Boerenbond bezorgd over gebrek aan actie Europese Commissie

Covid 19

Boerenbond vindt dat de Europese Commissie veel meer moet doen om de interne markt te bewaken. Lid van het hoofdbestuur Pieter Verhelst is teleurgesteld dat er geen concrete voorstellen op tafel lagen bij de afgelopen Europese landbouwraad. “Zo is het nog steeds onduidelijk of seizoenarbeiders België kunnen bereiken.” De sierteelt wordt volgens Boerenbond vooralsnog aan haar lot overgelaten.

Jaarlijks zet de Belgische sierteelt ruim 500 miljoen euro om.

Belgische sierteelt verwacht ten minste 135 miljoen euro schade

Covid 19

De coronacrisis betekent een financiële strop van om te beginnen 135 miljoen euro voor de Belgische sierteelt. De situatie lijkt op wat Amerikanen een “perfect storm” noemen: bloemisterijen zijn gesloten, grenzen zitten dicht en mensen houden vanwege de (dreigende) economische malaise de vinger op de knip voor een ‘luxeproduct’. De Europese Commissie kwam tot woede van Boerenbond gisteren nog niet tot crisismaatregelen.

De regering zou beslist hebben om ook het maximum aantal dagen voor de fruitsector op te trekken. De verhoging naar 100 dagen zou dus uitzonderlijk dit jaar – door de coronacrisis – nog eens verdubbelen tot 200.

Tewerkstellingsregels voor seizoensarbeiders land- en tuinbouw versoepeld

Covid 19

Zoals vorige week aangekondigd heeft de regering de regels voor seizoensarbeid in de land- en tuinbouw versoepeld. Dat moet een tekort aan arbeidskrachten vermijden. Door de coronacrisis dreigen immers heel wat Oost-Europese plukkers niet in ons land te geraken.

Projecten waarbij een omgevngsvergunning mee gemoeid is, verandert de beslissingstermijn.

Vlaamse regering nam Noodbesluit over omgevingsvergunningen

Covid 19

De Vlaamse Regering trof op 24 maart in het kader van de coronacrisis ook maatregelen over de omgevingsvergunningsprocedures. Heel wat beslissingstermijnen worden verschoven naar een latere datum. Dit heeft gevolgen voor de omgevingsvergunningsaanvragen die lopende zijn of nog moeten worden ingediend.

Op donderdag en vrijdag verschijnt een paginagrote ‘Dikke merci’ van Boerenbond in heel wat Vlaamse kranten.

Boerenbond bedankt land- en tuinbouwers met een ‘Dikke merci’

Covid 19

Vanaf 26 maart pakt Boerenbond uit met een solidariteitscampagne die paginagroot in 7 Vlaamse kranten zal verschijnen. Hiermee wil Boerenbond de duizenden land- en tuinbouwers ondersteunen die dag en nacht ijveren – tijdens en na de coronacrisis – voor ons voedsel.

Minister Crevits dringt aan op Europese steunregeling voor land- en tuinbouwbedrijven

Covid 19

Het is van cruciaal belang dat de grenzen tussen de Europese lidstaten openblijven voor landbouw- en voedingsproducten. Dat heeft Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits vandaag beklemtoond tijdens een vergadering over de coronacrisis met haar collega’s van de Europese Unie. Ons land dringt er bij de Unie ook op aan om snel in een ​​algemene financiële vergoeding te voorzien voor land- en tuinbouwproducten die niet op tijd worden verkocht, opgehaald of verwerkt.

Boerenmarkten verdienen volgens Wervel, Voedselteams en Boerenforum meer waardering, supermarkten minder.

Opinie: korte keten is kort, gezond en veilig

Covid 19

Met de ellenlange wachtrijen voor de supermarkten en de lege winkelrekken op ons netvlies gegrift, roept het Boerenforum op tot meer lokale economie. De overheid neemt steeds meer ingrijpende maatregelen en het Boerenforum heeft daar, gezien de pandemie, begrip voor. Het Boerenforum is er echter niet gerust in. Ze kijkt met een argwanend oog welke kant die maatregelen opgaan. Samen met veel boeren en boerinnen en winkeliers uit de korte keten vragen we aan de overheden om geen kansen te ontnemen aan de korte keten en de lokale economie.

Het inreisverbod voor seizoensarbeiders in Duitsland zal de landbouwsector erg hard treffen. Vooral de fruit-, groente- en wijnboeren hebben dringend nood aan arbeidskrachten.

Seizoensarbeiders mogen Duitsland niet meer binnen

Covid 19

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn seizoensarbeiders in Duitsland niet langer welkom. Het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken vaardigt een inreisverbod uit dat om 17 uur ( 25 maart) van kracht gaat.

Minister Hilde Crevits bezocht onlangs nog de site van CNH Industrial in Zedelgem.

Update: Belgische sites CNH Industrial stilgelegd vanwege Covid-19

Covid 19

De Belgische fabrieken van CNH Industrial in Zedelgem en Antwerpen liggen plat. Deels vanwege gezondheidsrisico van personeel maar ook omdat een aantal onderdelen niet geleverd kunnen worden, aldus Evelyne Vandevyvere, manager marketing en communicatie. Circa 2.800 werknemers zijn nu tot ten minste 5 april tijdelijk werkloos. Ook andere machinebouwers staan onder druk.

De landbouwsector wordt op vlak van werkkrachten niet alleen getroffen door ziekte, maar ook door het feit dat buitenlandse seizoenarbeiders nu niet naar ons land kunnen komen.

