Startpagina Actueel

Europese Landbouwcommissie verwerpt natuurherstelwet

De Europese Landbouwcommissie heeft op 23 mei de verwerping gevraagd van de natuurherstelwet. De Landbouwcommissie geeft volgens Europarlementsleden Tom Vandenkendelaere en Hilde Vautmans hiermee een sterk signaal dat de natuurherstelwet bijgestuurd moet worden.

Leestijd : 4 min

Bij de stemming in de Europese commissie Landbouw vroeg een meerderheid om de natuurherstelwet te verwerpen: 25 voor verwerping, 15 tegen en 2 onthoudingen. Het verzet tegen het voorstel voor een Europese natuurherstelwet komt in Vlaanderen van cd&v, N-VA en Open Vld. Ook een reeks andere Europese lidstaten vragen bijsturingen.

Opvallend is dat premier Alexander De Croo (Open Vld) inzake de natuurherstelwet vraagt om op de pauzeknop te duwen. Dat is niet naar de zin van zijn coalitiepartners Vooruit, PS, Groen en Ecolo in de federale regering. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) reageert verrast op het nieuws dat de federale regering haar standpunt over het Europese natuurherstelwet aanpast.

Reality check voor het ganse Europese klimaatbeleid

“In tegenstelling tot de onvoorwaardelijke positieve houding van federaal minister Khattabi van Ecolo, volgt De Croo nu het standpunt bij van de Vlaamse regering. Maar enkel een pauzeknop indrukken voor die ene wet is een beetje vlees noch vis. Als De Croo zich écht als een grote leider wil profileren, treedt hij best Macron en mezelf bij en pleit hij mee voor een reality check van het ganse Europese klimaatbeleid”, aldus Demir.

"De vraag om de natuurherstelwet te verwerpen geeft een duidelijk signaal aan de boeren dat we hun bezorgdheden ter harte nemen. Het Europese voorstel houdt geen rekening met het productieverlies voor boeren. Vlaanderen kan men niet vergelijken met uitgestrekte gebieden zoals in Spanje of Polen en toch zouden de regels van de Europese natuurherstelwet zoals ze nu op tafel ligt voor iedereen gelijk zijn. Bij ons in West-Vlaanderen kost 1 ha landbouwgrond zo'n 100.000 euro. In tijden waar boeren iedere cent moeten omdraaien, uitleggen dat Europese wetgeving 10% van hun landbouwgrond uit de conventionele productie haalt, dat gaat voor mij te ver – alle goede bedoelingen van deze wetgeving ten spijt", zegt Tom Vandenkendelaere van cd&v.

Natuurherstelwet mist flexibiliteit

Vandenkendelaere mist in de wetgeving flexibiliteit voor verstedelijkte en versnipperde regio's om op hun maat en tempo de ambities van de Europese Commissie te halen. "Met de stikstofcrisis vers in het geheugen is het voor mij zeer helder dat juridisch bindende targets voor nog meer natuurherstel de ondernemingszekerheid van de Vlaamse landbouw op de helling zet. Net die onzekerheid zal ervoor zorgen dat nog minder jonge boeren het ouderlijke bedrijf overnemen of dat nieuwe boeren een bedrijf starten, geheel tegen de doelstelling van diezelfde Europese Commissie in om meer jonge, veerkrachtige landbouwbedrijven te hebben in de toekomst. Begrijpe wie kan", besluit Vandenkendelaere.

Terug naar de tekentafel

“De natuurherstelwet staat te ver van de realiteit en moet terug naar de tekentafel. Daarom hebben we tijdens onze adviesstemming aan de Europese commissie Leefmilieu gevraagd voor een volledige verwerping van het voorstel van de Europese Commissie. Er zijn te veel blinde vlekken en onzekerheden voor onze boeren. De Commissie moet dringend werk maken van een impactanalyse van het gecumuleerde effect van de verschillende wetgevingen die aan een snel tempo op onze boeren afkomen: de natuurherstelwet, het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, de richtlijn industriële emissies, dierenwelzijn. We moeten duidelijk weten wat dit betekent voor onze landbouw, industrie en economie”, zegt Europees parlementslid Hilde Vautmans (Renew Europe/Open Vld).

Het tij keren

“Ik ben blij dat in het Europees Parlement het tij nu ook keert en dat we samen met de EVP en de ECR duidelijk stellen dat deze natuurherstelwet niet aanvaard wordt. We zijn niet tegen de doelstelling van natuurherstel, we zijn wel tegen de manier waarop we die doelstelling moeten bereiken. Deze wetgeving is niet gemaakt voor een dichtbevolkt gebied als Vlaanderen. Beleid voor onze boeren, dat maak je met onze boeren. Dat is het signaal dat wij als Europese landbouwcommissie vandaag geven aan de Europese Commissie en de commissie Leefmilieu van het Europees Parlement. We moeten zorgen voor Europese doelstellingen met maatregelen op maat van de lidstaten en onze boeren. Alleen dan kan landbouw én natuur overleven in Europa”, besluit Vautmans.

Op 15 juni wordt de natuurherstelwet besproken in de Europese commissie Milieu. In juli of later dit jaar kan de natuurherstelwet dan besproken worden op de plenaire vergadering van het Europese parlement. Eurocommissaris Frans Timmermans laat verstaan dat hij het verzet tegen de natuurherstelwet niet begrijpt.

Schuldig verzuim

In een gezamenlijke reactie verwerpen Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace, WWF, Velt, de Klimaatcoalitie, Natuurpunt, PAN Europe, Canopea, Natagora en Bral de negatieve politieke positionering rond het Europese klimaat-, natuur-, en milieubeleid. “De pauzeknop indrukken is schuldig verzuim. Hoe langer we wachten, hoe moeilijker en duurder de oplossingen“, klinkt het in de gezamenlijke reactie.

“Premier De Croo wil, niet toevallig na een tournee langs enkele grote vervuilende bedrijven in Duitsland, de pauzeknop indrukken voor natuur- en milieubeleid. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir verzet zich tegen de Europese natuurherstelwet en de Europese klimaatambities. Cd&v-voorzitter Sammy Mahdi is trots dat zijn partij aan de handrem trekt over natuurherstel. De verkiezingskoorts slaat duidelijk toe.“

“Hoog tijd voor een constructief politiek debat over hoe we de problemen geïntegreerd aanpakken op een sociaal rechtvaardige manier. En hoe we sectoren als landbouw en industrie begeleiden om de omslag te maken naar een gezonde, klimaatneutrale en stabiele takken van onze maatschappij“, is het besluit van de gezamelijk reactie.

Filip Van der Linden

Lees ook in Actueel

Lespakket om te werken aan mentaal welbevinden

Actueel Met ‘Zaadjes van Geluk’ is er nu een nieuw educatief traject (lespakket) waarmee land- en tuinbouwscholen jonge boeren vaardigheden kunnen bijbrengen om hun geestelijke gezondheid te versterken.
Meer artikelen bekijken