Startpagina Schapen

Sluiting Moerbeko is drama voor schapenhouders

De sluiting van slachthuis Moerbeko is een drama voor de schapen- en geitenhouders. Dat zegt de vzw Vlaamse Schapenhouderij (VSH), de koepelvereniging voor de beroepsmatige schapenhouderij in Vlaanderen.

Leestijd : 3 min

Op 9 december werden de activiteiten van het slachthuis Moerbeko in Zele door Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts stilgelegd. Dit na verschillende vaststellingen door de toezichthoudende dierenartsen en de Inspectiedienst Dierenwelzijn. Deze sluiting van het slachthuis Moerbeko brengt de Vlaamse schapen- en geitenhouderij in een dramatische situatie. De vzw Vlaamse Schapenhouderij (VSH), de koepelvereniging voor de beroepsmatige schapenhouderij in Vlaanderen, slaat namens de sector alarm over de gevolgen van deze sluiting.

Minder slachthuizen

“Maar laat het duidelijk zijn: voedselveiligheid is belangrijk en de dieren moeten correct behandeld worden. Er waren in Vlaanderen tot vorige week amper nog 5 slachthuizen waar schapen en geiten konden of mochten geslacht worden. 3 daarvan in West-Vlaanderen (2 in Diksmuide, 1 in Harelbeke), 2 in Oost-Vlaanderen (1 in Kluisbergen en Moerbeko in Zele). In Moerbeko werden de meeste slachtingen uitgevoerd.”

“De resterende slachthuizen werken op een veel kleinere schaal. In het verleden zijn reeds heel wat slachthuizen, die toelating hadden om schapen of geiten te slachten hiermee gestopt: omwille van de zware administratieve verplichtingen; door de (te zware) investeringen om aan alle regels te voldoen; door het optreden van het FAVV of de dienst Dierenwelzijn omwille van non-conformiteiten; of door het verlies van hun omgevingsvergunning.”

Situatie was al precair

“Tot voor kort was de situatie al precair. Vooral voor de bedrijven (uit Limburg, Antwerpen, Vlaams-Brabant) die een inkomen willen realiseren via de korte keten. Zij moesten tot 100 km of meer afleggen om hun lammeren in Zele (Moerbeko) te laten slachten. En nadien moesten de karkassen over dezelfde afstand teruggevoerd worden.”

“Wat blijft er hen aan mogelijkheden na de sluiting van Moerbeko? Ofwel zullen de korte-keten-bedrijven nog veel meer kilometers afleggen om de lammeren in Vlaanderen geslacht te krijgen, wat zeker niet duurzaam kan genoemd worden en waar van ‘korte’ keten, die onze overheid zo graag promoot, niet veel sprake meer is. Dit onder de voorwaarde dat de resterende slachthuizen nog bijkomende capaciteit aankunnen. Ofwel laten ze hun dieren slachten in Wallonië of Nederland, wat trouwens de jongste jaren al steeds meer gebeurt. Is dat de finale bedoeling van ons Vlaams of Belgisch beleid?”

Langere transporten

“En worden de regels daar even strikt als in Vlaanderen toegepast? Een duurzame oplossing is dit zeker niet en door de lange transporten is ook het dierenwelzijn hier niet mee gediend. Misschien zullen ze illegaal gaan slachten, gewoon omdat legaal slachten niet meer haalbaar en/of betaalbaar is. Het bemoeilijken van de tijdelijke slachtvloeren nav het Offerfeest heeft dit fenomeen, dat onder controle was, trouwens ook gestimuleerd.”

Wolf

“Een slachthuis in Vlaanderen wordt gesloten omdat ‘dierenwelzijn’ niet gerespecteerd blijkt, en tegelijk promoot en ondersteunt Vlaanderen de aanwezigheid van de wolf, een roofdier dat elke nacht dieren doodt of verwondt en hen veel stress bezorgt. En hier horen we de diensten en beleidsmakers inzake dierenwelzijn niet. Het blijft muisstil niettegenstaande dat het ook om schapen gaat, die op een gruwelijke manier verwond of gedood worden. Dit is op zijn minst een duaal beleid.”

Korte keten in de problemen

“De sluiting van het slachthuis Moerbeko omwille van dierenwelzijn zal omwille van de langere transporttijden voor de toekomstige slachtingen zeker ongunstig zijn voor het algemene dierenwelzijn. De bedrijven die via de korte keten-verkopen worden nog meer dan voorheen in moeilijkheden gebracht. De sectoren van schapen en geiten worden door bijkomende transport- en personeelskosten economisch benadeeld. De vzw hoopt dat voor de schapen- en geitenhouderij deze precaire situatie op korte termijn kan opgeheven worden en dat er terug meer slachtcapaciteit gespreid over Vlaanderen kan komen. Meer visie en vooral een meer globale visie is hier op haar plaats.”

Gemakkelijke oplossing

“Sluiten is een gemakkelijke oplossing, maar het is de plicht van de overheid en overheidsinstellingen om mee na te denken hoe in elke regio, binnen een aanvaardbare afstand, terug slachtcapaciteit voor schapen, geiten en herten kan gecreëerd worden.”

Filip Van der Linden

Lees ook in Schapen

Blauwtong bij schapen vastgesteld in Nederland

Schapen Op 6 september 2023 meldde de Nederlandse Rijksoverheid dat er blauwtong werd vastgesteld op 4 schapenhouderijen in Noord-Holland en Utrecht. Het is sinds 2009 geleden dat de ziekte voorkwam in Nederland.
Meer artikelen bekijken