‘Melkerijen vragen veehouders minder melk te produceren’

Covid 19

Zuivelfabrikanten vragen melkveehouders de melkproductie te verlagen vanwege de coronacrisis. Ze doen dat volgens de Waalse boerenorganisatie Fugea zonder harde cijfers over voorraden, afzet etc. op tafel te leggen. Productiebeperking bij individuele boeren neerleggen is volgens Fugea en ook ABS niet de juiste weg. Er moet volgens hen een collectieve en door de politiek gedragen productiesturing worden voorbereid.

In de fruitteelt zijn tekorten kleiner, omdat ze daar al vroeger in het jaar met seizoenarbeid beginnen.

Boerenbond: 25% tekort aan arbeidskrachten

Covid 19

Boerenbond schat dat de land- en tuinbouw momenteel 5.000 seizoenarbeiders tekort komt. Normaal zijn op dit moment 20.000 mensen nodig, aldus woordvoerder Vanessa Saenen, maar er zijn slechts 15.000 mensen actief. Het tekort kan in mei, als 30.000 seizoenarbeiders nodig zijn, oplopen tot 50%. Een deel van de oogst gaat dan verloren.

Crevits wil ook siertelers en bedrijven die voorjaarsgroenten telen tegemoet komen.

Compensatiepremie en waarborgregeling voor land- en tuinbouwers

Covid 19

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) neemt bijkomende maatregelen om bedrijven die in financiële problemen komen te helpen. Er komt een compensatiepremie bij groot omzetverlies en een waarborgregeling. Specifiek voor een aantal sectoren wordt via een noodfonds voorzien in een afzonderlijke vergoeding voor gemaakte kosten. De sierteeltsector wordt met name genoemd en komt dus in aanmerking voor een tegemoetkoming voor bloemen en planten die niet tijdig verkocht geraken.

De coronacrisis heeft de wereldwijde toevoerketen in de problemen gebracht, aldus diverse internationale organisaties.

VN en WTO vrezen wereldwijde voedselcrisis

Covid 19

Er bestaat een risico op "voedseltekort" op de wereldmarkt door verstoringen in de internationale handel en de voedselbevoorrading die te maken hebben met COVID-19, zo hebben de voorzitters van twee agentschappen van de Verenigde Naties en van de Wereldhandelsorganisatie gewaarschuwd.

Volgens Rukwied gaat in de schappen schaarste zijn aan groenten en fruit.

Duitse boerenleider: groenten worden schaarser en duurder

Covid 19

De Duitse boerenleider Joachim Rukwied verwacht dat door een gebrek aan seizoenarbeiders in de supermarkten een tekort aan groenten en fruit zal ontstaan. Boeren zijn ondertussen diep gefrustreerd omdat ze het werk niet gedaan krijgen en dreigen met een leveringsstop. Rukwied, president van het Deutscher Bauernverband, zei dat tegen de Neue Osnabrücker Zeitung, een regionaal dagblad.

MilkBE roept de retail op om geen misbruik te maken van coronacrisis

Covid 19

MilkBE roept de retailers op om geen misbruik te maken van de onstabiele situatie op de internationale zuivelmarkt. Het houdt volgens de zuivelorganisatie geen pas om in deze crisistijden bijkomende druk te zetten op de zuivelverwerkers. Ze zegt niet of dat al gebeurt. De impact van deze crisis en van de algemene marktverstoring is volgens MilkBE al erg genoeg voor de melkveehouders en de verwerkende bedrijven.

Screenshot van het filmpje van actiegroep Agractie.

Nederlandse boeren demonstreren even niet...

Covid 19

De Nederlandse boeren legden met massale acties het land meermalen plat. Maar nu even niet. De actiegroep Agractie maakte in plaats daarvan een video om burgers een hart onder de riem te steken. De boodschap: maak u geen zorgen, we zorgen ervoor dat er voldoende en gezond voedsel zal zijn.

Minister Crevits wil met een serie maatregelen de arbeidsmarkt versterken.

4 extra maatregelen om tewerkstellingsbeleid te versterken

Covid 19

De Vlaamse regering wil met 4 tijdelijke maatregelen de arbeidsmarkt versterken. Het gaat concreet over de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) voor zelfstandigen met een arbeidshandicap, de aanwervingsincentive voor langdurige werkzoekenden, de transitiepremie voor werkzoekenden die de stap naar het ondernemerschap willen zetten en de arbeidskaart voor economische migranten.

De landbouw is sterk afhankelijk van buitenlandse seizoensarbeiders.

Regels gelegenheidswerknemers landbouw versoepeld wegens nood aan werkkrachten

Covid 19

Bij de start van het oogstseizoen in de land- en tuinbouw hebben minister van Werk Nathalie Muylle en haar collega van Sociale Zaken Maggie De Block de regels rond gelegenheidswerkers versoepeld om voldoende plukkers in het algemeen en buitenlandse plukkers in het bijzonder ter beschikking te hebben.

De Europese Commissie is de uitvoerende arm van de Europese instituties.

Europese Commissie maakt opening toelaten seizoensarbeiders

Covid 19

De Europese Commissie heeft nieuwe praktische richtlijnen gepubliceerd om ervoor te zorgen dat mobiele werknemers in Europa gemakkelijker hun plaats van tewerkstelling kunnen bereiken. Ook de voedingssector is in deze richtlijnen opgenomen. Het is nu aan de lidstaten deze oproep om te zetten in concreet beleid, aldus Europees Parlementslid Hilde Vautmans, van de liberale fractie.

