Startpagina Milieu

Natuurorganisaties verzetten zich tegen uitbreiding Alco Bio Fuel

Enkele natuurorganisaties dienen een bezwaarschrift in tegen de uitbreiding en regularisatie van Alco Bio Fuel. Het bedrijf distilleert biobrandstof uit maïs.

Leestijd : 3 min

Alco Bio Fuel Gent is naar eigen zeggen de grootste bioraffinaderij in België die graan (meestal maïs) verwerkt tot bio-ethanol, eiwitrijke diervoeders, elektriciteit, vloeibare CO2 en een aantal andere bijproducten zoals maïsolie.

De productie van biobrandstof uit maïs is volgens de indieners van het bezwaarsschrift niet alleen schadelijk voor klimaat, biodiversiteit, waterkwaliteit, land en voedselzekerheid, het staat volgens hen ook haaks op het Belgische en Europese energiebeleid.

De organisaties vragen dat de provincie Oost-Vlaanderen de uitbreiding van dit bedrijf weigert. Daarnaast stellen ze zich vragen bij het feit dat de productie momenteel al een stuk hoger ligt dan de vergunning toelaat en vragen ze om dit niet zomaar te regulariseren.

Geen voedsel verbranden in de tank

Voedsel verbranden in de tank is onzin, volgens de organisaties. Daarom bouwt België op initiatief van federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten het gebruik van biobrandstoffen op basis van voedsel- en voedergewassen sinds januari van dit jaar stelselmatig af. Ook het Europese energiebeleid erkent de problematische aspecten van dit type biobrandstoffen en sluit ze bijvoorbeeld expliciet uit bij de bijmengingsverplichting van duurzame brandstoffen voor de luchtvaart.

De plannen van Alco Bio Fuel om nog méér brandstof uit maïs te produceren staan volgens de organisaties haaks op dat beleid. Het bedrijf, dat momenteel een vergunde capaciteit heeft van 150.000 m³ bio-ethanol per jaar, vraagt nu een vergunning aan om jaarlijks het dubbele te produceren. In dat geval zou Alco Bio Fuel jaarlijks ongeveer 760.000 ton maïs verwerken, met een verdere toename van onverantwoord landgebruik als gevolg.

“In een tijd dat ons landgebruik steeds meer onder druk staat, is het compleet absurd om het te verspillen aan maïs voor onze tank. De plannen van Alco Bio Fuel leiden tot een ontstellend totaal landgebruik van 97.000 ha. Laten we dat land inzetten voor menselijke consumptie, in plaats van het in stand houden van fossiele mobiliteit”, zegt Naomi Cambien van Bond Beter Leefmilieu. “Bij rijden op elektriciteit uit zonne-energie in plaats van op biobrandstoffen, is gemiddeld slechts 2,5% van de totale oppervlakte nodig. En als we het land gebruiken als carbon sink, kunnen we zelfs 1,2 miljoen ton CO2 opslaan.”

Opheldering nodig

Alco Bio Fuel produceert momenteel reeds 286.000 m³ bio-ethanol, terwijl de vergunde capaciteit slechts 150.000 m³ bedraagt. “Heeft het bedrijf jarenlang stilzwijgend een goedkeuring gekregen om de productie stelselmatig te verhogen, of was het bedrijf al die tijd in overtreding? Dit vraagt dringend om verheldering. De provincie mag dit niet zomaar regulariseren”, zegt Philippe Verbelen van Greenpeace.

Daarnaast stellen de organisaties zich vragen bij de herkomst van de gebruikte maïs. “Alco Bio Fuel geeft aan dat slechts ongeveer 10% van de verwerkte maïs uit België zal komen. Uit welke landen komt de resterende maïs? Tot welke verschuivingen in landgebruik leidt dit? Hoeveel pesticiden worden gebruikt en hoeveel transportkilometers brengt de import met zich mee? De vergunningverlener kan die vragen niet zomaar negeren”, meent Bouke Billiet van het Gents MilieuFront.

Habitatverlies

De organisaties wijzen ook op de negatieve gevolgen van intensieve maïsteelt.“Het Vlaamse Gewest is al veroordeeld voor haar falend mestbeleid, met een slechte waterkwaliteit als gevolg van de hoge nitraat- en fosfaatconcentraties. In zo’n context verder inzetten op nitraatgevoelige teelten zoals maïs, getuigt niet van verstandig beleid. Intensieve maïsteelt is bovendien gelinkt aan biodiversiteitsverlies. Het Duitse ministerie van Milieu verwijst bijvoorbeeld expliciet naar de toegenomen teelt van koolzaad en maïs voor energiegebruik als een van de oorzaken van de zorgwekkende trend van habitatverlies”, zegt Manuel Eggen van FIAN België.

Bond Beter Leefmilieu

Lees ook in Milieu

BBL: “Eurpese Raad wil Green Deal laten vallen”

Milieu Een gelekte nota van de Europese Raad geeft zicht op de strategische prioriteiten die de lidstaten naar voor willen schuiven voor de nieuwe Europese Commissie. Volgens Bond Beter Leefmilieu (BBl) blijkt uit de gelekte nota dat regeringsleiders alle aandacht voor de biodiversiteit- en klimaatcrisis overboord willen gooien. Dat zou een ontmanteling van de Europese Green Deal betekenen.
Meer artikelen bekijken