Startpagina Groenten

Onderzoek binnen het Groente-innovatiefonds afgesloten

Het provinciaal groentecongres sloot gisteren met meer dan 60 telers en erfbetreders, zeven sprekers en een proefveldbezoek het onderzoek binnen het Groente-innovatiefonds (GIF) op een boeiende en feestelijke manier af.

Leestijd : 3 min

Het GIF, gefinancierd met SALK-middelen, leverde vier innovatieve projecten op die bijdragen aan het verbeteren van teeltprocessen, nieuwe teelten en het optimaliseren van verwerking en vermarkting. Inge Moors, gedeputeerde van landbouw, is tevreden met het resultaat: "Het Groente-Innovatiefonds (GIF) zorgde voor een investering van 514 000 euro, waarvan 380 000 euro Vlaamse en provinciale middelen, in teeltoptimalisatie en versterking van de productie om innovatief ondernemerschap en de concurrentiepositie van de Limburgse groentesector verder te verstevigen."

De groenteteelt omvat 2.400 hectare over heel in Limburg en is voornamelijk aanwezig in het noorden en het oosten van onze provincie. De toonaangevende teelten inzake asperges (67% van het Vlaamse areaal) en erwten (41% van het Vlaamse areaal) en de komst van grote groenteverwerkende bedrijven zoals Noliko (het huidige Green Yard te Bree) en Farm Frites (Lommel) zorgen ervoor dat Limburg mee aan de internationale top van de groenteverwerkende industrie staat.

Daarnaast zorgen ook de uitbouw van een aanvoerplatform voor verse groenten door de veiling BelOrta, het overkoepelend irrigatienetwerk CIRO en de realisatie van het agrarisch bedrijventerrein Agropolis te Kinrooi voor een sterke ondernemersdynamiek in de Limburgse groentesector.

SALK-innovatie centraal in de Limburgse groenteteelt

Een jury van 23 experten uit het middenveld, het landbouwonderzoek en het bedrijfsleven beoordeelden de ingediende projecten in het Groente-InnovatieFonds onder meer op innovatief ondernemerschap, mate van versterking van productie, industriële verwerking, verse vermarkting en export, … Volgende vier projecten ontvingen elk een ondersteuning van ongeveer 90 000 euro.

In het project ‘Yacomix’ bracht promotor Boterakker vzw de potentie van het Zuid-Amerikaanse knolgewas yacon voor de Limburgse groentetelers in kaart. Naast de teeltmogelijkheden, werd ook de verwerkbaarheid, de consumentenacceptatie en de best praktische aanleg, onderhoud en de oogst om voldoende volumes te kunnen produceren onderzocht. "Dit heeft ertoe geleid dat in november 2017 de eerste yaconknollen commercieel in Limburgse supermarkten zijn aangeboden. Het toont meteen de economische relevantie van het GIF", stelt gedeputeerde Inge Moors.

Vertrekkend vanuit het CIRO irrigatienetwerk, waarmee water uit de aanwezige grindplassen kan worden opgepompt om akkers mee te besproeien, heeft het Proefcentrum voor de Groenteteelt samen met de Bodemkundige Dienst van België en enkele Limburgse landbouwers het tweede project ‘Introductie van fertigatie in open lucht groenten’ uitgevoerd. Dit project bestudeerde in welke mate het irrigatienetwerk kan worden ingezet om asperges en pompoenen tegelijk water te geven en te bemesten – het zogenaamde fertigeren- en in welke mate dit een meerwaarde kan betekenen voor de sector. Tijdens het project zijn de duur van het irrigeren, de positie en het type van de druppelslangen en mogelijke meeropbrengsten onderzocht.

In het derde project ‘Mogelijkheden tot kwaliteitsverbetering in asperges en prei’ is door promotor Proefstation voor de Groenteteelt onderzocht hoe foliemanagement bij de aspergeteelt en post harvest technologie de meest hoogstaande kwaliteit kan waarborgen. Krakend verse en malse witte asperges zijn typische seizoensgroenten – het Limburgse witte goud - waar heel wat chefs reikhalzend naar uitkijken. Over enkele weken zal het aspergeseizoen officieel van start gaan.

Het vierde GIF-project ‘Innovatieve bemesting in Limburgse groenten’, eveneens door het Proefstation voor de Groenteteelt, legt de focus op het uitwerken van drie innovatieve principes rond stikstofmanagement in de tuinbouw. "Het provinciaal praktijkcentrum PIBO-campus heeft als partner in dit project gewerkt rond methodes om ammonium langer beschikbaar te houden in de bodem", licht gedeputeerde Moors toe. "Dit is wel een thematiek die in het kader van een duurzame landbouwproductie de nodige aandacht verdient."

Over schakels heen denken

Met het provinciaal groentecongres te Bocholt wordt het Groente-Innovatiefonds binnen het SALK-programma afgesloten. "Naast het creëren van nieuwe mogelijkheden voor de tuinbouw, zijn we er met het GIF vooral in geslaagd bruggen te bouwen tussen overheden, vakorganisaties, kennisinstellingen, proefcentra en industrie en over de schakels in de keten heen samen te werken. Dit zorgt voor een klimaat waarin kennis, ervaring en ideeën uitgewisseld kunnen worden die de Limburgse tuinbouw versterken en onze provincie verder als duurzame, economische regio op de kaart zet", besluit gedeputeerde Inge Moors.

Lees ook in Groenten

Innoverend onderzoek in monitoringstechnologieën bij Inagro

Groenten Al meer dan 20 jaar stuurt Inagro waarnemings- en waarschuwingsberichten voor verschilende openluchtteelten zoals (biologische) prei, kolen en witloof. Dankzij onderzoek naar nieuwe monitoringstechnologieën kan Inagro voortaan nog nauwkeuriger insecten tellen en de verkregen data sneller verwerken.
Meer artikelen bekijken