Startpagina Covid 19

Na forse omzetdaling bij start van coronacrisis toont landbouwsector ook veerkracht in cijfers

Een derde van onze economie ligt door de coronacrisis stil. En dat is meer dan zorgwekkend. De impact is het grootst in de horeca en de eventsector, met een omzetdaling van 85 tot 90 %. Na een maand coronacrisis noteerden de sectoren Landbouw en Visserij in een enquête een omzetdaling van gemiddeld 17 %. “De cijfers moeten echter heel behoedzaam worden geïnterpreteerd”, zeggen NBB en VBO.

Leestijd : 3 min

Naast Pierre Wunsch, gouverneur van de Nationale Bank van België, is ook Piet Vanthemsche (ex-voorzitter Boerenbond) voorzitter van de Economic Risk Management Group, een van de vele groepen van experten, die vooral aandacht heeft voor de economische impact en herstelmaatregelen van deze coronacrisis.

Grootscheepse enquête

Na een maand hielden verscheidene federaties die de ondernemingen en zelfstandigen vertegenwoordigen (BECI, NSZ, UNIZO, UWE en VOKA) voor de vierde week op rij een enquête. Dit intiatief wordt gecoördineerd door de NBB (Nationale Bank van België) en VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen), cijfers worden ook aangeleverd door Boerenbond.

“Het is de bedoeling om de gevolgen van de coronacrisis op de economische bedrijvigheid in België en op de financiële gezondheid en de beslissingen van de Belgische overheid van week tot week te beoordelen.” In totaal hebben 3.528 ondernemingen en zelfstandigen de enquête vorige week beantwoord.

De daling van de omzet in vergelijking met het peil van vóór het begin van de coronacrisis bedraagt volgens de ondervraagde ondernemingen 33 %. “Dat cijfer stemt min of meer overeen met de bevindingen van de vorige drie enquêtes. Tegelijkertijd vertonen de gemiddelden naar gewest een zekere stabiliteit en liggen ze in de buurt van het nationale gemiddelde.” De iets geringere afname in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de vier enquêtes hangt samen met het gewicht van de financiële sector, waarvan de activiteit minder negatief werd beïnvloed.

De vastgestelde daling van de omzet blijft echter uiteenlopen van de ene bedrijfstak tot de andere. “Met name de ‘banken en verzekeringen’ en de ‘informatie en communicatiediensten’ (die onder meer de IT-diensten omvatten) behoren tot de bedrijfstakken die het minst door de coronacrisis werden getroffen, enerzijds omdat de hoofdactiviteit in die branches niet verboden is en anderzijds omdat tal van hun werknemers kunnen telewerken.”

Landbouw en visserij

Wat de sector ‘Landbouw en visserij’ betreft: in de eerste week van de rondvraag (27 maart tot 2 april) werd een omzetdaling van 34 % vastgesteld, in de daaropvolgende weken -23 % en -11 %. In de week van 17 tot 23 april zou volgens de rondvraag weer een + 1 % omzet worden gehaald. Maar of dat laatste cijfer daadwerkelijk klopt, is zeer de vraag. Het gaat telkens om een gewogen gemiddelde op basis van de omzet van 2019.

“De verkoop in de bedrijfstak ‘landbouw, bosbouw en visserij’ is volgens de bevraagde ondernemingen de laatste week niet teruggelopen, maar dit moet behoedzaam worden geïnterpreteerd, gelet op het kleine staal in die branche deze week.” Zo komt het gemiddelde van de voorbije 4 weken op een omzetdaling van 17 % in de sectoren ‘Landbouw en Visserij’.

Dat de landbouw- en visserijsector door de coronacrisis ook bijzonder zwaar bloedt, staat onomstotelijk vast. De verliezen en de gevolgen zijn bijzonder groot. In tegenstelling tot andere sectoren (zoals horeca, eventing, detailhandel (niet-voeding), meubel- en textielindustrie...) is de impact in de landbouw en visserij, volgens de cijfers uit de rondvraag, gelukkig minder groot. Maar dan niet minder erg.

Agrarische en voedingsindustrie

Voor de agrarische en voedingsindustrie wordt de omzetdaling door de coronacrisis na een maand geschat op gemiddeld -19 procent (per week: -14 %, -17 %, -24 % en -20 %).

In de bedrijfstakken die het zwaarst worden getroffen, blijven de gegevens alarmerend voor de tak ‘kunst, amusement en recreatie’ en de horeca, waar de bevraagde ondernemingen een gemiddelde daling van de omzet met respectievelijk 88 % en 95 % vermeldden.

Nog dit: het totale herstel van de economische bedrijvigheid is weliswaar nog niet aan de orde maar een ruime meerderheid van de ondervraagde ondernemingen is materieel klaar om aan het einde van de lockdown ten minste 50 % van hun activiteit van voor de crisis te hervatten. Een derde van de ondervraagde ondernemingen acht zich zelfs in staat hun activiteit op vrijwel hetzelfde niveau als voorheen aan te vatten. Ook dat blijkt uit de jongste enquête bij Belgische ondernemingen en zelfstandigen voor de Economic Risk Management Group.

Lieven Vancoillie

Lees ook in Covid 19

Meer artikelen bekijken