Startpagina Edito

Edito: De natuur is soms ‘bij’zonder hard voor de natuur

Imkers en land- en tuinbouwers hebben elkaar nodig: bijen vinden nectar in de bloeiende gewassen en de bijen zorgen er voor de noodzakelijk bestuiving. Vreetgrage Aziatische hoornaars passen niet in dat scenario.

Leestijd : 2 min

Op 20 mei was het Wereldbijendag en op zondag 28 mei start in Vlaanderen de tiende editie van de ‘Week van de Bij’. Bijen hebben een belangrijke rol als bestuiver van land- en tuinbouwgewassen en fruitsoorten. Vermoedelijk danken we 70 tot 80% van onze voeding aan de bestuiving door bijen.

Het is dan ook mooi nieuws dat ons land intussen bijna 10.000 imkers telt. Tijdens de coronaperiode werd bijen houden voor velen een nieuwe passie. Gelukkig voor onze bijenpopulatie was dit niet zomaar een hype. Er blijven jaarlijks honderden nieuwe imkers bijkomen.

Minder goed nieuws is dat er elke winter opnieuw heel wat bijensterfte wordt genoteerd. Volgens cijfers van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) bedroeg de sterfte in de periode 2021-2022 bijna 22%. In sommige regio’s loopt dit aandeel flink hoger op. Veelal worden kolonies getroffen door de varroamijt of door vuilbroed.

In het (recente) verleden werd de land- en tuinbouw vaak als grootste schuldige aangewezen voor de dalende bijenpopulatie en de tanende biodiversiteit door het gebruik van pesticiden. De dag van vandaag draagt de sector meer en meer zijn steentje bij om de biodiversiteit op te krikken. Via diverse initiatieven, campagnes – denk aan Fabulous Farmers, Meer natuur voor pittig fruit, Helden van onze velden... – en het aangaan van beheerovereenkomsten passen boeren en tuinders tal van duurzaamheidsmaatregelen toe die de insectenpopulatie ten goede komen.

Intussen liggen er andere kapers op de kust. Volgens het Vlaams Bijeninstituut stijgt de populatie van de Aziatische hoornaar momenteel spectaculair. En dat zijn ware bijenkillers: 40% van hun voeding bestaat uit honingbijen, de overige 60% uit andere insecten. Dit voorjaar telde men al meer dan 1.000 jonge koninginnen van deze invasieve exoot, en het aantal nesten zou dit jaar kunnen oplopen tot 10.000... In regio’s waar deze hoornaars vertoeven, kan dit een grote weerslag hebben op het bijenbestand. De gulzigaards roven immers soms hele bijenkasten leeg. Vermits hun dieet ook uit andere insecten bestaat, komt dit sowieso de biodiversiteit niet ten goede.

Het is dus hoog tijd voor een gerichte aanpak van deze snoodaards, want de natuur kan meedogenloos zijn voor de natuur.

Anne Vandenbosch

((nesten van) Aziatische hoornaars kun je melden via vespawatch.be)

Lees ook in Edito

Meer artikelen bekijken