Startpagina Groenten

Onderzoek naar bewaring en ontdooiing witloof

Het Proefcentrum van de Nationale Proeftuin Witloof, in Herent, heeft woensdag acht nieuwe koelcellen in gebruik genomen, waarmee het onderzoek gaat voeren naar bewaar- en ontdooimethodes van witloof.

Leestijd : 1 min

Het kreeg voor deze investering de nodige financiële middelen van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, BelOrta en de provincie Vlaams-Brabant.

In de Proeftuin wordt sinds 1973 onderzoek verricht naar innovatieve toepassingen voor een duurzame teeltwijze. Het gaat dan om beredeneerde bemesting, waarnemingen en waarschuwingen van plagen, de mogelijkheden van het diversifiëren van het witloofaanbod en recent ook hoe insecten op witloofwortels gekweekt kunnen worden. Op zaterdag 24 februari wordt een opendeurdag georganiseerd. De restwarmte van de nieuwe installaties zullen kunnen worden hergebruikt voor vloerverwarming, heetgasontdooiing bij ijsvorming en de gewone CV-installaties. Als natuurlijk koudemiddel wordt propaan gebruikt die geen impact heeft op de ozonlaag en een zeer lage CO2-uitstoot heeft.

Belga

Lees ook in Groenten

Uientelers zijn voorbereid voor de toekomst

Groenten Op 24 januari 2023 organiseerde het Departement Landbouw en Visserij een studienamiddag met als thema ‘Uien telen in een veranderend klimaat’. Dankzij het gevarieerde programma waarin diverse thema’s als bemesting, irrigatie, bewaring en afzetmarkt aan bod kwamen, konden we rekenen op meer dan 100 aanwezigen.
Meer artikelen bekijken