Startpagina Groenten

Ruim 2 op de 3 consumenten verkiezen in Europa geteeld fruit en groenten

Bij de aankoop van groenten en fruit geven de consumenten voorrang aan kwaliteit, smaak en voedselveiligheid boven andere aspecten zoals variëteit en prijs. Bovendien verkiest meer dan de helft een zonneserre als teeltsysteem omdat ze die als veilig, milieubewust en gezond ervaren, dat blijkt uit een grootschalig Europees onderzoek.

Leestijd : 2 min

Zes op de tien bevraagde consumenten eet elke dag een portie groenten of fruit. In België is dat zelfs zeven op de tien. Kwaliteit en smaak zijn dan ook de belangrijkste aankoopcriteria. 40% van de respondenten zegt dat de Europese teeltmethoden namelijk vertrouwen inboezemen.

CuteSolar-programma

Bij Belgische consumenten ligt dat vertrouwen met 47% nog hoger. Daarnaast vindt 56% de in zonneserres geteelde groenten en fruit veilig en gezond. Dat zijn de voornaamste conclusies van de eerste Europese survey ooit inzake de perceptie van groenten en fruit in het kader van het Europese CuteSolar-programma.

Perceptie van zonneserres

Heel wat groenten en fruit die in Europa worden geconsumeerd, worden geteeld in zonneserres in de Zuid-Spaanse regio Almeria en aan de kust van Granada. Uit de survey blijkt dat bijna 50% van de consumenten een positief beeld heeft van de fruit- en groententeelt in zonneserres.

De belangrijkste reden voor de positieve perceptie van zonnekassen is de groene energie bij de teelt van gewassen. 96% van die energie komt namelijk rechtstreeks van de zon. 58% van de ondervraagden geeft dat als positief aspect aan. Vervolgens brengt 37% van de gebruikers het imago van de serres in verband met een hoogtechnologische landbouw. Bovendien koppelt 34% van de ondervraagden de geringe milieu-impact aan een positieve sociale impact voor de regio, dankzij de creatie van werkgelegenheid, voornamelijk voor laaggeschoolde mensen. 56% vindt fruit en groenten telen in zonneserres milieuvriendelijker.

Europees onderzoek

Voorgaande blijkt uit grootschalig Europees onderzoek over de perceptie van groenten en fruit uitgevoerd bij een representatieve steekproef van 4.505 consumenten in België, Duitsland en Spanje in het kader van het CuteSolar-programma ‘Growing the Taste of Europe in Solar Greenhouses’. CuteSolar peilde bij de bevraagde consumenten naar hun kennis over de productiemethoden van groenten en fruit en welke hun voorkeuren waren op het gebied van koopgewoonten.

Wat is een zonneserre?

Een zonneserre is een gesloten constructie, overdekt met plastic zeilen, waar de zonnestralen doorheen schijnen en die het licht toelaat dat planten nodig hebben om in de wintermaanden de juiste temperatuur te behouden voor hun ontwikkeling, zodat ze fotosynthese kunnen uitvoeren. Hierbij produceren de planten voedingsstoffen uit de CO2 die zij uit de lucht opnemen en geven zij enorme hoeveelheden zuurstof af aan de atmosfeer.

Zonneserres verschillen aanzienlijk van de productiemethoden die in andere serres worden gebruikt, waar verwarmings- en verlichtingssystemen op basis van fossiele brandstoffen worden gebruikt, die meer energie kunnen verbruiken.

NDB

Lees ook in Groenten

Uientelers zijn voorbereid voor de toekomst

Groenten Op 24 januari 2023 organiseerde het Departement Landbouw en Visserij een studienamiddag met als thema ‘Uien telen in een veranderend klimaat’. Dankzij het gevarieerde programma waarin diverse thema’s als bemesting, irrigatie, bewaring en afzetmarkt aan bod kwamen, konden we rekenen op meer dan 100 aanwezigen.
Meer artikelen bekijken