Departement Landbouw & Visserij roept op om hygiënische voorzorgsmaatregelen te respecteren

Veeteelt

De afgelopen jaren doken in de land- en tuinbouwsector enkele besmettelijke dier- en plantenziekten op. Het departement Landbouw en Visserij heeft nu een overzicht op zijn website geplaatst met alle bioveiligheidsmaatregelen (hygiënische voorzorgsmaatregelen) die u bij een bezoek aan een land- of tuinbouwbedrijf moet naleven.

 

HVV stelt zich ernstige vragen bij de juridische legitimiteit van het zogeheten Rapid Response Team.

Jachtsector plaatst kanttekeningen bij Demir’s aanpak van everzwijnen

Veeteelt

De jachtsector steunt het plan van Vlaams minister Zuhal Demir om de overlast van everzwijnen aan te pakken in grote lijnen, maar eist op punten bijsturing. Het Rapid Response Team mag de jagers betreft alleen opereren met expliciete toestemming van de jachtrechthouder. Dat zegt directeur Geert Van den Bosch van jagersvereniging Hubertus Vereniging Vlaanderen (HVV).

De nieuwste uitvoering van de Fendt 300 en 700 Vario-serie krijgen het  FendtONE-bedieningsconcept mee.

Fendt-productnieuws in de praktijk beleven

Mechanisatie

In de pare jaren gaat in het Duitse Wadenbrunn meestal de Fendt Feldtage door, de Werktuigendagen voor Fendt-tractoren en machines. Covid-19 besliste hier echter anders over. Er ging dit jaar geen groot publieksevent door, gelukkig wel een klein praktisch en coronaproof persmoment. De plaatsen hiervoor waren zeer schaars. Landbouwleven kon hier toch een ticket voor bemachtigen.

Deze resultaten kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor de huidige landbouwpraktijken, aangezien de plantengroei wordt beperkt door een gebrek aan fosfaat in de meeste bodems.

Baanbrekend VIB-onderzoek over groeirespons van planten in fosfaatarme omstandigheden

Actueel

Onderzoek van VIB en UGent bracht in kaart hoe planten indicaties van lage fosfaatbeschikbaarheid vertalen naar groei-aanpassing. Deze nieuwe ontdekking maakt het mogelijk de plantengroei gericht te moduleren om de opname van voedingsstoffen aan veranderende omstandigheden te verbeteren.

Boekweit heeft potentieel, maar nog weinig afzetmogelijkheden

Akkerbouw

De teelt van boekweit zou interessant zijn voor Belgische telers. Teelttechnisch is het een gemakkelijk te onderhouden gewas, en het is een product dat wel in populariteit kan toenemen vanwege het glutenvrije karakter. Probleem in België is de afzetmarkt, en de keten die nog in kinderschoenen staat.

Deze vrijhandelsovereenkomst is in sommige lidstaten omstreden.

Boerenorganisaties: verwerp handelsakkoord met Mercosur

Actueel

De EU moet een handelsakkoord met het Zuid-Amerikaanse handelsblok Mercosur overboord gooien en een handelsbeleid maken dat eerlijke en lonende prijzen garandeert, het milieu beschermt en de mensenrechten respecteert. Dat stelt een serie van 43 vooral kleinere boerenorganisaties uit 14 landen in een gezamenlijke verklaring.

Minder vrijblijvendheid en meer afdwingbaarheid, zo wil Demir de overlast van everzwijnen beter onder controle krijgen.

Meer details over nieuw plan voor de bestrijding van everzwijnen

Veeteelt

Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA) komt na overleg met de jachtsector, de landbouworganisaties en de natuurverenigingen met een nieuwe aanpak van de everzwijnenpopulatie. De komende maanden wordt de strategie om de overlast te beperken stapsgewijs uitgerold en in regelgeving omgezet.

Net als in de voorgaande jaren rijpte de maïs sneller af dan verwacht.

Afrijping maïs gaat te snel

Maïs

Zoals voorspeld zorgden de droge bodem in combinatie met extreem hoge temperaturen voor een – op sommige plaatsen ongeziene – afrijping van de maïs. Twee weken na elkaar zien we een stijging van het drogestofgehalte van gemiddeld 5%. Op de Kempense locaties zien we de snelste vooruitgang, met een ongeziene uitschieter van wel 10% per week in Hoogstraten.

De landbouw in Amerika krijgt als gevolg van corona miljardensteun.

Washington kent Amerikaanse landbouw nog eens 14 miljard dollar toe

Actueel

De Amerikaanse minister van Landbouw heeft vrijdag een nieuwe enveloppe van 14 miljard dollar aangekondigd ter ondersteuning van de landbouwers die in de VS te lijden hebben onder de coronapandemie.

Water is een schaars goed, ook in de landbouw.

Circulair watergebruik in landbouw is belangrijk middel in strijd tegen de droogte

Droogte

De Vlaamse taskforce droogte is samengekomen om te starten met de uitvoering van de zogenaamde Blue Deal. Op die manier wil de Vlaamse regering de strijd tegen droogte en waterschaarste opvoeren. In totaal worden de komende jaren zo'n 70 extra maatregelen uitgerold. "Met deze Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in van minder verharding, meer vernatting en maximaal circulair watergebruik", zegt minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA), die de taskforce leidt.

Alleen het vrachtstaal genomen aan de laadplaats - via een zijbusapparaat dat een erkend laboratorium of een mestvervoerder heeft - komt in aanmerking.

