Startpagina Boerenprotest

Europese Commissie presenteert ideeën voor minder administratieve druk op landbouwers

De Europese Commissie heeft donderdag 22 februari in een nota aan het Belgische EU-voorzitterschap een rist ideeën gesuggereerd die de administratieve druk op landbouwers moet verlichten. Zo wil ze op korte termijn minder akkerbouwarealen laten omzetten in weiland en het aantal bezoeken van de nationale autoriteiten aan landbouwbedrijven tot 50% verminderen.

Leestijd : 2 min

Na de opschorting van de verplichte braaklegging toont de Commissie zich in de nota opnieuw bereid om te sleutelen aan 1 van de basisnormen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Zo wil ze nu via een wijziging van de regels over de stabilisering van blijvend grasland vermijden dat landbouwers met verminderde veeteelt toch akkerbouwarealen opnieuw moeten omzetten in weiland. De wijziging zou al medio maart doorgevoerd kunnen worden.

Daarnaast wil de Commissie via een verbetering van het areaalmonitoringsysteem ervoor zorgen dat landbouwers tot 50% minder administratieve bezoeken moeten ontvangen. De nieuwe methode, die eveneens tegen maart gepresenteerd kan worden, zal de boeren meer tijd geven om zich op hun kernactiviteiten te concentreren, aldus de Commissie, maar ook de lidstaten zijn vragende partij.

Nog tegen maart zou een verduidelijking van het begrip overmacht de boeren meer zekerheid moeten bieden over hun Europese betalingen.

Vrijstelling voor kleine landbouwbedrijven

De Commissie suggereert ook een aantal aanvullende maatregelen op middellange termijn. Zo zouden bijvoorbeeld kleine landbouwbedrijven van minder dan 10 ha vrijgesteld kunnen worden van controles van de basisvoorwaarden van het Europese beleid. Ze vertegenwoordigen 65% van de begunstigden, maar bestrijken slechts 9,6% van het areaal dat steun ontvangt, argumenteert de nota.

Tegen de achtergrond van de boerenprotesten in verscheidene lidstaten had voorzitter Ursula von der Leyen op de Europese top van 1 februari aangekondigd dat haar Commissie met voorstellen voor administratieve vereenvoudiging zou komen. De nota wordt nu voorgelegd aan de Europese landbouwministers, die op 26 februari verzamelen blazen in Brussel.

Belga

Lees ook in Boerenprotest

Meer artikelen bekijken