Startpagina Groenten

Frederick en Delfien: “Blij met de keuzes die we gemaakt hebben en ‘preus’ op onze groenten”

Frederick Claerhout en Delfien Vanoverbeke telen in Ardooie vollegrondsgroenten voor de versmarkt en voor de industrie van de diepvriesgroenten. Ze zijn heel ‘preus’ (fier) dat ze door het comité van vakbeurs Agro Expo werden aangeduid als ambassadeurs voor de tuinbouwsector.

Leestijd : 4 min

Frederick en Delfien zijn de derde generatie in het bedrijf. Vroeger bestond de hoofdactiviteit uit runderen, varkens, tabak en akkerbouw, maar in 1996 werd er omgeschakeld. “De diepvriesgroenten kwamen toen fel op. Toen is het bedrijf overgegaan op prei en bloemkolen. Vandaag hebben we een uitgebreid aanbod van bloemkool, prei, knolselder, witte kool, venkel en nog wat aardappelen. Prei en bloemkool zijn de belangrijkste. We leveren zowel via Ingro aan de diepvriesgroenteverwerkers als aan de REO veiling voor de verse markt”, vertellen Frederick en Delfien.

Het enthousiaste koppel staat symbool voor de positieve dynamiek in de sector van de tuinbouw. Toch staat ook deze sector voor enkele uitdagingen. “Personeel vinden om de groenten te planten en te oogsten is vandaag in de tuinbouw absoluut een uitdaging. Wij kunnen een beroep doen op een zowat vaste ploeg Roemenen. Volgens de vraag naar arbeid zijn dat er meer of minder.”

Bodem is belangrijk

Een tweede uitdaging waar Frederick en Delfien mee aan de slag gaan, is de bodem. “De bodem is een heel belangrijk item voor ons. Daarom doen we bijvoorbeeld aan mechanische onkruidbestrijding. Dat is evenwel niet voor elke teelt mogelijk, maar spuiten proberen we zoveel als mogelijk te beperken, om het bodemleven niet te verstoren. Bovendien zorgt een herbicide altijd voor een verminderde groei, terwijl schoffelen net een boost geeft aan het gewas”, zegt Frederick.

“Algemeen in de sector zien we wel dat voor bepaalde groenten het enthousiasme bij de telers daalt. Voor spinazie bijvoorbeeld zijn er slechts beperkte gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar. Door het wegvallen van vele fytoproducten is het moeilijk om bijvoorbeeld onkruid te bestrijden, en wordt het financiële, contractuele risico voor sommige groenten gewoon te groot.”

Prei en bloemkool zijn de belangrijkste teelten van Delfien en Frederick, maar ze hebben ook knolselder, witte kool, venkel en nog wat aardappelen.
Prei en bloemkool zijn de belangrijkste teelten van Delfien en Frederick, maar ze hebben ook knolselder, witte kool, venkel en nog wat aardappelen. - Foto: FVDL

Frederick en Delfien doen mee aan een project met bodemsensoren van Inagro. “Via een app kunnen we de zuigkracht van de bodem volgen. De sensoren zitten telkens op 2 dieptes. Het interpreteren van die gegevens staat nog in de kinderschoenen. Voorts werken we al langer met tensiometers die de zuigspanning van de bodem weergeven, de kracht waarmee de bodem vocht vasthoudt. Het is heel interessant om de zo vergaarde kennis te ontdekken en om die te kunnen koppelen aan je eigen ervaringen en kennis”, meent Frederick.

Ondiep ploegen

Ondiep ploegen is een andere techniek die Frederick toepast op zijn akkers. Het ondiep ploegen en zo weinig mogelijk grondbewerkingen doen is belangrijk voor de bodemstructuur. “Ik probeer te ploegen op 22 tot 25 cm diepte. Dat lijkt eenvoudig, maar er komt wel een en ander bij kijken. Tot dusver zijn de resultaten daarvan positief. En we oogsten met machines met lagedrukbanden. Dat is zeker iets dat we zullen blijven doen. Voor de winter hebben we een preirooier op rupsen. Deze winter heeft die zijn dienst al ruim bewezen.”

