Startpagina Actueel

Groeiend besef dat bijsturingen natuurherstelwet nodig zijn

De bereidheid op Europees niveau groeit om tegemoet te komen aan de Vlaamse bezorgdheden over de Europese natuurherstelwet. Na weken en dagen van intensieve contacten, circuleren intussen enkele tekstvoorstellen tot bijsturing. Dat meldt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) aan de start van een belangrijke week voor de natuurherstelwet.

Leestijd : 2 min

Het is de bedoeling dat de circulerende teksten de komende dagen verder besproken worden “Waar bijsturingen initieel uitgesloten werden, lijkt het besef op Europees niveau te groeien dat enkel bijsturingen deze natuurherstelwet nog kunnen redden. Natuurherstel is en blijft belangrijk voor Vlaanderen, maar het zou te zot voor woorden zijn om het belang van natuurherstel te laten wegdeemsteren om willens nillens onnodige juridische risico’s in het oorspronkelijke voorstel aan te houden”, klinkt het.

Minister Demir hoopt dat de verdere werkzaamheden positief evolueren richting de Europese Raad Leefmilieu van 20 juni, waar ze ons land vertegenwoordigd. Behalve van minister Demir komt het verzet tegen de voorliggende natuurherstelwet in België nog van Open Vld, cd&v en Boerenbond. Op Europees niveau besliste de EVP, de grootste fractie - waartoe ook cd&v behoort - om niet meer te willen onderhandelen over de voorliggende natuurherstelwet. Deze fractie wil de hele natuurherstelwet terug naar de tekentafel.

Bijsturingen nodig

“Vlaanderen is een voorstander van natuurherstel en bewijst dat in daden. Maar er zijn bijsturingen nodig aan de oorspronkelijke tekst van de natuurherstelwet om de tekst op maat van Vlaanderen te herschrijven. Ook daar zijn we helder in nadat we als enige regio een impactanalyse maakten. De gesprekken met de andere lidstaten en het Zweedse voorzitterschap evolueren bovendien in de juiste richting. Er wordt gewerkt aan bijsturingen in onze richting en dat is een positieve zaak.”

Vlaanderen trok als eerste regering in ons land aan de alarmbel over het eerste ontwerp van de natuurherstelwet. Op vraag van Demir werd - als enige regio in dit land - een impactanalyse en juridische analyse gemaakt van de wet, waaruit ernstige bezorgdheden kwamen. “Vlaanderen is voorstander van een Natuurherstelwet, maar aan dit ontwerp zijn ernstige aanpassingen nodig”, klinkt het formele regeringsstandpunt van de Vlaamse regering.

Oog op consensus

Demir trok de voorbije weken in overleg met de collega’s van andere regeringen met oog op een consensus op Europees niveau over een toekomstige natuurherstelwet. In dialoog met de andere gewesten van ons land werden bezorgdheden richting het Europese niveau geuit. Ook in de rest van Europa vragen verschillende lidstaten bijsturingen.

De vele gesprekken leidden tot enkele positieve voorstellen tot bijsturing, waarover het gesprek met het Europees niveau de komende dagen verder aangegaan wordt. De gesprekken zullen de komende dagen verder lopen. Tijdens de Raad Leefmilieu op 20 juni wordt formeel beslist of het dossier rijp genoeg is om richting besluitvorming te gaan. Demir zal daar ons land vertegenwoordigen.

Filip Van der Linden

Lees ook in Actueel

Buxus verovert stilaan opnieuw de Vlaamse tuinen

Actueel Dankzij zijn dichte groeiwijze en de mogelijkheid om hem te scheren als haag en in allerlei vormen was de buxus eeuwenlang immens populair in tuinen en parken. Helaas, de massale kweek en aanplant maakten hem tot een gemakkelijke prooi van ziekten en plagen. Daardoor werd hij massaal gerooid en vervangen door andere groenblijvende planten. Geen enkel alternatief kan echter tippen aan de kwaliteiten van de vertrouwde buxus.
Meer artikelen bekijken