Startpagina Varkens

Heel wat varkensboeren gaan in op warme sanering

Vrijdag 10 maart informeerde minister Demir (N-VA) Vlaamse varkenshouders met een impactscore van meer dan 5% op niveau-exploitatie per mail over de stand van zaken. De minister handelde op die wijze omdat ze een snelle dienstverlening belangrijk vindt. Niet iedereen vond dit passend. 

Leestijd : 2 min

Veel varkensboeren hadden minister Zuhal Demir toen al aan de mouw getrokken om te weten wanneer ze met de regeling rond vrijwillige stopzetting van varkenstallen op de proppen zou komen.

Het antwoord op 10 maart was in de gegeven omstandigheden het snelst dat kon om de varkensboeren te laten weten dat de call er was.

Gemoedsrust

Minister Demir: “Ik vind dat belangrijk voor hun gemoedsrust want zij zitten in een hachelijke situatie. Ik wilde hen informeren over wat er komt, waar ze recht op hebben, wat ze moeten indienen aan informatie om er recht op te hebben.”

Tot haar aangename verrassing hebben veel varkensboeren op een week tijd onmiddellijk positief gereageerd. Er is ongeveer een tachtigtal boeren op die warme sanering ingegaan.

Dinsdag 14 maart zijn nog 52 brieven verstuurd naar varkenshouders waarvan het e-mailadres niet bekend is bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).

Demir verduidelijkte in de leefmilieucommissie van het Vlaams parlement op 29 maart dat de VLM beschikt over de dieraantallen, de staltypes en PAS-maatregelen zoals aangegeven bij de Mestbank voor het productiejaar 2021. Op basis van deze gegevens en de xy-coördinaten van de exploitatie wordt de impactscore berekend.

Ongelukkige communicatie

Volksvertegenwoordiger Tinne Rombouts (cd&v) maakte duidelijk dat ze niet gelukkig is met de mail over de stopzettingsregeling. Ze betreurt dat er over de inhoud van de regeling zelf niets werd vermeld in de mail. Er werd verwezen naar een link op de website van de VLM, maar die bleek dat hele weekend niet beschikbaar.

De communicatie heeft volgens Rombouts alles in zich om een bepaalde sfeer te scheppen in de zin van ‘hier is de stopzettingsregeling en stop er nu mee’.

Minister Demir bevestigt dat er een foutieve link naar de VLM-website zat in de mail naar 12 piekbelasters. Die landbouwers kregen daags nadien een nieuwe mail.

Dossiers indienen

De Vlaamse leefmilieuminister licht nog toe dat de regeling inhoudelijk werd goedgekeurd door middel van de tweede principiële goedkeuring van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vrijwillige stopzetting van varkensstallen. Ze wacht nog het advies af van de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Bij de definitieve goedkeuring van het BVR wordt de oproep officieel geactiveerd.

Varkenshouders kunnen, als ze dit wensen, wel nu al een dossier indienen. De VLM zal 30 dagen voor het einde van de oproep starten met de behandeling van de dossiers.

Fons Jacobs

Lees ook in Varkens

Meer artikelen bekijken