Provinciale innovatie-awards

Land- en Tuinbouw 2017 uitgereikt

Daarnaast krijgen alle deelnemers waardevolle feedback van een professionele jury en de nodige bekendheid voor hun initiatief. "Door een sectorgerichte innovatie-wedstrijd te organiseren willen we de creatieve ondernemersgeest van onze land- en tuinbouwers aanwakkeren", aldus Inge Moors, gedeputeerde van Landbouw.

Nadat begin 2017 de oproep voor innovatieve projecten in de land- en tuinbouw gelanceerd werd met als richtinggevend thema ‘landbouwverbreding’, boog een professionele jury zich over de vele inzendingen. Eind vorige maand volgde de uiteindelijke bekendmaking op de opendeurdag van het provinciale instituut voor Biotechnisch Onderwijs (PIBO) in Tongeren. "In totaal ontvangen vijf projecten elk een geldprijs van 5.000 euro om hun idee verder vorm te geven", aldus gedeputeerde Moors.

De land- en tuinbouw wordt voortdurend geconfronteerd met nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen. Verbredende activiteiten, zoals onder meer educatieve initiatieven, korteketenverkoop en groene zorg zijn geschikt om het landbouwinkomen te diversifiëren en risico te spreiden. Dit zorgt voor een stabielere bedrijfsvoering in een sector met vele uitdagingen.

Onderzoek, ontwikkeling en innovatie

De oproep stond open voor elk innovatief concept met betrekking tot land- en tuinbouw, maar projecten met een focus op multifunctionele of verbredende landbouw kregen de voorkeur. "Door de landbouwactiviteit te verbreden kan een maatschappelijke meerwaarde worden gecreëerd, kunnen nieuwe, duurzame en eerlijke afzetmarkten worden gevonden en kunnen agrarische ondernemingen de financiële risico’s beter spreiden", verduidelijkt gedeputeerde Inge Moors verder. Dit wedstrijdconcept sluit aan bij de kerndoelstellingen van Europa2020 en bij het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, waar onderzoek, ontwikkeling en innovatie de rode draad zijn.

De zesde wedstrijdoproep werd beantwoord met 14 projectvoorstellen. Deze werden beoordeeld door een onafhankelijke jury op basis van de haalbaarheid, de kwaliteit en duurzaamheid, de impact en relevantie voor de Limburgse land- en tuinbouw en uiteraard de originaliteit van het project. De winnaars hebben nu één jaar de tijd om hun projecten verder uit te werken.

De laureaten

Seprosa

Seprosa is een project van Jonedco dat de Haspengouwse fruitsector wil stimuleren door het oprichten van een BOB (beschermde oorsprongsbenaming) voor Haspengouwse schuimwijn. Onder de naam Seprosa moet de wijn zich in de markt kunnen zetten als rechtstreekse concurrent voor andere mousserende wijnen en aperitiefdranken. De schuimwijn moet echter wel voor minimum 60% bestaan uit commerciële fruitrassen, maximaal 20% oude fruitrassen en 20% tot 40% druivenwijn. Op deze manier wilt Seprosa een nieuwe afzetmarkt creëren voor de fruitsector en op een duurzame manier de afhankelijkheid van het buitenland voor afzet verminderen.

 

Breughelvarken

Met Luc Stinkens aan het roer is de Boekheidehoeve niet alleen een landbouwbedrijf met een hart voor dieren maar voor de hele landbouwsector. Het Breughelvarken is een project waarbij het contact tussen mens en dier, diervriendelijk werken, kwaliteitsvol vlees en een volledig opvolgbare duurzame keten centraal staan. Met het Breughelvarken geeft Luc Stinkens een aanzet tot de ontwikkeling van een nieuw verdienmodel in de varkenshouderij. Een verdienmodel dat door inbedding van verbredende activiteiten, zoals korteketenverkoop en landbouweducatie, het mogelijk moet maken op een kleinschalige en duurzame manier aan varkenshouderij te doen met een grote betrokkenheid van de consument. Dit succesvol verdienmodel kan ook voor andere projecten in de varkenshouderij een hefboom zijn.

 

KUU-tubes

KUU-tubes is een project dat kunst en innovatieve smaakbeleving samenbrengt in een originele vorm. Door artisanale gelei met een innovatieve smaaktoets in een tube-vorm te ontwikkelen creëren ze een Limburgse smaakbeleving die van het dresseren van een bord een plezier zal maken. De innovatieve inhoud en verpakking kunnen voor het bedrijf een omzetstijging betekenen en de expertise die KUU heeft opgebouwd in product- en verpakkingsontwikkeling zal ook andere verbredende landbouwers kunnen inspireren.

 

CoFood laat verenigingen en lokale landbouwers elkaar versterken

Met CoFood ontwikkelt Covagri een project dat landbouwers en verenigingen samenbrengt in een win-winsituatie. Het biedt logistieke, promotionele en praktische ondersteuning voor de organisatie van korteketenverkoop door verenigingen te laten samenwerken met lokale producenten. Op die manier kan een nieuwe markt voor korteketenverkoop worden aangeboord en kunnen ook verenigingen participeren in de winst. De organisatie van een jaarlijkse korte keten zal er bijvoorbeeld voor kunnen zorgen dat verenigingen meer werkingsbudget kunnen verkrijgen terwijl landbouwers enerzijds een eerlijke prijs voor hun product krijgen en anderzijds naambekendheid kunnen verwerven bij een lokale doelgroep die ze mogelijk anders niet kunnen bereiken.

 

"Beleef onze passie" met de PIPO trein

Recreatieve en educatieve landbouwbeleving in de Haspengouwse fruitstreek moet de PIPO-trein naar een hoger niveau tillen. Met dit project wil de familie Porreye toeristen en sympathisanten door het Haspengouwse landschap gidsen en op verschillende locaties halt houden om de Haspengouwse fruitteelt en verwerking van dichtbij te kunnen beleven. Het initiatief bevat bijzonder veel potentieel in de ontwikkeling van educatief materiaal en zal ongetwijfeld een voorbeeldfunctie hebben voor andere landbouwbedrijven die aan verbreding doen of willen doen.

Meest recent

Meest recent