Startpagina Milieu

BBL: “Eurpese Raad wil Green Deal laten vallen”

Een gelekte nota van de Europese Raad geeft zicht op de strategische prioriteiten die de lidstaten naar voor willen schuiven voor de nieuwe Europese Commissie. Volgens Bond Beter Leefmilieu (BBl) blijkt uit de gelekte nota dat regeringsleiders alle aandacht voor de biodiversiteit- en klimaatcrisis overboord willen gooien. Dat zou een ontmanteling van de Europese Green Deal betekenen.

Leestijd : 2 min

De Bond Beter Leefmilieu reageert verontwaardigd op de gelekte nota over de Europese strategie en roept de Belgische regering als voorzitter van de Europese Raad op om klimaatneutraliteit, sociale rechtvaardigheid en een veerkrachtige natuur weer bij de hoofdprioriteiten op tafel te leggen.

Terugkomen op engagement

Het Strategisch Plan definieert de prioriteiten van de Europese Commissie voor de periode tot 2029 en zal op 17 en 18 april besproken worden door de lidstaten. Bij de prioriteiten van de huidige legislatuur stond de Europese Green Deal centraal, waardoor het als belangrijk kompas fungeerde bij Europese beslissingen. De prioriteiten die nu op tafel liggen, zouden er volgens BBL voor zorgen dat de EU terugkomt op haar engagement voor een groene en sociaal-rechtvaardige transitie. De laatste jaren werd nochtans enkel duidelijker hoe dringend de aanpak van de klimaat- en biodiversiteitscrisis is, en hoe essentieel de rol van Europa hierin is.

De huidige tekst is dan ook onaanvaardbaar voor de Bond Beter Leefmilieu. “Minstens 1 van de prioriteiten moet gericht zijn op natuur, klimaat en omgeving, net zoals in 2019. Een snelle implementatie van de Green Deal moet centraal staan: vandaag al voelen veel burgers de impact van intense en frequente droogtes, hittegolven en overstromingen door de toenemende klimaatcrisis en het verlies van de natuur. In Wallonië hadden we de waterbom op Pepinster, in Vlaanderen recent de overstromingen in de Westhoek en de Denderstreek”, stelt Benjamin Clarysse, beleidscoördinator bij Bond Beter Leefmilieu.

Ondanks wetenschappelijke consensus

“Ondanks de overweldigende wetenschappelijke consensus over de existentiële bedreigingen door klimaat- en biodiversiteitscrisis, bevat de huidige tekst enkel kruimels om deze uitdagingen aan te pakken. Dat is onaanvaardbaar en we verwachten van premier De Croo dat hij dit op de Raadszitting op tafel legt.”

"Ook het totaal gebrek aan een adequate aanpak voor bescherming en herstel van natuur en biodiversiteit is onbegrijpelijk. Het is onverantwoord dat bijvoorbeeld proper water, zuivere lucht en een veerkrachtige natuur geen prioriteiten zouden zijn voor Europa. De keuzes die we nu maken, bepalen of we in staat zullen zijn om een eerlijke en sociaal rechtvaardige transitie te verzekeren voor alle Europeanen."

Bond Beter Leefmilieu roept de Europese leiders op om de doelstellingen van de Green Deal zo snel mogelijk uit te voeren. “Als voorzitter van de Raad van de EU heeft België een belangrijk gewicht in deze discussie. Ook Charles Michel, die de pen vasthoudt als Europese voorzitter, moet zijn verantwoordelijkheid nemen”, besluit Benjamin Clarysse.

BBL

Lees ook in Milieu

Meer artikelen bekijken