24 landen hebben hun markten gesloten voor Belgisch pluimvee(vlees)

Actueel

Uit een antwoord van federaal landbouwminister David Clarinval aan Leen Dierick, federaal parlementslid voor CD&V, blijkt dat 7 extra landen hun markten voor Belgisch pluimvee(vlees) als gevolg van de vogelgriep hebben gesloten. Het totaal aantal landen staat daarmee op 24.

Het Gentse bedrijf levert meer bepaald varkensvleesproducten aan Delhaize, zoals worsten, koteletten en gehakt.

Brand bij vleesverwerker in Gent: lege rekken varkensvlees mogelijk bij Delhaize

Actueel

De brand die het vleesverwerkingsbedrijf Hilton Foods in de Gentse haven in de as legde, heeft ook gevolgen voor Delhaize. Hilton is een "strategische partner" die voorverpakte varkensvleesproducten levert aan de supermarktketen. Mogelijk zullen dinsdag enkele producten onbeschikbaar zijn, aldus Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver.

In de praktijk is dus een belangrijke logistieke rol en verantwoordelijkheid voor de voedselketenveiligheid weggelegd voor de vervoerders van dieren. Zij moeten de dieren die ze naar een slachthuis brengen zodanig laden dat alleen de daar te slachten dieren, voet aan de grond moeten zetten.

FAVV wijst in omzendbrief op correct aanbieden van dieren in het slachthuis

Actueel

In een omzendbrief vestigt het FAVV de aandacht om het belang van het correct aanbieden van als landbouwdier gehouden hoefdieren in het slachthuis. “ “Er is een belangrijke logistieke rol en verantwoordelijkheid weggelegd voor de vervoerders van dieren.”

De Jongveetool is een handig hulpmiddel om het management bij te sturen en te verfijnen.

Nieuwe tool brengt groeitraject jongvee in kaart

Melkvee

In de gratis Jongveetool, ontwikkeld in het Vlaio-LA project ‘JongLeven’, registreer je gewicht of borstomtrek van het jongvee. De Jongveetool illustreert vervolgens hoe goed jouw bedrijf scoort ten opzichte van het streeftraject. In één oogopslag evalueer je met deze tool ook het groeitraject en groeisnelheid van verschillende leeftijdsgroepen.

Landbouwers werken in de Agrobeheergroep Pajottenland samen rond verschillende projecten.

Landbouwers werken samen aan het Pajotse landschap

Actueel

Landbouwers staan ook mee in voor het agrarisch landschaps- en natuurbeheer, onder meer in het Pajottenland. Een Agrobeheergroep betekent hier een structurele meerwaarde. Er wordt onder meer ingezet op houtkantenbeheer, het scheren van hagen, maar ook bosbeheer...

Poperingse hennepot van ‘t Vispunt uit Poperinge is 1 van de 8 nieuwe door VLAM erkende streekproducten.

VLAM erkent opnieuw 8 traditionele streekproducten

Actueel

In een nieuwe erkenningsronde heeft VLAM, het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing, weer 8 traditionele streekproducten erkend. Het gaat onder meer over hennepot, gekookte uier en sprotfilets.

Slechts 15% van de kippen in België wordt gevaccineerd tegen coccidiose. Deze kuikens waren bij de gelukkigen.

Naar een lager antibioticumgebruik bij vleeskippen

Pluimvee

Het antibioticumgebruik bij vleeskippen doen dalen is een hele uitdaging. Het vraagt een aangepast management en een andere manier van werken op verschillende vlakken. Met relatief eenvoudige maatregelen rond de dagelijkse werking van het bedrijf kan het antibioticumgebruik geleidelijk aan dalen.

In 2020 steeg de omzet van de zuivelindustie, deels door het groter volume melk afkomstig van de melkveehouders, deels door een hoger thuisverbruik van zuivelproducten.

Ondanks corona investeerde de zuivelindustrie meer in 2020

Actueel

Niettegenstaande alle Covid-19-perikelen houdt de zuivelindustrie het investeringsritme aan: in 2020 werd meer geïnvesteerd dan in 2019. Hiermee bevestigen de zuivelverwerkers hun vertrouwen in de toekomst.

Het voorkomen van bladluizen in bietenvelden kan sterk verschillen tussen percelen onderling.

Blijf waakzaam voor insecticideninzet in bietenvelden

Akkerbouw

Het Bieteninstituut KBIVB merkt grote verschillen op in bladluisdruk tussen de percelen. Het is perfect mogelijk dat u weinig bladluizen vindt op uw eigen perceel terwijl in het dorp naast u al verschillende percelen zijn gemeld die aan de drempel zitten.

Voor de landbouwgebieden focust CurieuzeNeuzen in de Tuin op de aardappelteelt.

