Startpagina Groenten

Extra alert zijn voor wortelvlieg en bladluizen

De laatste dagen werd er heel wat knolselder uitgeplant. Op andere percelen beginnen de wortelen nu uit te komen. Door de koude temperaturen verliep de opkomst van de wortelen wat trager. Wees alert voor de eerste vlucht van de wortelvlieg.

Leestijd : 2 min

Wortelvlieg kan bij knolselder vooral wegkwijnen of groei-achterstand veroorzaken. Momenteel hebben we de eerste wortelvliegen waargenomen, maar nog nergens was er een overschrijding van de drempel (>3 wortelvliegen/val).

Behandelen bij overschrijding van de drempel

Het aantal insecticiden tegen wortelvlieg is eerder beperkt. Alleen middelen op basis van lambda-cyhalothrin (Karate Zeon, Ninja ea.), deltamethrin (Decis ea.) en chloorantraniliprole (Coragen) zijn erkend om volwassen wortelvliegen te bestrijden in knolselder, wortelen en pastinaak. Het is belangrijk om op het juiste moment - wanneer er wortelvliegen aanwezig zijn - in te grijpen om een effectieve werking te hebben van de middelen. Enkel Coragen heeft een nawerking, omdat het product wordt opgenomen in het blad. Door contact van de wortelvlieg met het behandelde blad, sterft de wortelvlieg uiteindelijk af.

Nu ook alert zijn voor eerste vlucht wortelvlieg (mei-juni)

Dit jaar hebben de meeste telers wortel en pastinaak uitgezaaid zonder zaadbehandeling met Cruiser, dat een goede werking had tegen de eerste vlucht wortelvlieg en de vroegste bladluizen. In onze geleide bestrijding volgen we de vluchten van wortelvlieg op met behulp van gele plakvallen. Op de opgenomen velden volgen we ook de bladluizen visueel op. Momenteel stellen we kleine aantallen vast. Als het warmer wordt, zullen de bladluizen wellicht snel uitbreiden. Een behandeling is dan aangewezen. Als er veel lieveheersbeestjes of gaasvliegen aanwezig zijn, kunnen die ook veel bladluizen opeten. Let op: de pyrethroïden (Karate Zeon, Ninja, Decis ea) doden de nuttigen af als ze geraakt worden.

Geleide bestrijding wortelvlieg blijft belangrijk bij wortelen en knolselder

Als de wortel, pastinaak of knolselder gezaaid of geplant zijn, plaatst Inagro de vallen op de ‘gevoelige’ plaatsen in het veld. Iedere regio wordt wekelijks bezocht, zodat we een juist zicht hebben op de vluchten per regio. Elk perceel wordt 1 à 2 keer bezocht om de 3 weken, afhankelijk van de heersende druk.

Op basis van die tellingen worden wekelijks mails verstuurd naar iedere teler die een contract heeft afgesloten bij Inagro. Uiteraard worden ook andere plagen (bladluizen, wollige slawortelluis, mineerborstelmot) en ziekten (echte meeldauw, bladvlekkenziekte of Alternaria) meegenomen.

Als we een overschrijding vaststellen van de drempel van wortelvlieg of als we andere problemen opmerken, brengen we de teler telefonisch op de hoogte. Wij verwachten dat de teler de valletjes wekelijks controleren, zeker wanneer in hun regio hoge druk gemeld wordt. De teler krijgt daarvoor de nodige ondersteuning van medewerkers van Inagro.

Inschrijving en contract

De prijzen van de contracten zijn weergegeven in het kaderstuk. Deze prijzen zijn inclusief huur van het materiaal.

Tine Maes, Danny Callens (Inagro)

Lees ook in Groenten

Innoverend onderzoek in monitoringstechnologieën bij Inagro

Groenten Al meer dan 20 jaar stuurt Inagro waarnemings- en waarschuwingsberichten voor verschilende openluchtteelten zoals (biologische) prei, kolen en witloof. Dankzij onderzoek naar nieuwe monitoringstechnologieën kan Inagro voortaan nog nauwkeuriger insecten tellen en de verkregen data sneller verwerken.
Meer artikelen bekijken