Startpagina Pluimvee

België herwint internationaal zijn ziektevrije status inzake vogelgriep

De Wereldorganisatie voor Diergezondheid (WOAH) heeft de Belgische zelfverklaring van de ziektevrije status voor hoogpathogene aviaire influenza (HPAI) bij pluimvee goedgekeurd. Door het herstel van de ziektevrije status kunnen handelsembargo’s door andere landen worden opgeheven en kan onze export van pluimvee en pluimveeproducten worden hersteld.

Leestijd : 3 min

De afgelopen weken is het aantal besmettingen met vogelgriep bij wilde vogels in België en in onze buurlanden laag gebleven.

In België dateert de laatste uitbraak van vogelgriep bij pluimvee van 29 december 2023. Hierdoor kwam België in aanmerking om de ziektevrije status bij de WOAH terug te krijgen. De WOAH erkent nu dat ons land vrij is van hoogpathogene vogelgriep bij pluimvee en publiceerde de zelfverklaring op vrijdag 22 maart.

In 2023 werden bij pluimveebedrijven 8 haarden van hoogpathogene vogelgriep vastgesteld. Daarnaast werd het virus ook vastgesteld bij 11 particuliere houders. Hoewel dit een aanzienlijke daling is tegenover het jaar 2022 blijft waakzaamheid nodig.

Beschermende maatregelen

Op dit moment geldt voor iedere professionele houder in België de verplichting om de dieren binnen of afgeschermd te houden en binnen of onder netten te voederen en te drenken. Zo worden besmette wilde vogels minder gelokt naar de ren. Het FAVV raadt ook alle hobbyhouders van kippen en vogels sterk aan om preventief een net te spannen over de ren en dat het hele jaar rond.

Ten slotte moeten houders onmiddellijk hun dierenarts contacteren wanneer ze een verhoogde sterfte bij hun dieren opmerken of bij elk ander symptoom van ziekte. Wandelaars die een dode wilde vogel opmerken worden gevraagd om dit te melden via het gratis nummer 0800/99 777. De maatregelen worden geleidelijk aan bijgewerkt al naargelang de gebeurtenissen.

Preventie blijft cruciaal

"België is vandaag opnieuw vrij verklaard van hoogpathogene vogelgriep bij pluimvee. Dit succes is het resultaat van preventief werk en maatregelen van de houders en het FAVV, versterkt door een preventief beleid van onze buurlanden. In oktober 2023 lanceerde Frankrijk een grote nationale vaccinatiecampagne tegen hoogpathogene vogelgriep, waarvan de effecten ontegensprekelijk tot in België zijn doorgedrongen. Het is van cruciaal belang om preventieve maatregelen zoals vaccinatie te handhaven en aan te moedigen. Ik ben er vast van overtuigd dat deze instrumenten de pijlers moeten vormen van preventieve strategieën om de insleep van besmettelijke ziekten in houderijen te voorkomen, de verspreiding van ziekteverwekkers te beperken en massale ruimingen van dieren, die enorme economische en sociale gevolgen hebben, te voorkomen”, stelt David Clarinval, onze federale minister van Landbouw.

Frankrijk

In Frankrijk heeft het Franse ministerie van Landbouw op 16 maart het vogelgrieprisico verlaagd van ‘hoog’ naar ‘beperkt’. In Frankrijk werd op 27 november een haard van vogelgriep vastgesteld en sindsdien werden nog 9 haarden gevonden. In dezelfde periode een jaar eerder waren er in Frankrijk nog meer dan 300 haarden van vogelgriep.

Door het verlagen van het risico naar ‘beperkt’ mag het pluimvee in Franse houderijen opnieuw buiten lopen. In bepaalde zones blijven wel nog een aantal beperkingen van kracht: in de buurt van de migratieroutes die trekvogels volgen (ZRP’s) en waar veel eendenhouderijen dicht bij elkaar gevestigd zijn (ZRD’s). Bij buitenloop in deze zones moet er wel voor gezorgd worden dat er geen contact kan zijn met wilde vogels. Een dierenarts moet dat controleren. In de ZRP’s en ZRD’s mogen eenden die ouder zijn dan 42 dagen opnieuw buiten lopen. In de ZRD’s mogen legkippen, kalkoenen van 8 weken oud, vleeskippen en parelhoenen ouder dan 6 weken buiten lopen. Bij eenden die buiten lopen en die verplaatst worden van de ene houderij naar een andere moeten virologische testen uitgevoerd worden.

Het Franse ministerie ziet 2 oorzaken voor de verbeterde situatie inzake vogelgriep: de eigen vaccinatiecampagne bij houderijen van eenden en het minder circuleren van het vogelgriepvirus bij wilde vogels.

FAVV/FVDL

Lees ook in Pluimvee

Meer artikelen bekijken