Startpagina Onderwijs

Driedubbele verjaardag in Geel wordt feestelijk gevierd

Op zondag 11 september zetten het Landbouwcentrum Voedergewassen (LCV), de Hooibeekhoeve en de landbouwschool Geel (Kogeka) de landbouw in de spotlights. De jarigen worden respectievelijk 25, 50 en 100 jaar in 2022. Dat vieren ze samen in en om de Hooibeekhoeve in Geel Ten Aard.

Leestijd : 4 min

Tijdens het jubileumfeest richten de jarigen de blik van het grote publiek op de hedendaagse landbouw. “De Geelse Landbouwschool, Hooibeekhoeve, het Landbouwcentrum voor Voedergewassen, de Werkgroep Landbouw en de Kleinveebond van Geel maken er samen een leuke feestdag van,” vertelt directeur van Hooibeekhoeve Ilse Van den Broeck. “Van 13 tot 17 uur kan je op de velden en in de stallen van Hooibeekhoeve deelnemen aan een waaier van activiteiten : een zomerterras met lekker eten en drinken, een kleinveetentoonstelling, een sensibiliseringscampagne rond landbouwvoertuigen, huifkartochten, kinderanimatie met springkastelen, een rodeostier, schapendrijven, enzovoort.”

“De mix tussen informatie en amusement is mooi afgestemd op het brede publiek dat we met deze familiedag beogen,” vult An Dierckx van Kogeka aan.

Rondleiding in de stallen

“In deze superdroge zomer ondervinden we hoe belangrijk water is voor ons allemaal. Ook een melkveebedrijf heeft veel water nodig. Op het erf en in de stallen van het provinciale onderzoekscentrum voor melkveehouderij en voedergewassen Hooibeekhoeve vertellen we je meer over dat watergebruik en hoe we er zo zuinig mogelijk mee willen omspringen”, stelt gedeputeerde voor Landbouw Kathleen Helsen. “We vinden het belangrijk om op deze familiedag aan een divers publiek te vertellen welke impact de droogte heeft op de agrarische sector. We laten ook zien welke inspanningen landbouwers leveren om in zulke droge periodes toch hun werk te doen om ons van voedsel te voorzien.”

Medewerkers van Hooibeekhoeve met gedeputeerde Kathleen Helsen.
Medewerkers van Hooibeekhoeve met gedeputeerde Kathleen Helsen. - Foto: Jef Fasseur

Hooibeekhoeve grijpt deze familiedag aan om het waterproject Life Aclima in de kijker te zetten. Als partner van Life Aclima helpt Hooibeekhoeve melkveeboeren en akkerbouwers om op een toekomstgerichte en duurzame manier in hun waterbehoefte te voorzien. Onder meer door in te zetten op waterbesparing en -infiltratie, door het gebruik van hemelwater te verhogen, door water te hergebruiken of alternatieve waterbronnen aan te boren kunnen land- en tuinbouwers inspelen op de klimaatverandering.

Veiligheid op landbouwwegen

Net als in een vrachtwagen kan je als bestuurder van een tractor niet alle ruimten rond het voertuig goed waarnemen. In hun zogenaamde blinde hoeken kijken de bestuurders over andere weggebruikers heen. De Werkgroep Landbouw van de stad Geel zal daarom tijdens de familiedag focussen op de veiligheid op landbouwwegen en de aanwezigen sensibiliseren voor het gevaar.

Je kan zelf plaatsnemen in een tractor om te ervaren met welke blinde hoeken de bestuurders van landbouwvoertuigen rekening moeten houden.

Werkgroep Landbouw Geel als verbindende factor

Ook de Werkgroep Landbouw Geel neemt deel aan het landbouwfeest. In een stand op de feestweide zet ze onder meer de verkeersveiligheid op landelijke wegen in de kijker. Het stadsbestuur wil met deze werkgroep de landbouwsector verbinden met de beleidsmakers, het onderwijsveld en de burgers. “Uitdagingen waar landbouwers mee geconfronteerd worden zoals stikstofbeleid, milieuproblematiek of waterschaarste zijn thema’s die ook invloed hebben op de rest van de samenleving. Door meer samen te werken en kennis met elkaar te delen hopen we iets te kunnen veranderen”, zegt schepen van landbouw Luc Van Laer. “Vier keer per jaar komen we met alle vertegenwoordigers samen om specifieke landbouwthema’s te bespreken.”

