Startpagina Korte Keten

Hup HUB Brussel wordt distributieplatform voor producten van landbouwers uit de Groene Rand

Brussel is een belangrijke nieuwe afzetmarkt voor land- en tuinbouwers die hun producten zelf willen verkopen. Zeker nu de belangstelling voor lokale voeding piekt. Voortbouwend op het succes van Brussel Lust wordt het distributieplatform Hup HUB Brussel gelanceerd.

Leestijd : 2 min

Het project Brussel Lust bracht vraag en aanbod in kaart en legde contact met 300 landbouwbedrijven in de Rand. Meer dan 1/3 hiervan toont al interesse of zette zelfs verdere stappen. Katrien Vanhoutte van het Steunpunt Korte Keten: “Brussel Lust wil de vermarktingskansen van Vlaamse korte keten producenten in Brussel verhogen.”

“We zochten naar de best mogelijke matches tussen afnemers en aanbieders en organiseerden ook vormingen. De belangstelling groeit bij beide partijen. Maar er zijn nog heel wat drempels te overwinnen zoals bv. de voertaal. Vooral logistiek en distributie veroorzaken de meeste kopzorgen.”

Steunpunt Korte Keten

Het Steunpunt Korte Keten is een van de partners in dit project en begeleidt landbouwers die zelf hun producten willen vermarkten. “Met financiële steun van de EU, de provincie Vlaams-Brabant en Vlaanderen en samen met Bioforum en het Innovatiesteunpunt, werkten we aan een toekomststrategie voor deze landbouwers. Een heroriëntering naar korte keten verkoop en/of biologische landbouw biedt zeker nieuwe perspectieven.”

Het Steunpunt ontving al meer dan 120 adviesaanvragen van landbouwers uit de rand. “Deze aanvragen gaan over het uitbouwen van een tweetalige website tot het plaatsen van een automaat, deelnemen aan boerenmarkten of het uitbouwen van een samenwerking voor logistiek en marketing, samen met andere land- en tuinbouwers.”

Na drie jaar loopt het project Brussel Lust af. Monique Swinnen, gedeputeerde landbouw en platteland Vlaams-Brabant: “Er komt een vervolgproject, Hup HUB Brussel dat distributieplatformen zal opzetten rond Brussel. De inzichten en ervaringen verworven dankzij Brussel Lust zullen hierbij een grote rol spelen.”

Lieven Vancoillie/Ferm

Lees ook in Korte Keten

Coupe Douze verwent klanten met roomijs en eigen baktarwe

Korte Keten Je eigen producten verkopen in de korte keten lijkt soms enkel weggelegd voor groenten en vleesvee. Dat ook akkerbouwers met bijvoorbeeld granen een plaats kunnen hebben in de korte keten, bewijzen Liesbet (32) en Chris Persoons (67) in Lemberge (Merelbeke) met hun baktarwe.
Meer artikelen bekijken