Startpagina Varkens

Indieningsperiode stopzettingsregeling varkensstallen start op 3 april 2023

Op 31 maart heeft de Vlaamse Regering de vrijwillige stopzettingsregeling varkensstallen definitief goedgekeurd. Varkenshouders kunnen hun dossier indienen vanaf 3 april, gedurende een periode van 45 dagen.

Leestijd : 2 min

Om een afbouw van de varkensstapel met -30% en een reductie van de ammoniakuitstoot tegen 2030 te realiseren heeft Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir een vrijwillige stopzettingsregeling voor varkensbedrijven uitgewerkt. De Vlaamse regering zette eerder deze maand unaniem en in consensus het licht op groen, na de goedkeuring van de Europese Commissie. Vandaag is beslist dat de indieningsdatum start op 3 april en loopt tot en met 17 mei 2023.

Vrijwillige stopzettingsregeling

“Om een globale afbouw van de varkensstapel en een reductie van de ammoniakuitstoot tegen 2030 te realiseren heeft de Vlaamse overheid een vrijwillige stopzettingsregeling voor varkensbedrijven uitgewerkt. Varkensbedrijven met de hoogste stikstofimpact op de natuur kunnen daardoor hun varkensstallen vervroegd stopzetten tegen een vergoeding. Dit is een nieuwe belangrijke stap in de uitvoering van het stikstofakkoord”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

Oproep vanaf 3 april

Op 10 maart keurden de Europese Commissie en de Vlaamse Regering de steunregeling principieel goed en konden landbouwers al kennis nemen van de voorwaarden.

Een belangrijke aanpassing is dat de oproep 45 dagen open blijft staan. De oproep start op 3 april en eindigt op 17 mei 2023. Landbouwers kunnen in die periode hun aanvraag indienen.

Alle varkenshouderijen (KMO’s) met een impactscore hoger dan 0,5% komen in aanmerking. Bedrijven die in aanmerking komen en gekend zijn bij de VLM op basis van de Mestbankaangifte 2022 (productiejaar 2021), worden geïnformeerd. Landbouwers die geen mail of brief ontvangen van de VLM en op basis van een eigen impactscoreberekening vermoeden dat ze in aanmerking komen, kunnen zich ook kandidaat stellen.

Alle informatie over de regeling vindt u terug op de website van de VLM.

Lees ook in Varkens

“Ik word niet gelukkiger door nog grotere volumes te verkopen”

Varkens Het blokkeren van de distributiecentra en winkels van Delhaize heeft gevolgen voor leveranciers. Ivan De Keyser van Breydel trad naar voren om aandacht te vragen voor kleine leveranciers die niet altijd de financiële buffer hebben die industriële voedingsgroepen wel hebben. Zijn verhaal gaat echter veel verder dan dat. In dit artikel breekt hij als producent van fijne vleeswaren een lans voor lokaal en duurzaam, voor samenwerken in vertrouwen en voor ‘less is more’. En hij vergelijkt zijn markt graag met die van bier.
Meer artikelen bekijken