CurieuzeNeuzen plaatst 500 sensoren in aardappelvelden

Aardappelen

CurieuzeNeuzen in de Tuin, het grootste burgeronderzoek in Vlaanderen naar hitte en droogte ooit, installeert 500 slimme sensoren of ‘velddolken’ in verschillende aardappelvelden verspreid over heel Vlaanderen om informatie te verzamelen over het microklimaat op onze aardappelvelden.

De gezondheid van het graangewas moet nu goed opgevolgd worden.

Gele en bruine roest blijven uitbreiden in wintertarwe

Akkerbouw

Deze week werden door het Landbouwcentrum Granen en partners opnieuw waarnemingen uitgevoerd in de wintertarwe op onbehandeld gewas. Er werd vooral waargenomen dat gele en bruine roest uitbreidt.

De ‘vervennootschappelijking’ in de Vlaamse landbouw neemt verder toe.

Onduidelijkheid over landbouwareaal in eigendom en in pacht in Vlaanderen

Actueel

Vlaams landbouwminister Hilde Crevits (CD&V) werkt aan een grondige herziening van de pachtwet. Maar hoeveel landbouwareaal is er precies in eigendom en in pacht in Vlaanderen? Dat is niet echt duidelijk.

Piet Vanthemsche onderhoudt goede banden met de land- en tuinbouwsector. Hij was vele jaren voorzitter van Boerenbond. Hier staat hij centraal op een foto naast Hendrik Vandamme (voorzitter ABS) en Rene Ladouce (voorzitter FWA) op een actie van de  melkveesector in Brussel, in september 2009.

Rapport-Vanthemsche: Dierenwelzijnslabel kan belangrijke bijdrage zijn voor de maatschappelijk verantwoorde productie

Actueel

Minister Ben Weyts maakte het tussentijds rapport Het opstellen van een businessmodel voor de ontwikkeling van een centraal dierenwelzijnskenmerk van Piet Vanthemsche openbaar. Dat wordt nu verder verfijnd en bijgestuurd om tot een definitief label te komen. De inzichten bieden een mooie inkijk in hoe vanuit verschillende oogpunten naar dat dierenwelzijn wordt gekeken.

Bart Buysse, CEO van Fevia pleit ervoor om het potentieel van de grootste industriële sector te vrijwaren en voedingsbedrijven nu niet los te laten.

Belgische voedingsbedrijven zien kosten exploderen, meldt Fevia

Actueel

Terwijl de impact van de coronacrisis en de sluiting van de horeca en het toerisme blijven nazinderen, krijgen heel wat Belgische voedingsbedrijven vandaag te maken met sterk stijgende kosten. Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, roept ketenpartners dan ook op om de nodige flexibiliteit aan de dag te leggen en vraagt de overheden om de lopende steunmaatregelen nu nog niet af te bouwen.

Op 11 juni deed Belgapom enkel notering voor Fontane.

Enkel Belgapomnotering voor Fontane

Akkerbouw

Belgapom deed op 11 juni geen notering voor Bintje en Challenger wegens een gebrek aan transacties.

Wat dieren en dierlijke producten betreft, blijven de indexen stabiel, hoewel de prijsindex voor eieren met 8,2%.

Sterke daling van de prijzen van de tuinbouwproducten in april, meldt StatBel

Actueel

De algemene index van de landbouwprijzen is in april met 3,6 % gedaald ten opzichte van maart. De daling is vooral merkbaar bij de tuinbouwproducten (-12;7 %). Dat meldt het Belgisch statistiekbureau StatBel.

Ook de biologische melkveehouderij staat voor grote uitdagingen.

Hoe realistisch is het streefdoel van 25% biologische landbouw in melkveehouderij?

Actueel

De EU-strategie Farm-to-Fork heeft tot doel het voedselecosysteem duurzamer te maken. Daarin is een van de ambities om het aandeel van de biologische landbouw tegen 2030 tot maar liefst 25 % op te trekken. Thijs Geijer van ING maakte een interessante studie over de hindernissen in de zuivelsector in Europa om die ambitie ook daadwerkelijk waar te maken.

De Dendervallei omvat een natuurrijk gebied dat loopt van Dendermonde tot Geraardsbergen maar kampt met toenemende waterschaarste en -overlast.

Meerwaarde creëren voor landbouw, toerisme, wonen, werken en natuur in Dendervallei

Actueel

De Vlaamse regering wil de krachten bundelen met de provincie Oost-Vlaanderen en 9 gemeenten om de waterproblematiek in de Dendervallei aan te pakken. De nodige investeringen worden ook beter afgestemd. "We gaan na hoe we die kunnen koppelen aan meerwaarde op het vlak van wonen, werken, natuur, landbouw en toerisme", zegt Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld).