Voorts zijn er voor de bodem soms kleine aandachtspunten, zoals het zaaien van tagetes (afrikaantjes of stinkertjes) als rustgewas en tegen aaltjes en het aanhouden van een rustjaar.

Een derde uitdaging waar het jonge koppel een oplossing voor vond, is water. “In de winter is te veel water een probleem, maar in de zomer is het belangrijk om genoeg water te hebben. Wij kunnen water halen uit een nabijgelegen beek en we hebben een bassin waarin we het eigen hemelwater opvangen. Daarnaast maken we deel uit van de coöperatie Inero. Dat is een door Europa gesteund project waarbij wij al 5 jaar een beroep kunnen doen op gezuiverd afvalwater van groenteverwerker Ardo. Daarvoor werd een eigen leidingsysteem aangelegd naar afnemers die tot enkele kilometers van de fabriek gelegen zijn. Het water wordt tot aan de percelen gebracht op een druk van 10 bar.”

“Dat water is niet gratis, maar in verhouding met eigen water wordt een aanvaardbare prijs gerekend. Als je de kosten optelt om zelf water op te slaan en te verpompen, dan zitten die prijzen niet zover van elkaar. Je koopt vooral de zekerheid dat er water is als je het nodig hebt. Via een app reserveren we in het begin van het jaar een bepaald volume. Extra water dat daar later bovenop komt, is dan weer iets duurder en dan ben je afhankelijk van de beschikbaarheid”, vertelt Delfien.

Water als verzekering

“Wij zien die reservatie als een soort van verzekering. Je betaalt voor water en tegelijk voor gemoedsrust”, vult ze nog aan.

Het jonge koppel uit Ardooie is een van de weinige venkeltelers voor diepvriesverwerking in Vlaanderen. “Venkel valt voor ons in de categorie van de zorgteelten, die meer aandacht vergen dan andere groenten. Het juiste moment en de juiste hoeveelheid van irrigeren is bijvoorbeeld zo’n aandachtspunt. We planten de venkel nu breder, met minder planten per hectare. Dat zorgt voor minder ziektes en ook een hogere opbrengst per plant en als totaal. Duurzaam werken is dus vaak ook economisch interessant. Planten gebeurt bij ons bijna uitsluitend met de gps-techniek”, legt Frederick uit.

Het jonge koppel bewerkt eigen en gepachte gronden. “Zoals iedereen proberen we de meest geschikte gronden te kiezen om te pachten. De druk van de aardappelsector op de te pachten gronden bestaat al langer dan vandaag. Daar is sinds kort nog de uiensector bijgekomen, terwijl het aanbod aan gronden elk jaar een klein beetje afneemt”, stellen de ondernemers.

Het bedrijf van Frederick en Delfien deed al heel wat investeringen de voorbije jaren: zonnepanelen, een bijkomende hemelwateropvang, verschillende machines, … Misschien komen er nog extra zonnepanelen bij om de piekverbruiken van de frigo’s op te vangen.

“Wij zijn blij met de keuzes die we gemaakt hebben en we staan klaar voor de toekomst. We zijn bijzonder trots op ons bedrijf en op de groenten die we mogen leveren”, besluiten Frederick en Delfien.

Filip Van der Linden

Lees ook in Groenten

Vergelijking tussen zaai-, winter- en plantuien

Groenten De uienteelt groeit aan belang in België. Tijdens de studienamiddag ‘Uien telen in een veranderend klimaat’ van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij (ALZ) en Proefcentrum Groenteteelt (PCG) deden verschillende presentaties het verschil tussen zaai-, winter- en plantuien uit de doeken, zodat landbouwers een geïnformeerde keuze kunnen maken, met de steeds extremere weersomstandigheden in het achterhoofd.
Meer artikelen bekijken