Startpagina Groenten

Op zoek naar het meest efficiënte spuitschema

Na vijf edities van het demonstratieve groenteplatform van Bayer in Roosdaal, werd nu beslist om het evenement te laten doorgaan in Kortemark. Dit was een juiste keuze, aangezien deze regio net bekend staat voor zijn specialisatie in de teelt van openluchtgroenten. Bayer toonde er dan ook verschillende ziekte- en plaagbestrijdingsproeven in uien, spinazie, aardbeien, sla, witloof, wortelen, tuinbonen en bonen, gebruikmakend van bestaande en nieuwe middelen.

Leestijd : 6 min

Men kan er niet omheen: de droogte in 2017 trof niet enkel de plaatselijke landbouwer, maar ook het groenteplatform van Bayer. “Dat heeft zich ook laten zien in onze proeven. In ui zien we minder bladziekten en in witloof minder Sclerotinia”, vertelt Brecht Stock. Door de extreme weersomstandigheden was de aanleg van het platform in de eerste helft van 2017 niet evident, maar door de hevige regen in augustus hebben de gewassen zich kunnen herpakken. Om de landbouwer te helpen zijn gewassen te vrijwaren van plagen en ziekten, testte Bayer verschillende spuitschema’s uit op de proefveldjes. Bayer ambieert hierbij de ontwikkeling van twee nieuwe producten, die hun bestaande gamma kan aanvullen. Het eerste nieuwe product werd uitgetest in sla, een tweede nieuw middel in bonen, veldbonen, witloof en wortel..“Voor de rassen kozen we voor de meest voorkomende bij de telers”, vult Brecht verder aan.

Botrytis en witziekte in aardbei

In aardbei (ras Elsanta) deed Bayer onderzoek naar een optimaal spuitschema tegen witziekte en Botrytis. Het nieuw middel Luna Sensation is een jaar erkend in de teelt van aardbeien en twee toepassingen zijn ervoor erkend met één dag veiligheidstermijn in een dosis van 0,8L/ha. Het bevat twee actieve stoffen: fluopyram en trifloxystrobine. Deze werken in op de ademhaling van de schimmel. Het is een sterk middel met een lange duurwerking. Het werkt op een breed aantal ziekten: Botrytis, witziekte, Colletotrichum (anthracnose), Mucor en Rhizopus,...

Voor de werking tegen witziekte test Bayer een schema uit met twee toepassingen Luna Sensation aan 0,8L/ha. In een schema tegen witziekte en Botrytis worden twee toepassingen Luna Sensation aan 0,8L/ha gecombineerd met Serenade aan 5L/ha + 0,05 % Trend en twee andere middelen. Beide schema’s missen hun werking niet, maar de definitieve telling moet nog gebeuren.

Luis in sla

In de slateelt en andere groenteteelten staat een grote druk op de zaaizaadbehandelingen, waardoor het gebruik in de toekomst ervan onzeker is. Daarom werd gekeken hoe de luis in sla (ras Sotalis) best aangepakt moet worden als die zaaizaadbehandelingen wegvallen. Daarnaast is er ook nog een nieuw middel met een nieuwe werkingswijze in de proef ingezet. In de slateelt heeft de teler last van drie types luizen: de bruine slaluis, de perzikluis en groene slaluis

Met gebruik van de zaaizaadbehandeling wordt in het schema nog Movento SC aan 0,75L/ha +0,05 % Trend toegevoegd. Movento SC heeft twee eigenschappen. De eerst is de neerwaarts systemische werking van het middel: van het blad kan het middel naar de wortel emigreren. Verder is het speciale aan de actieve stof, spirotetramat, dat het eerst opgenomen moet worden door de plant en dat het in de plant wordt omgezet naar een werkzaam molecule, namelijk spyrotetramadenol. Door die omzetting in de plant is het middel ook veilig naar de nuttigen toe. Omdat de omzetting naar spirotetramat-enol in de plant moet plaatsvinden, duurt het even voordat de werking kan worden waargenomen.

Het nieuwe middel werkt opwaarts systemisch, heeft een duurwerking, maar ook een contactwerking. Verder heeft het ook een insectafstotende werking. Ten slotte werkt het middel in op de neurotransmissie in het insect. De uiteindelijke strategie die Bayer voorstelt is de combinatie van het gebruik van het nieuw middel bij 7-8 blad met Movento SC aan 0,75L/ha +0,05 % Trend in een later stadium. Op die manier worden de luizen onderin de sla goed aangepakt.

Sclerotinia in bonen

In bonen (ras Cerdon) werd een tweede experimenteel middel tegen Sclerotinia en Botrytis beproefd. Het wordt vergeleken met het al bestaande middel Luna Privilege, met als actieve stof fluopyram. Het gebruik van Luna Privilege aan 0,5L/ha + 1,6 L/ha Topsin M in het stadium witte knop is een schema dat in de praktijk veel gebruikt wordt, maar Bayer wou in deze proef nagaan hoe met Serenade ASO een efficiënt schema kan opgebouwd worden met een minimale chemische input.

In één schema werd het nieuwe middel ingezet bij witte knop, en op een later tijdstip Serenade ASO aan 5L/ha + 0,1 % Trend. Dit werd vergeleken met het gebruik van Luna Privilege aan 0,5L/ha + 1,6 L/ha Topsin M, en ook op een later tijdstip Serenade ASO aan 5L/ha + 0,1 % Trend. Verwacht wordt dat het experimenteel middel sterker is dan het schema op basis van Luna Privilege “Voor deze proef is het nog wachten op de resultaten”, meldt Brecht erbij.

