Geslaagde Ford(son)-dagen

Mechanisatie

Op de Smoufelbeekhoeve in Donk (Maldegem) ging gedurende het laatste weekend van augustus de grootste Ford en Fordson-dagen door die ons land ooit gekend heeft.

Zonnepanelen komen niet in aanmerking voor de huidige VLIF-steun, kleine en middelgrote windturbines wel.

Welke energiebesparende maatregelen komen nu nog in aanmerking voor VLIF-steun?

Actueel

Voordat het nieuwe GLB in werking treedt, kunnen land- en tuinbouwers nog een beroep doen op de huidige VLIF-investeringssteun. Gezien de huidige energiecrisis zijn investeringen in energiebesparende maatregelen misschien dit jaar nog zinvol voor jouw bedrijf.

Een goede start van de biggen is belangrijk voor hun verdere leven.

Oproep voor project ‘Boerenvreugde in de West-Vlaamse kraamstallen’

Varkens

Een goed kraamstalmanagement zorgt voor een goede basis van de verdere varkensproductie. Het project Boerenvreugde in de West-Vlaamse kraamstallen’ wil daarbij ondersteuning bieden.

Eendenkroos kan door zowel mens als dier gegeten worden, vers of gedroogd.

Eendenkroos en emissiearme stallen kunnen varkenshouderij duurzamer maken

Varkens

De teelt van eendenkroos op gezuiverd effluent en stalsystemen die mest en gier scheiden, kunnen bijdragen tot een duurzamere varkenshouderij, maar er zijn nog een paar voorwaarden die moeten vervuld worden. Dat bleek op de demonamiddag van Inagro over duurzame varkenshouderij op het Sint-Amandshof in Pittem.

Pipa vh Loobergenhof (Courtois X Cabri), kampioenschap vaarzen & gekalfde vaarzen van 20 tot 32 maanden, van Roger Sapion uit Kessel-Lo.

Roger Sapion wint tweemaal kampioenstitel in Leuven

Vleesvee

De interprovinciale BWB-prijskamp werd gehouden tijdens de jaarmarkt van Leuven op maandag 5 september. Er waren 50 dieren ingeschreven in de catalogus. Ze werden gekeurd door Geoffrey Flemal en Maxime Baudoin.

In de loop van augustus gingen de eerste projectworkshops door om de sneltest correct te kunnen uit te voeren.

Gebruik van sneltest bij selectief behandelen van mastitis

Melkvee

Met het Vlaio-project ‘On-practice culture’ slaan DGZ en het M-team van de Universiteit Gent de handen in elkaar om op melkveebedrijven een selectieve antibioticabehandeling toe te passen van koeien met klinische mastitis. Het gebruik van sneltesten wordt hierbij uitgetest.

De Nucrop elektrische loofdodingstechniek won de Bronzen Sikkel op de ATH beurs.

Nucrop wint Bronzen Sikkel 2022 award op ATH vakbeurs

Beurzen

Vandaag, woensdag 14 september, startte in het Nederlandse Biddinghuizen de vakbeurs ‘AgroTechniek Holland’, oftewel de ATH. Een vakjury reikte er de innovatieprijs ‘Bronzen Sikkel 2022’ uit aan de Nucrop van Kamps de Wild BV.

De Jagersliga startte een petitie en verzamelde al meer dan 600 handtekeningen.

Agentschap Natuur en Bos countert oproep tot wolvenbeheerplan

Actueel

Agentschap Natuur en Bos reageert op de oproep van de Jagersliga vzw om een wolvenbeheerplan op te stellen. Op die manier zou de overheid een maximum aantal wolven kunnen vastleggen. Het Agentschap wijst er echter op dat wolvenpopulaties zelfregulerend zijn en dat er al afdoende mogelijkheden zijn om schade aan de veestapel zo veel mogelijk te vermijden.

Ben jij al in geschreven voor de vierde Pig Rentability Day?

