INNO-VEG wil via gewassensing de opbrengst en kwaliteit van vollegrondsgroenten bepalen

Concreet streeft het INNO-VEG-project ernaar om luchtbeelden en gegevens van gewassensoren te gebruiken in het proefveldonderzoek.
Concreet streeft het INNO-VEG-project ernaar om luchtbeelden en gegevens van gewassensoren te gebruiken in het proefveldonderzoek. - Foto: Inagro

Het project heeft als doel om de kosten van onderzoek te reduceren in de kleinere teelten, het tempo van duurzame intensivering te vergroten en landbouwers de kans te bieden innovaties vlotter te introduceren. Voor akkerbouwgewassen bestaan er al verschillende technieken om opbrengstverschillen tussen verschillende proefobjecten in een veldsituatie te bepalen. We kunnen de opbrengsten namelijk plaatsspecifiek bepalen. Voor intensieve groenteteelten is dit niet mogelijk omdat de opbrengstsensoren niet op punt staan en omdat er veel meer...

Dit artikel is voor abonnees

Registreer u gratis om meer artikels per maand te genieten

Ik wil meer artikel lezen
Ik profiteer ervan
Ik ben abonnee en
heb een account
ik meld mij aan
Ik ben abonnee en
ik wil Landbouwleven online lezen
Ik schrijf mij in

Meest recent

Meest recent