Het departement Landbouw & Visserij hield in 2016 nog een grote rondvraag bij varkenshouders. Uit deze studie bleek toen dat een kwart van de ondervraagden varkens onder contract houdt: 46% is onder contract bij de veevoederindustrie, 40% bij een andere varkenshouder en 14% bij een handelaar.

Integratie in Vlaamse varkenssector: exacte cijfergegevens zijn er niet

Actueel

De voorbije maanden zat de Vlaamse varkenssector in zwaar weer. Wie het moeilijk heeft, zoekt zijn of haar heil soms bij een integrator. Maar exacte cijfers over het aantal varkensbedrijven dat in handen is van zo’n integrator zijn bij ons niet bekend.

De PFOS-problematiek treft vroeg of laat ook de professionele land- en tuinbouwers die in de buurt van de 3M-site actief zijn, klinkt het bij de gemeente Zwijndrecht.

Gemeente Zwijndrecht vraagt compensaties voor getroffen landbouwers

Actueel

De gemeente Zwijndrecht vraagt de Vlaamse regering om compensaties voor de professionele landbouwers in de omgeving van de fabriekssite van 3M waar vervuiling met de chemische stof PFOS is vastgesteld. De gemeente vraagt om "de nodige middelen te zoeken om hun bedrijfsvoering veilig te stellen".

Wie pluimvee of andere vogels houdt, moet die in een zone rond de haard binnen voederen en drinken geven om contact met wilde vogels te beperken.

Uitbraak van vogelgriep bij een hobbyhouder in Henegouwen

Actueel

In de gemeente Le Roeulx, vlakbij La Louvière in de provincie Henegouwen, is vogelgriep vastgesteld. In een zone tot 10 kilometer rond de haard worden maatregelen genomen. Dat meldt het Voedselagentschap (FAVV).

In warme periodes kun je ook de voersamenstelling aanpassen.

Hittestress bij pluimvee: verbeter het comfort bij hoge temperaturen

Pluimvee

Je pluimvee beschermen tijdens aanhoudend warme dagen komt zowel het welzijn van de dieren als de productieresultaten ten goede. Neem dus gepaste maatregelen om de negatieve gevolgen van hittestress te beperken, adviseert DGZ.

Voedselbosexpert Louis De Jaeger ontvangt als host 9 gasten die allemaal een rol spelen in de opkomst van voedselbossen in Vlaanderen. Hoofd van de groendienst van Aalst én enfant terrible Bart Backaert vertelt over hoe Aalst stiekem een voedselbosstad is.

Nieuwe podcastreeks brengt de Vlaamse voedselboswereld in kaart

Actueel

Voedselbossen zijn in Vlaanderen aan een enorme opmars bezig. Een voedselbos is een door de mens ontworpen bos waarbij zoveel mogelijk eetbaar is. Het is een perfect huwelijk tussen voedselproductie, natuurwaarde en beleving. Food Forest Institute is een vzw die streeft naar meer en betere voedselbossen in België en introduceert invloedrijke voedselbossers met de Voedselbos-podcast die nu onder andere op Spotify te beluisteren is.

De kettingschijfeg van Fliegl is inzetbaar voor verschillende bodembewerkingen.

Fliegl presenteert nieuwe kettingschijveneg voor effectieve en snelle, oppervlakkige bewerking

Actueel

Of het nu stoppelresten bewerkt, onkruid bestrijdt, het zaadbed voorbereidt, groenbedekkers inwerkt of de maïsboorder bestrijdt, de nieuwe kettingschijveneg van Fliegl behaalt uitstekende resultaten bij elk facet van de bodembewerking. “De bodem wordt beter in conditie gehouden dan bij een bewerking met een frees”, stelt verkoper Ludo Pauwels.

We hebben de koudste lente sinds 2013.

Mei kouder en natter dan normaal, maar niet op wereldvlak

Klimaat

Er viel wel wat neerslag de afgelopen maand. Dit zorgde ervoor dat de grondwaterstand op veel plaatsen steeg. Op ongeveer 3 van de 4 meetplaatsen konden de freatische grondwaterstanden normaal tot (zeer) hoog voor de tijd van het jaar genoemd worden. Ten opzichte van het gemiddelde van de periode 1991-2020 was op Europees vlak de temperatuur lager, maar op wereldvlak hoger. In Europa kunnen we spreken van de koudste lente sinds 2013.

Loonwerkers kunnen inzake mechanische onkruidbestrijding heel wat voor  landbouwers betekenen.

Mechanische onkruidbestrijding biedt kansen voor boer en loonwerker

Akkerbouw

Landbouwers die op vandaag één of meerdere bewerkingen voor mechanische onkruidbestrijding willen uitvoeren, lopen snel tegen enkele obstakels aan.