Startpagina Milieu

Landbouworganisaties reageren op verslechtering waterkwaliteit

Landbouworganisaties Boerenbond en het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) hebben beiden het rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) over de dalende waterkwaliteit gelezen. Volgens hen ligt de oplossing al een jaar op de onderhandelingstafel te verstoffen: het zevende Mestactieplan.

Leestijd : 2 min

Maandag 19 februari publiceerde de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) een rapport met de resultaten van nutriëntenmetingen in het oppervlakte- en grondwater. Hieruit bleek dat de de waterkwaliteit vorig jaar verslechterd is. Volgens VMM is de nitraatvervuiling voornamelijk afkomstig van de bemestingen van akkers.

Landbouworganisaties Boerenbond en het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) zeggen nu dat deze vervuiling niet op ‘de kap van de boer’ terecht mag komen. Beide organisaties wijzen in de eerste plaats naar het slechte weer als oorzaak van de ‘lichte stijging op enkele meetpunten’. “Bij zware regenval, en die is er deze winter veel geweest, komt er nog steeds ongezuiverd afvalwater via talloze overstorten en matig werkende waterzuiveringsinstallaties in beken en grachten. Nog steeds veel te veel woningen in Vlaanderen lozen rechtstreeks hun afvalwater in grachten en beken”, zegt ABS in een persbericht.

MAP7 biedt de oplossing

De oplossing voor het probleem ligt al een jaar klaar, zeggen de landbouworganisaties. “Een jaar geleden kwamen natuur- en landbouworganisaties tot een gedragen mestactieplan. Politiek getalm heeft ervoor gezorgd dat men verder bleef werken onder MAP6. Nochtans waren ook de milieuorganisaties erover eens dat dit principeakkoord MAP7 de waterkwaliteit gevoelig kon verbeteren. Vooral door beter en juister te bemesten, zoals bijvoorbeeld door verder in te zetten op duurzame bemestingstechnieken zoals gefractioneerd bemesten waarbij gedurende het hele jaar gerichter bemest wordt”, aldus Boerenbond.

Volgens ABS vragen landbouwers vandaag dus ‘een verstrenging van het mestactieplan’. “Er wordt van elke landbouwer een serieuze inspanning gevraagd om zijn of haar bedrijfsvoering en de gebruikte bemestingstechnieken aan te passen. Dit met slechts één doel, namelijk ons deel doen om een goede waterkwaliteit te bereiken.”

Het landbouwakkoord tussen de Vlaamse regering en de landbouworganisaties moet niet in gevaar komen door de vaststelling dat de waterkwaliteit verslechterd is, merken de organisaties op. “De maatregelen rond bemestingsbeleid die de Vlaamse Regering afgelopen week onderhandelde met de landbouwsector, zijn niet meer of niet minder dan het uitvoeren van het gemaakte principeakkoord door landbouw- en milieuorganisaties van maart vorig jaar”, beweert Boerenbond.

Beide organisaties stellen tot slot de meetpunten waar het onderzoek van VMM op gebaseerd zijn, in vraag.

Thor Deyaert

Lees ook in Milieu

BBL: “Eurpese Raad wil Green Deal laten vallen”

Milieu Een gelekte nota van de Europese Raad geeft zicht op de strategische prioriteiten die de lidstaten naar voor willen schuiven voor de nieuwe Europese Commissie. Volgens Bond Beter Leefmilieu (BBl) blijkt uit de gelekte nota dat regeringsleiders alle aandacht voor de biodiversiteit- en klimaatcrisis overboord willen gooien. Dat zou een ontmanteling van de Europese Green Deal betekenen.
Meer artikelen bekijken