Interactieve fietstocht over 100 jaar landbouwonderwijs

Om het eeuwfeest van de landbouwschool extra in de verf te zetten, stippelden het Centrum voor Agrarische Geschiedenis (CAG) en Kogeka met steun van de provincie Antwerpen een speciale fietstocht van een 30-tal km uit. Die leidt onder meer langs locaties die een link hebben met de landbouwschool: de Bogaard, Sint Aloysius en Sint Jozef Geel, Hooibeekhoeve en de Geelse campus van de Thomas More-hogeschool.

Onderweg kan je een paar keer afstappen om een infobord te lezen en een QR-code te scannen, die je meeneemt langs boeiende getuigenissen over landbouw vroeger en nu. Een leerzame én sportieve uitstap voor het hele gezin dus.

Wandel langs de proefvelden van Hooibeekhoeve

Ook Hooibeekhoeve zorgt ervoor dat je je na de familiedag nog kan onderdompelen in de wondere wereld van de hedendaagse melkveehouderij. Hiervoor is een wandeling van 5 km uitgestippeld langs verharde en onverharde wegen, met vertrek en aankomst op het erf van Hooibeekhoeve.

Vertrekpunt van de jubileumwandeling aan de Hooibeekhoeve.
Vertrekpunt van de jubileumwandeling aan de Hooibeekhoeve. - Foto: Koen Fasseur

Onderweg kom je 10 borden tegen met informatie over landbouw, voedergewassen, landbouwmachines, melkkoeien, de weg die kalfjes afleggen alvorens zelf te kalveren en melk te geven, landbouweducatie, enzovoort. Op elk infobord staat bovendien een QR-code die naar een leerzaam filmpje leidt over het onderwerp in kwestie. Wie alle filmpjes bekijkt, kan meedoen aan een wedstrijd.

Hiep hiep hoera x 100, 50 en 25

De historiek van de 3 jarigen is nauw verstrengeld. “De landbouwschool van Geel bestaat in 2022 100 jaar. Van in het begin is dit een mooie samenwerking tussen de provincie en ons lokaal bestuur. De leraren zorgden voor levensecht onderwijs en lieten hun leerlingen kennismaken met nieuwe teelten, nieuwe dierenrassen en meststoffen. Er was al heel snel nood aan praktijkruimte. Die vond men eerst aan het huidige jeugdcentrum De Bogaard, waar de school al sinds 1926 actief is. In 1928 werd ‘de Hoef’, zoals de Gelenaars de Bogaard noemden, overgedragen aan het provinciebestuur. De Gelenaars wisten dat toen amper, want de landbouwschool bleef er actief”, verhaalt schepen voor Onderwijs Marlon Pareijn.

De landbouwschool in Geel bestaat intussen 100 jaar.
De landbouwschool in Geel bestaat intussen 100 jaar. - Foto: Stadsarchief Geel

“In de jaren 70 werd de ruimte in het centrum van Geel te klein en verplaatste de provincie haar activiteiten naar de Hooibeekhoeve op Ten Aard. De landbouwschool had er zo een nieuwe praktijklocatie bij.”

Exact 25 jaar geleden vond ook LCV vzw, voluit het Landbouwcentrum voor Voedergewassen, onderdak in de Hooibeekhoeve.

Lees ook in Onderwijs

LTI Oedelem: jongeren kiezen bewust voor landbouwrichting op school

Onderwijs Het LTI Oedelem biedt als secundaire school de richting Landbouw aan in zowel de D/A- als A-finaliteit. Meer en meer zien leerkrachten de klassamenstelling veranderen. Waar LTI Oedelem startte als dé school waar alle landbouwerszonen en -dochters op school zaten, trekt de school meer en meer leerlingen aan die geen voorkennis hebben van landbouw.
Meer artikelen bekijken