Goede respons na oproep om collega’s uit de nood te helpen

Covid 19

Eind vorige week lanceerde de afdeling Werkers van Boerenbond een oproep aan land- en tuinbouwers om zieke collega's uit de nood te helpen. Volgens Vanessa Saenen, woordvoerster van Boerenbond, hebben er momenteel een 80-tal positief gereageerd. Bij onze noorderburen deed men een gelijkaardige oproep. Ook de Franse minister van Landbouw Didier Guillaume vroeg aan de vele Fransen die door de coronacrisis tijdelijk zonder werk zitten om de landbouwers bij te staan.

Door de Covid-19 situatie wordt het DGZ-laboratorium geconfronteerd met tekorten aan materialen voor PCR-onderzoeken.

Minder PCR-testen bij DGZ

Covid 19

De aanhoudende coronacrisis heeft een bijkomende impact op de werking van Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ). Door een gebrek aan materialen worden er minder PCR-testen uitgevoerd.

Europees parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld, Renew Europe), lid van de landbouwcommissie van het Europees Parlement, doet gezien de urgentie een pleidooi om snel Europese maatregelen te treffen.

Hilde Vautmans (Open Vld): “Wacht niet met het activeren van crisismaatregelen voor landbouw”

Covid 19

Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld, Renew Europe) roept Europees landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski op tot het nemen van dringende maatregelen om de land- en tuinbouwsector te ondersteunen.

Diergeneeskundige activiteiten krijgen gedurende de coronacrisis een bepaalde prioriteit toegewezen.

Diergeneeskundige activiteiten blijven essentieel tijdens de coronacrisis

Covid 19

De activiteiten van de dierenartsen, waaronder deze van de inseminators, en inclusief alle verplaatsingen die nodig zijn om deze activiteiten uit te oefenen, behoren tot de toegelaten activiteiten. Dit werd bevestigd door het federale crisiscentrum en vervolgens verduidelijkt in een nieuwe versie van de wetgeving van donderdag 23 maart.

Winkels die voeding en dierenvoeding verkopen, mogen voortaan opnieuw ook bloemen en planten aanbieden met inachtneming van de maatregelen van 'social distancing'.

Verkoop van planten en bloemen in voedingswinkels kan dan toch

Covid 19

Winkels die voeding en dierenvoeding verkopen, mogen voortaan opnieuw ook bloemen en planten aanbieden met inachtneming van de maatregelen van 'social distancing'. Dat bepaalt een ministerieel besluit van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem dat op maandag 23 maart in het Staatsblad verscheen. Handelszaken die enkel bloemen en planten verkopen blijven als 'niet-essentiële' handelszaken gesloten, al kunnen ze online wel actief zijn.

Steun Belgische voedingsindustrie met #FoodHeroes

Covid 19

Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, vraagt dringend extra steun voor voedingsbedrijven en hun werknemers. De sector lanceert daarom een steuncampagne en vraagt alle Belgen om met de hashtag #FoodHeroes op sociale media werknemers te bedanken die aan de slag blijven om de voedselproductie en -bevoorrading te waarborgen.

Door de coronacrisis besliste de Vlaamse overheid om de de aangifte van de verzamelaanvraag 2020 uit te stellen tot 15 mei.

Uitstel verzamelaanvraag 2020 tot 15 mei

Covid 19

Het departement Landbouw en Visserij paste zijn werking ook aan door coronacrisis. Het departement maakte een overzicht. Belangrijk voor de land- en tuinbouwers is dat de uiterste indieningsdatum voor de verzamelaanvraag 2020 werd uitgesteld tot 15 mei.

Boerenbond vraagt de EU om bijvoorbeeld interventie te plegen in de markt.

Boerenbond roept Europese Commissie op om steunmaatregelen te activeren

Covid 19

Boerenbond roept in het licht van de coronacrisis de Europese Commissie op om de marktevoluties nauwgezet op te volgen en crisismaatregelen zoals interventie en steun private opslag tijdig te activeren. De landbouworganisatie vraagt de EU ook het functioneren van de interne markt te garanderen.

De Belgische fruitteelt is zeer afhankelijk van seizoensarbeiders uit het buitenland.

Groenten- en fruittelers vragen open grenzen voor seizoensarbeiders

Covid 19

Het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT) heeft de Europese Commissie een brief geschreven waarin gevraagd wordt om vrij verkeer van goederen en van seizoensarbeiders steeds te garanderen. Doordat heel wat grensovergangen worden afgesloten, dreigen de oogsten de komende weken in de problemen te komen. "We moeten er alles aan doen dat de voedselketen blijft draaien", klinkt het.

Van Ranst (rechts) en Vanthemsche (links) benadrukken het belang dat de voedingsindustrie blijft doordraaien in deze lastige tijden.

Van Ranst en Vanthemsche onderstrepen belang voedingsindustrie

Covid 19

Topviroloog Marc Van Ranst en oud-Boerenbond-voorzitter Piet Vanthemsche hebben bij een gezamenlijk bezoek aan het familiale zuivelbedrijf Olympia het enorme belang van de voedingssector en diens werknemers onderstreept. De hele agrovoedingsketen en dus ook de zuivelsector worden gezien als een sector van vitaal belang. Een sector die in deze coronacrisis niet mag uitvallen.

Het VAC ziet graag enkele administratieve aanpassingen gebeuren naar aanleiding van de coronacrisis.

Het VAC vraagt pragmatische maatregelen ivm coronacrisis

Wetgeving

Het Vlaams Agrarisch Centrum verwelkomt de maatregelen die door Minister Crevits zijn aangekondigd om de sector door de coronacrisis te leiden. Doch vindt het uitstel voor het indienen van de verzamelaanvraag tot 15 mei onvoldoende om iedereen gezond door deze periode te loodsen.