Varkens

Voor varkenshouders wordt het stilaan uitkijken naar de vierde Pig Rentability Day. Binnen minder dan een maand – op 14 oktober – strijkt dit niet te missen event met als thema ‘Samen vooruit. Varkenssector in transitie’ neer in de Hippologia in Waregem. Ben jij al ingeschreven?

De opbrengstverwachtingen voor maïs voor Europa werden naar beneden bijgesteld.

10% lagere maïsoogst in EU voorspeld

Actueel

De aanhoudende warmte in Europa snijdt in de opbrengstverwachting en in de gewascondities voor maïs. De EU gaat uit van een oogst die bijna 10% lager is dan de oogst van vorig jaar.

De irrigatie moet blijven gebeuren in functie van een rendabele teelt.

Maak je bodem en aardappelteelt weerbaar tegen droogte

Aardappelen

Een voorbereide boer is er 2 waard. Dat geldt ook voor mogelijk slechte weersomstandigheden. In de aardappelteelt is het allereerst van belang om je percelen door en door te kennen, de bodem weerbaar te maken en, indien mogelijk, om gepast te irrigeren.

In Europa verwacht men een groen aanvoercijfer voor juli.

België blijft interessant melkwingebied voor Noord-Europese zuivelspelers

Actueel

Volgens Raf Beyers, adviseur bedrijfsontwikkeling en risk management bij United Experts, zullen onze melkprijzen de komende maanden stevig en stabiel blijven door de hoge vraag. In juli was er opnieuw een positieve melkaanvoer in Europa.

Milcobel handhaaft standaard melkprijs van 56,50 euro/l

Melkvee

De Raad van Bestuur van Milcobel besliste op 13 september over de melkprijs voor deze maand. Milcobel zal voor de lopende leveringen van september een standaard melkprijs hanteren van 56,50 euro/100 l. Milcobel handhaaft hiermee de hoge standaard melkprijs van vorige maand.

De pluimveeproducenten worden in de hele toeleveringsketen getroffen door ongekende stijgingen van onkosten.

Hogere energie- en voederprijzen brengen pluimveeproductie in gevaar

Pluimvee

Bedrijven in de pluimveevleessector hebben moeite om hun productie op peil te houden vanwege de zeer hoge energie- en voederprijzen. Aftredend voorzitter Paul Lopez van de Europese pluimveeorganisatie AVEC vraagt de beleidsmakers in de opinietekst hieronder om prioriteit te geven aan de voedsel- en pluimveevleesproductie, om in de komende weken een betaalbare en continue voedselvoorziening te garanderen.

Verkiezen sommigen een leven zonder boeren, dus zonder groenten, fruit, vlees, eieren, melk, frietjes...?

Edito: ‘Wat stellen boeren in totaal voor in heel de samenleving?’

Edito

Viel jouw mond ook open van verbazing bij het horen van deze boude uitspraak door een ‘journalist’? Het antwoord is alvast veel, héél veel, mijnheer Verschelden!

Meerdere bietenvelden overschreden vorige week de drempel voor Cercospora.

Waarschuwingsdienst voor bladziekten stopt

Bieten

Het Bieteninstituut (KBIVB) meldt dat er vorige week een sterke toename was van velden die de drempel voor Cercospora hebben bereikt.

Het schip Zhe Hai 505 bracht 30.000 ton koolzaad van Odessa naar Gent.

Opnieuw een schip met granen uit Oekraïne in Gentse haven

Actueel

Na maanden van blokkades kwam op vrijdag 9 september – iets later dan aangekondigd - opnieuw een graanschip uit Oekraïne toe aan het Sifferdok in Gent.

Advocaat Reynaert vindt de verkoop discriminerend en enkel bedoeld voor mensen die veel geld hebben.

Boeren protesteren tegen verkoop OCMW-gronden aan Fernand Huts

Actueel

Voor het hof van beroep in Gent hebben een aantal groeperingen geprotesteerd omtrent de zaak Huts. Die draait rond de verkoop van 72 percelen landbouwgrond in Nederland. Fernand Huts kocht de gronden van het Gentse OCMW in 2016, maar een Belgische landbouwer vroeg om de verkoop nietig te laten verklaren.