Botrytis en roest in veldbonen

Veldbonen worden geteeld voor menselijke en dierlijke consumptie, maar zijn nog niet zo gekend in Vlaanderen. Er werd gekozen voor zomerveldbonen die gezaaid worden in maart-april en worden geoogst in de zomer. Voor de proef zijn ze echter begin juli gezaaid. Naast valse meeldauw (Peronospora viciae) zijn er twee belangrijke ziekten in deze teelt: aan de ene kant kan de teelt geteisterd worden door bonenroest, veroorzaakt door Uromyces viciae-fabae, maar aan de andere kant is er de chocoladevlekkenziekte, veroorzaakt door Botrytis fabae.

Die laatste wordt als belangrijkste ziekte in veldbonen beschouwd. Beide ziekten zijn zichtbaar op de bladeren, maar de chocoladevlekkenziekte tast ook de peulen aan. De ziekte kan ervoor zorgen dat de opbrengst gehalveerd wordt: de normale oogst van 6 ton/ha wordt herleid tot 2 à 3 ton/ha.

Het nieuwe middel vertoont goede resultaten en zou in de praktijk erkend worden aan twee toepassingen: eenmaal bij het begin van de bloei en eenmaal 14 dagen later. “Het werkt wel sterker naar roest toe”, voegt Brecht toe.

Sclerotinia in witloof

Het nieuwe middel wordt ook beproefd tegen Sclerotinia in witloof. Vooral in nattere jaren is Sclerotinia een probleem, in het droge 2017 was de aanwezigheid van de schimmel dus beperkt. Op dit moment is enkel Luna Privilege erkend bij de forcerie van witloof. Daar wordt Luna Privilege toegepast aan een dosis van 1ml/m². Het nieuwe middel zal erkend zijn in het productieveld van witloofwortelen. Het slaagde erin de sclerotinia aantasting te voorkomen of sterk te beperken (tegenover controle en de referentie)

Bladziekten en wortelluis in wortel

In een proef met wortel (ras Salto) wou Bayer de relatie aantonen tussen een aantasting door wortelluis en de ontwikkeling van verschillende bladziekten, zoals Alternaria, en witziekte. De wortelluizen overwinteren op zwarte populieren en migreren naar de wortelen waar ze profiteren van de sapstroom. Ze produceren dan ook daar een afscheiding dat lijkt op schimmelpluis. In 2017 kon voor het eerst Movento SC ingezet worden in wortelen dankzij een 120-dagenregeling, aan een dosis van 0,75 L (+ 0,05% Trend). aangezien dit middel neerwaarts systemisch werkt. Het is dit jaar voor het eerst erkend door een 120 dagenregeling. Het is belangrijk om het loof van de wortel gezond te houden, zodat de opname van Movento SC goed kan verlopen. En hier komt dus bladbestrijding bij kijken.

Het experimentele middel moet tweemaal worden toegepast in alternatie met Rudis aan 0,4 L/ha (+0,05 % Trend) of Nativo aan 0,3 kg/ha (+0,05 % Trend). Dit wordt vergeleken met een schema met twee toepassingen Nativo aan 0,3 kg/ha (+0,05 % Trend) en één toepassing Rudis aan 0,4 L/ha (+0,05 % Trend).

Valse meeldauw in spinazie

In spinazie (ras El Prado) werd dan weer een bekend middel getest: Infinito tegen valse meeldauw. Valse meeldauw is een ziekte die bij de telers in 2017 heel hard heeft toegeslaan, door sporen via de wind maar ook via de bodem. Dat kan al in een zeer vroeg stadium. Het schadebeeld wordt soms verward met de symptomen van zonnebrand tijdens een zonnige periode. Het middel Infinito werd, in dosis 1,6 L/ha, in die hoedanigheid in de proeven op twee manieren toegepast: preventief (bij 3 à 4 blad) en curatief. Hier zijn de resultaten nog niet bekend.

Bladvlekkenziekte in ui

In 2016 was er heel veel aantasting van valse meeldauw in de uienteelt. In de jaren ervoor was er dan weer sprake van andere bladvlekkenziektes, zoals Alternaria, Botrytis en Stemphylium. Die ziekten zorgen echter voor een groot opbrengstverlies. Daarom werd een proef met ui aangelegd waarbij Bayer koos voor verschillende schema’s met wekelijkse behandelingen. Als basis kiest men best een product met mancozeb aan 2 kg/ha. “Daarnaast raden we aan om sterke producten te gebruiken zoals Fandango, dat erkend is aan 1,25 L/ha voor vier toepassingen in de uienteelt. De brede werking van Fandango laat toe om de vijf belangrijkste bladziektes in ui aan te pakken: Phytophtora porri, Peronospora destructor, Alternaria porri, Botrytis squamosa en Stemphylium vesicarum. Het product bestaat uit twee actieve stoffen: fluoxastrobine en prothioconazool. Fluoxastrobine is een strobilurine, terwijl prothioconazool tot de triazolen behoort. Het is dus een middel dat zowel curatief en preventief werkt, en met een belangrijke nawerking en een snelle droogtijd. Best is om in te zetten vanaf de bolvorming”, adviseert Brecht.

M.V.

Lees ook in Groenten

Innoverend onderzoek in monitoringstechnologieën bij Inagro

Groenten Al meer dan 20 jaar stuurt Inagro waarnemings- en waarschuwingsberichten voor verschilende openluchtteelten zoals (biologische) prei, kolen en witloof. Dankzij onderzoek naar nieuwe monitoringstechnologieën kan Inagro voortaan nog nauwkeuriger insecten tellen en de verkregen data sneller verwerken.
Meer artikelen bekijken