Geen overtredingen vastgesteld bij audits van vrachtstalen van erkende mestvoerders

Veeteelt

Sinds de invoering van de verplichting om met vrachtstalen te werken, ligt de geregistreerde samenstelling van de mest in lijn met de analyses die door de controlediensten worden genomen. “Bij de audits werden geen onregelmatigheden vastgesteld”, antwoordt milieuminister Zuhal Demir (N-VA) op vragen van Open VLD’er Steven Coenegrachts.

Een vijftal Beernemse landbouwers werken mee aan een pilootproject om op gemeentelijke gronden koolstof in de bodem op te slaan.

Landbouwers uit Beernem slaan koolstof op in de bodem in de strijd tegen de klimaatopwarming

Akkerbouw

Een vijftal Beernemse landbouwers werken mee aan een pilootproject om op gemeentelijke gronden koolstof in de bodem op te slaan. De gemeente wordt in dit project bijgestaan door Inagro. Hiermee wil de gemeente de CO2 -uitstoot van het gemeentelijk wagenpark gaan compenseren.

Duitsland bevestigt 13 gevallen van Afrikaanse varkenspest bij everzwijnen

Varkens

In Brandenburg, de Duitse deelstaat rondom Berlijn, zijn zes nieuwe gevallen van Afrikaanse varkenspest bevestigd bij everzwijnen. Dat brengt het totaal er op dertien, meldt het nationale ministerie van Landbouw vrijdag.

Het gebruik van druppelirrigatie in uien zorgt voor een gevoelige meeropbrengst.

Druppelirrigatie doet opbrengst van uien sterk stijgen

Akkerbouw

Na een eerdere proef in Oudenaarde is het ook in Poeke bewezen: door toepassing van druppelirrigatie stijgt de productie van uien bijzonder sterk. “Een duidelijke win-win”, stelt Luc De Reycke van het Proefcentrum voor de Groenteteelt.

Meer en meer vleesveehouders denken eraan om zelf hun vlees via de korte keten te vermarkten.

Verbreding van de landbouwsector belangrijk op het Vlaamse platteland

Actueel

VLM bevroeg de belangrijkste vertegenwoordigers van de Vlaamse plattelandsgebieden over de impact op het Vlaamse platteland via een bevraging online.

Efficiënt spoelen van de veldspuit op het veld

Akkerbouw

Het wordt aangeraden om de sproeier goed te spoelen op het veld, met zo min mogelijk water. Daar horen wel enkele technische aanbevelingen bij. Als de landbouwer deze goed opvolgt, vermindert hij de benodigde hoeveelheid schoon water en verbetert hij de prestaties van het veld.

De sectoren worden dan ook opgeroepen om de inspanningen te hernieuwen en telkens de noodzaak van een antibioticabehandeling doordacht te overwegen, stelt Amcra uitdrukkelijk.

Amcra vraagt hernieuwde inspanningen van dierenartsen en veehouders voor antibioticareductie

Veeteelt

Volgens Santitel-Med is het antibioticagebruik in de veeteelt in alle sectoren gestegen. “Deze ongunstige evolutie vraagt een vernieuwde inspanning van dierenartsen en veehouders om het tij te keren”, roept Amcra, het Kenniscentrum voor antibioticagebruik en -resistentie bij dieren, op.

Look die voor de winter geplant wordt kan men oogsten vanaf juli.

De moestuin in september: meer dan alleen maar oogsten

Liefhebberstuin

De schoolvakantie is alweer voorbijgevlogen dus loopt de zomer op zijn laatste benen. Het hooi en het stro zitten op de schelf of staan netjes in grote balen op elkaar gestapeld. En dan wisten de oude boeren het wel: “als de akkers zijn geschoren, is de winter geboren”. Niet dat we in september geen mooie, zonnige dagen meer mogen verwachten, alleen heten ze vanaf nu niet meer zomerse dagen maar ‘mooie nazomer dagen’.

Op een charmerende wijze gaven de landbouwers hun onrusten te kennen aan minister van Natuur Zuhal Demir.

Boeren vragen aandacht voor landbouw, aan minister van Natuur Demir

Akkerbouw

Zondagnamiddag 20 september opende minister van Natuur Zuhal Demir onthaalpoort De Torenvalk aan het Meerdaalwoud. Enkele Vlaams-Brabantse landbouwers maakten van deze gelegenheid gebruik om aan de minister ook aandacht te vragen voor de land- en tuinbouw in de regio. De landbouwers voelen er zich machteloos, niet gehoord en worden geconfronteerd met een agressief aankoopbeleid van landbouwgronden door het Agentschap Natuur en Bos (ANB).

Goed te Maaigem streeft een modelkoe na: met  culard  en lange rug, sterk beenwerk, een gezonde kop,  niet zenuwachtig, en ecologisch.

Ras in de kijker: Maine Anjou, een ideaal ras voor productie met eigen ruwvoeders

Vleesvee

“Kom meisjes, kom…” Jo Ally en Sophie Demerre roepen liefdevol hun Maine Anjou-koeien samen voor de foto. Op ‘Goed te Maaigem’ in Bachte-Maria-Leerne koos men bewust voor dit Franse ras. “Het is een ideaal vleesveeras om op te kweken met eigen ruwvoeders.”

Het opbrengstpotentieel van rassen kan wisselend zijn in functie van het perceel en het jaar; soms zijn zowel de perceelsverschillen als de jaarverschillen zelfs zeer groot.

Wintertarwe scoorde niet slecht in 2020

Granen

In het Vlaams Gewest werden door het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen 8 rassenproeven op wintertarwe aangelegd tijdens het seizoen 2019-2020.