Startpagina Onderwijs

Thomas More hogeschool: Frass van insecten als duurzame bodemverbeteraar

De productie van insecten voor humane voeding en diervoeders wint wereldwijd aan populariteit als een alternatieve bron van eiwitten. Ook in Vlaanderen is er hiervoor een groeiende belangstelling. De onderzoeksgroep Radius van de Thomas More-hogeschool in Geel doet al meer dan 10 jaar toegepast onderzoek naar de kweek en verwerking van insecten voor verschillende toepassingen.

Leestijd : 3 min

De onderzoeksgroep Radius doet onderzoek en geeft advies voor en in nauwe samenwerking met de sector en beleidsmakers. Zo doet Radius onder andere onderzoek naar de eigenschappen van frass.

Frass als bodemverbeteraar

Frass, of insectenmest, is een bijproduct dat geproduceerd wordt bij de kweek van insecten. Het wordt vaak gezien als afvalproduct, maar heeft echter heel wat potentieel als bodemverbeteraar. Naast stikstof, fosfor, kalium en andere voedingsstoffen, bevat frass ook chitine, een stof die de weerbaarheid van planten tegen infecties verhoogt.

Als je weet dat je evenveel frass produceert als insecten, zou je wel gek zijn om dit als kweker niet te vermarkten!? Of toch niet…

Helaas is het niet zo vanzelfsprekend. Frass wordt immers beschouwd als een dierlijk bijproduct. Eind vorig jaar kwam hierover zelfs een herziening in de Europese wetgeving. Wil je het vermarkten als bodemverbeteraar, dan moet het voldoen aan heel wat voorwaarden. In het product moet bijvoorbeeld minder dan 3 gewichts-procent of 5 volumeprocent insecten zitten en het moet een hygiënisatie-stap (een hittebehandeling van 1 uur op 70 °C) ondergaan. Daarna moet het product voldoen aan bepaalde microbiële criteria.

Toen de wetgeving echter goedgekeurd werd, had niemand een idee hoe je die hoeveelheden insecten in frass zou bepalen. Ook de praktische uitwerking en de effectiviteit van de hygiënisatiestap werd niet afgetoetst met de sector. Het gevolg was dat heel wat radeloze insectenkwekers nergens meer terecht konden met hun frass…

ValoReSect

In het Vlaio-Tetra-project ValoReSect wil Thomas More Hogeschool, samen met Inagro en KU Leuven, de sector helpen om in Vlaanderen een draaischijf te creëren voor de valorisatie van frass. Om dit te bereiken, informeren ze de sector via case studies over de wettelijke vereisten en over de financiële en de praktische haalbaarheid van de verwerking van insectenresidu tot een duurzame grondstof voor de productie van bodemverbeteraars of meststoffen. In het project wordt bekeken wat het effect is van de hittebehandeling op de kwaliteit van het product en of technieken die standaard gebruikt worden voor de verwerking van dierlijke bijproducten, zoals compostering, vergisting of pelletisatie, eveneens leiden tot een veilig en kwalitatief eindproduct.

Stakeholdersmeeting

Op 1 juni 2023 worden de resultaten van het project voorgesteld op de jaarlijkse stakeholdersmeeting van het Strategisch Platform Insecten. Daar organiseert Thomas More eveneens een workshop rond de valorisatie van frass. Samen met de deelnemers wordt er bekeken wat de praktische en financiële haalbaarheid is om frass te valoriseren als bodemverbeteraar. Welke verwerkingstechnieken zijn het voordeligst? Wat is de meerwaarde van frass als bodemverbeteraar? Wat is de duurzaamheid van deze valorisatieketen? Ben jij insectenkweker, verwerker of producent van meststoffen? Neem dan zeker een kijkje op: https://lv.vlaanderen.be/kalender/ stakeholdersmeeting-insecten-2023.

Lotte Frooninckx (Thomas More Geel)

Lees ook in Onderwijs

Ondersteun duaal leren via bestaande aanbieders, niet via de RTC’s

Actueel Het takenpakket van de Regionale Technologische Centra (RTC’s) uitbreiden met het ondersteunen van duaal leren is geen goede zaak. Wend de voorziene middelen aan om de huidige aanbieders en ondersteuners van duaal leren te versterken. Dat adviseert de SALV in het kader van het voorontwerp van programmadecreet ter aanpassing van de begroting voor 2023.
Meer artikelen bekijken