De Tiense Suikerraffinaderij schakelt over naar de productie van handgel, naast vanzelfsprekend het blijvend produceren van suiker.

Fevia: eerste handgels met alcohol van voedingsbedrijven maandag geleverd

Covid 19

De eerste handgels die door brouwerijen, stokerijen en producenten van bio-ethanol werden geproduceerd, worden al vandaag/maandag geleverd aan zorgverleners en aan bedrijven en instellingen uit essentiële sectoren. Dat meldt Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, maandag.

PTS Mechelen zal vanaf nu wekelijks groenten leveren aan Foodsavers.

Tuinbouwschool schenkt haar groenten aan goede doel

Covid 19

De Provinciale Technische School (PTS) Mechelen, afdeling tuinbouw, doneert vanaf nu haar groenten aan Foodsavers, een initiatief voor voedselinzameling in Mechelen. Normaal gezien worden de groenten in de schoolwinkel verkocht aan de leerlingen, ouders en omwonenden, maar door de coronacrisis blijft de winkel dicht. Vanuit Foodsavers worden voedselpakketten verdeeld aan kwetsbare Mechelaars.

Joskin, gevestigd vlakbij Luik, is één van de grootste fabrikanten van landbouwmachines in België.

Covid-19: Joskin draait vooralsnog verder

Covid 19

Door de coronavirusepidemie die momenteel de hele wereld treft, zien veel bedrijven hun organisatie veranderen. Joskin is geen uitzondering, maar de Belgische fabrikant doet er alles aan om zijn bestellingen uit te voeren.

De Belgische tech- en startupwereld organiseert dit weekend een ‘Hack the crisis’-hackathon om de coronacrisis te lijf te gaan. Bedoeling is om de crisis een hak te zetten met innovatieve oplossingen via een virtueel platform.

‘Hack the crisis’ zoekt innovatieve ideeën om crisis hak te zetten

Covid 19

De Belgische tech- en startupwereld organiseert dit weekend een ‘Hack the crisis’-hackathon om de crisis te lijf te gaan, geïnspireerd door gelijkaardige initiatieven wereldwijd. Bedoeling is om de coronacrisis een hak te zetten met innovatieve oplossingen. Ook initiatieven voor de land- en tuinbouwsector zijn welkom.

China moet van EU leren, en andersom

Covid 19

Het coronavirus ontregelt onze hele maatschappij, inclusief de landbouw en voedingsketen. We zitten in overlevingsmodus, maar daarna mogen we China eens goed in de ogen kijken. Zij slaagden er beter in mensenziekten onder controle te krijgen, maar wij kunnen hen veel leren wat betreft het voorkomen van dierziekten.

Vandamme vindt het mooi dat in tijden van crisis het respect voor de boeren terugkeert.

Opinie: en de boer, hij ploegde voort

Uw stem

Voorzitter Hendrik van Damme van het Algemeen Boerensyndicaat, zet door de coronacrisis het respect voor boeren toenemen. De akkerbouwer uit Oostende hoopt dat het respect ook na de crisis aanhoudt.

Afstand houden en sociaal contact beperken of vermijden is het voornaamste dat de land- en tuinbouwsector nu kan doen.

Het voorjaar komt op gang ondanks de coronacrisis

Akkerbouw

Het coronavirus hangt als een dreiging over ons land, en bij uitbreiding over de hele wereld. Sommige sectoren staken hun activiteiten, maar de landbouw is één van de sectoren die zijn bedrijvigheid mag voortzetten.

Aardappeltelers hebben nog een grote stock aan aardappelen die plots geen afnemer meer hebben, puur omwille van het Covid-19 virus.

Vrije markt aardappelen mogelijk nog lange tijd verstoord

Covid 19

De kans bestaat dat de vrije markt voor aardappelen ook de rest van het seizoen onder druk blijft staan. Dat stelt brancheorganisatie Belpotato. De Belgische bedrijven geven op dit moment voorrang aan het naleven van de contracten die werden afgesloten tussen de telers, handel en industrie. In een aantal gevallen wordt de levering van contracten enigszins naar latere datum verschoven mits inachtneming van voorafgaande gemaakte afspraken.

De Floraliën verschuiven naar mei 2021.

Gentse Floraliën schuiven exact één jaar op

Covid 19

De Gentse Floraliën zullen plaatsvinden van 1 tot 9 mei 2021. De organisatie had vorige week al beslist om zijn vijfjaarlijks event uit te stellen omwille van het coronavirus.

De hinderpremie kan vanaf vandaag aangevraagd worden.

Toepassing voor aanvraag corona-hinderpremie online

Covid 19

Vanaf vrijdag 27 maart 2020 staat de applicatie om de corona-hinderpremie aan te vragen online. Wie zich heeft aangemeld via het webformulier van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) zal op donderdag 26 maart een link krijgen om de premie al aan te vragen. Na de aanvraag wordt de premie binnen 14 dagen uitbetaald mits voldaan is aan alle voorwaarden. Elke onderneming die recht heeft op de premie door verplichte sluiting, zal die ook krijgen.