Bepalend voor de opbrengst is het aantal peulen per plant, en het aantal boontjes in elke peul, alsook de inplanting van de onderste peulen.

Warmteminnende soja is niet immuun voor droogtestress

Akkerbouw

De ervaringen met lokale sojateelt zijn bij de pioniers dit seizoen beter dan vorig jaar. Praktijkpunt Landbouw deelt zijn ervaringen van dit teeltseizoen in de praktijk.

Er wordt een kleinere aardappelproductie verwacht, met kleinere knollen die gevoelig zijn aan stootblauw en problemen kunnen opleveren in de bewaring.

7 à 11 % lagere aardappelproductie door klimaat

Aardappelen

NEPG (North West European Potato Growers Group) schat dat de totale productie van aardappelen in de NEPG-zone (EU-04: België, Nederland, Frankrijk, Duitsland) met 7 à 11 % zal dalen.

Er komt nu een nieuwe 9 en 12 m brede schijvenbemester bij Evers.

Nieuwe brede schijvenbemesters bij Evers

Nieuws van maatschappijen

De Evers Toric-schijvenbemesterserie is uitgebreid met de Toric XL, in de werkbreedtes 12 en 9 m.

De prijs voor kalveren stijgt, die voor koeien en stieren blijft stabiel.

De prijs voor kalveren is stijgend

Vleesvee

Coevia vzw leverde deze week op 13 september zijn analyse van de markt voor Belgisch witblauw rundvee.

Landbouwers die mestverwerkingsplichtig zijn, kijken het best nu hun certificatenrekeningen na.

30 september is uiterste datum voor overdrachten van mestverwerkingscertificaten

Actueel

Landbouwers die mestverwerkingsplichtig zijn, kijken het best nu hun certificatenrekeningen na. De Mestbank herinnert de landbouwers eraan dat de mestverwerkingscertificaten voor 2020 ten laatste op 30 september 2022 naar de certificatenrekening van dat jaar moeten overgedragen zijn. Overdrachten die te laat worden ingediend, kunnen niet in rekening gebracht worden.

Het graanjaar 2022 zal in België vooral de geschiedenis ingaan door de uitzonderlijke weersomstandigheden.

Uitstekende graanopbrengsten in 2022 door gunstige weersomstandigheden

Granen

Fegra, de Belgische federatie van de graanhandel en agrotoelevering, heeft zowel kwantitatief als kwalitatief een evaluatie opgemaakt van de Belgische oogst 2022 van strogranen.

De installatie van Green Service kan van de overgebleven afvalstroom uit de dunne fractie een stikstofrijk concentraat maken.

Green Service ontwikkelt kleinschalige mestverwerkingsinstallatie

Nieuws van maatschappijen

Green Service is specialist in de constructie van biogasinstallaties en ontwikkelde onlangs een nieuwe techniek om van afvalwater of dunne fractie uit mest herbruikbaar water te maken. Daarnaast kan de installatie van Green Service ook van de overgebleven afvalstroom uit de dunne fractie een stikstofrijk concentraat maken. Zo maakt Green Service de cirkel van mestverwerking rond.

Veel robots zijn op heden taakspecifiek, het zijn vaak de robotfabrikanten die zelf de  werktuigen fabriceren.

Kunnen robots op het veld een hele aardappelteelt automatiseren?

Aardappelen

Robots die onvermoeibaar en trefzeker bandwerk verrichten of die bierkratten stapelen … dat kennen we. Maar hoe goed krijgen we robots, zodat ze de behandelingen kunnen overnemen van mens en trekker bij zoiets veranderlijk en onregelmatig en onvoorspelbaar als een gewas op een akker? Bij ILVO is een alsmaar meer uitbreidend team ‘agrifood technology’ aan de slag dat, met veel bedrijfpartners en met EU-steun, werkt aan in de praktijk geteste robotiseringsprojecten.