Startpagina Melkvee

Nieuw advies over weghalen kalveren bij geboorte

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) stelt dat om het welzijn van de melkkoe en het kalf te beschermen, het kalf na de geboorte minstens één dag bij de moeder zou moeten kunnen blijven en het liefst langer. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) neemt dat nieuwe advies mee in een werkgroep over het houden van kalveren.

Leestijd : 3 min

De Europese Unie herziet tegen deze zomer de wetgeving rond dierenwelzijn. In het kader daarvan vroeg ze de EFSA om een advies op te stellen over het welzijn van kalveren.

“Dit advies kwam tijdens de paasvakantie binnen en stelt onomwonden dat kalveren het best bij de moeder blijven”, stelt Meyrem Almaci van Groen op 19 april in de commissie Dierenwelzijn van het Vlaams parlement.

Tegen gangbare praktijk

“Het advies van EFSA druist in tegen de gangbare praktijk, alleszins tegen de opvatting bij heel veel veehouderijen waarbij men argumenteert dat het scheiden van koe en kalf kort na de geboorte de kans op de overdracht van pathogenen van koe op kalf zou verminderen, vanuit de redenering dat pasgeboren kalveren maar een beperkte immuniteit hebben en gevoelig zijn voor ziekten.

Ook argumenteert men dat de band tussen koe en kalf bij vroeg scheiden niet wordt gevormd, waardoor de dieren minder stress ervaren wanneer ze worden weggenomen van de moeder”, antwoordt minister Weyts.

Minstens 1 dag

“Om het welzijn van de koe en het kalf te beschermen, raadt EFSA aan om de jonge dieren minstens 1 dag bij de moeder te houden, maar het liefst langer. Ook raden ze aan om, als de kalveren dan toch gescheiden worden, ze in groepen van 2 tot 7 op te delen, en om een ruimte te voorzien waar ze kunnen rusten en spelen. EFSA heeft ook een richtoppervlakte meegegeven van 20 m² per kalf”, meldt Almaci.

“Eerdere internationale wetenschappelijke onderzoeken uit 2019 en 2020 spraken mekaar nog tegen of het nu goed of slecht is om pasgeboren kalveren direct te scheiden van de moeder. Het merendeel van deze studies bevestigde wel dat het zogen het risico op mastitis vermindert, omdat de resterende melk in de uier wordt verwijderd door het zogende kalf,geeft Sofie Joosen van N-VA aan in haar parlementaire vraag aan de minister in de commissie Dierenwelzijn.

Beter sociaal gedrag

Het speeksel van het kalf bevat lysozymes, die de groei van bacteriën afremmen. Een latere scheiding veroorzaakt enerzijds wel een hogere acute stressreactie, maar anderzijds zorgt het voor beter sociaal gedrag bij de kalveren en kunnen ze beter omgaan met nieuwe situaties”, stelt Joosen. Ook zouden de dieren volgens EFSA meer vezels moeten binnenkrijgen via voeding, zoals hooi, en dit vanaf 2 weken na de geboorte.

“EFSA zegt dat kalveren die een zeer beperkt contact hebben met de moeder – vaak worden ze meteen na de geboorte al gescheiden – meer last hebben van stress, isolatie en moeilijkheden om te zogen”, geeft Joosen nog mee.

Mogelijke productievoordelen

Zij ziet mogelijke productievoordelen dankzij zogende kalveren. “Tijdens de zoogperiode produceren de koeien wel minder verkoopbare melk, want de kalveren drinken uiteraard een deel van de melk op, maar de totale geproduceerde hoeveelheid melk over een langere periode ligt bij het zogen niet lager. Ik denk dat dat heel belangrijke informatie om te weten is voor de landbouwers”, besluit Joosen.

“We gaan in Vlaanderen met dat Europese advies aan de slag, maar we hebben daar niet op gewacht. We zijn met de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn al aan de slag met een werkgroep over het houden van kalveren”, zegt minister Weyts.

Werkgroep met de kalversector

“In deze werkgroep zetelen niet alleen wetenschappers, maar ook dierenrechtenorganisaties, dierenartsen, landbouworganisaties en de kalversector zelf. De besprekingen vertrekken vanuit wetenschappelijke kennis en aanbevelingen, onder andere van EFSA. Ook economische omstandigheden worden in de discussie meegenomen.

De werkgroep over kalveren van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn heeft niet echt een deadline. Ik verwacht wel dat dat advies er dit jaar komt”, besluit de Vlaamse minister van Dierenwelzijn.

Filip Van der Linden

Lees ook in Melkvee

Emissies meten op dierniveau

Melkvee Dat veestallen emissies uitstoten, wisten we al. Het bepalen van de exacte uitstoot van stallen blijft echter een uitdaging. En toch willen we weten welke maatregelen hoeveel impact hebben op de emissies. Tijdens de Vemis-studiedag (het Consortium voor kennisopbouw van luchtemissies in de veehouderij) vertelde Nico Peiren (ILVO) ons meer over het meten van emissies op dierniveau.
Meer artikelen bekijken