgisch Kampioen Jonge Herder 2023.

Mooie samenwerking Vlaanderen-Wallonië

In totaal namen een 20-tal studenten uit Vlaanderen deel uit 4 verschillende scholen, namelijk Vabi Roeselare , Sint-Jozef Kogeka Geel, Tuinbouwschool Merchtem en Broederschool Biotechnische en Sport Sint-Niklaas. Uit Wallonië kwamen een 40-tal studenten aan zet uit de landbouwscholen van Bastogne, La Reid, Ath en Ciney.

De organisatie was voor Vlaanderen in handen van de Kleine Herkauwers Vlaanderen (KHV) en werd opgevolgd door Robbrecht Van Den Broeck, voor Wallonië was dit gebeuren in handen van Cyril Régibau van AWE (Association Wallonne de l’Elevage). De samenwerking verliep optimaal, zodat de studenten steeds in hun landstaal de aanwijzingen kregen. Dit zorgde voor een zeer vlot en continu verloop van de wedstrijd. Nochtans moesten ook steeds een 30-tal ooien in de verschillende proeven ‘meedraaien’. Dat is niet zo evident in een prijskampring, gezien het vele aantal studenten, begeleiders en juryleden.

Zestig jongeren streden om nationale titel

De wedstrijd begon na de traditionele schapenwedstrijden om het geheel volledig in te kleuren als the place to be voor de Belgische schapenhouderij in zijn totaliteit. De jeugdige herders namen met brio de volledig prijskampring in. Het werd uiteindelijk een spectaculaire wedstrijd met constant verloop van studenten die het beste van zichzelf gaven in deze tweede Nationale editie op Brussels Livestock. Elke proef werd voor het grote publiek – dat zeer talrijk was opgekomen – vakkundig becommentarieerd door een vakspecialist.

Dat 60 jongeren strijden om een Belgische titel bij de jonge herders was nooit eerder gezien op Agribex. Livestock-voorzitter Jean Devillers was dan ook zeer blij om deze jongeren aan het werk te zien en bedankte hen en hun begeleiders voor hun inzet, doorzettingsvermogen en voor de prachtige wedstrijd die zij ervan maakten. Als schapenhouder maakte hij ook het belang van jongeren in de sector duidelijk en van de laagdrempeligheid om er toch mee te starten op jonge leeftijd. Het werd door de jongeren duidelijk als een warme boodschap ontvangen.

De uiteindelijke winnaar werd de 18-jarige Thibault Hick van de landbouwschool La Reid. Op de tweede plaats kwam de 16-jarige Martin Doucelet van de landbouwschool Cefa te Bastogne. Op de derde plaats zagen we een ex aequo,namelijk de 20-jarige Florent Billet van de landbouwschool van Ciney samen met 19-jarige Tosse Thijs van Kogeka Geel. We merken op dat er tussen plaats 1 en 5 slechts 5 punten verschil waren, wat maakt dat de top 5 zeer nauw bij mekaar aanleunde.

Op de vijfde plaats en eerste bij de studentes kwam de zeer verdienstelijke prestatie van de 21-jarige Madeleine Demuynck van Vabi Roeslare naar voor. Zij zal samen met Thibault Hick naar de Ovinpiades Mondiales 2024 gestuurd worden om ons land te verdedigen.

Deze interscholenwedstrijd voor jonge schaapherders werd afgesloten met een mooie groepsfoto en, hoe kan het ook anders in Brussel, met de Brabançonne, die tot verbazing van velen door de studenten luidkeels en enthousiast werd meegezongen.

Dat 60 jongeren strijden om een Belgische titel bij de jonge herders was nooit eerder gezien op Agribex.
Dat 60 jongeren strijden om een Belgische titel bij de jonge herders was nooit eerder gezien op Agribex. - Foto: Danny Hereijgers

We geven alvast rendez-vous voor de editie 2025 op Brussels Livestock tijdens Agribex.

Carl Heyvaert (speaker - Broederschool Biotechnische en sport Sint-Niklaas)

Lees ook in Agribex

Meer artikelen bekijken