Startpagina Groenten

INNO-VEG wil via gewassensing de opbrengst en kwaliteit van vollegrondsgroenten bepalen

Het Europese INNO-VEG-project neemt de uitdaging aan om de productie van vollegrondsgroenten en aardappelen te verduurzamen. Inagro zal samen met partners ADAS, Arvalis en Delphy onderzoeken hoe de innovatie daaromtrent verbeterd kan worden. Zo kan remote sensing technologie de opbrengst en kwaliteit van vollegrondsgroenten bepalen.

Leestijd : 3 min

Het project heeft als doel om de kosten van onderzoek te reduceren in de kleinere teelten, het tempo van duurzame intensivering te vergroten en landbouwers de kans te bieden innovaties vlotter te introduceren. Voor akkerbouwgewassen bestaan er al verschillende technieken om opbrengstverschillen tussen verschillende proefobjecten in een veldsituatie te bepalen. We kunnen de opbrengsten namelijk plaatsspecifiek bepalen. Voor intensieve groenteteelten is dit niet mogelijk omdat de opbrengstsensoren niet op punt staan en omdat er veel meer nadruk ligt op de kwaliteit van het eindproduct.

Onderzoek gebaseerd op precisielandbouwtechnieken

Eén van de technieken die daarbij kan helpen is het toepassen van gewassensing. Bij gewassensing wordt de hoeveelheid reflecterend licht bepaald vanop afstand. Dit wordt in relatie gebracht met bepaalde planteigenschappen zoals biomassa, N-gehalte, fotosynthetische activiteit en opbrengst.

Deze metingen zijn objectief, herhaalbaar en constructief. Er zijn dus zijn minder staalnames van het gewas nodig. De gegevens kunnen verzameld worden met satellieten of drones, maar ook met gewassensoren vanop een tractor.

De snelheid en opmars van innovatie verhogen

Vanwege de kostprijs van de huidige onderzoekstechnieken is de snelheid van innovaties bij de kleinere teelten te traag. Met een nieuwe onderzoeksmethode voor vollegrondsgroenten brengen we de innovaties sneller tot bij de eindgebruiker. Op deze manier wil het INNO-VEG-project ook de kosten van onderzoek en ontwikkeling in de teelten met een kleiner areaal reduceren. Daardoor zal het tempo van ontwikkelingen zoals nieuwe rassen, teelttechnieken en innovatief management verhogen. Daarnaast kunnen landbouwers deelnemen aan het ontwikkelingsproces en kunnen ze zo innovaties gemakkelijker introduceren en aanpassen aan de situatie op het veld. Hiervoor worden vanaf het groeiseizoen in 2020 proeven aangelegd op praktijkpercelen.

Te verwachten resultaten

Concreet streeft het project ernaar om luchtbeelden en gegevens van gewassensoren te gebruiken in het proefveldonderzoek. De gegevens kunnen we snel verzamelen met behulp van drones, handheld sensors en veldrobots. Met deze data maken we een inschatting van de opbrengst en de kwaliteitseigenschappen van verschillende gewassen. Dit wordt in een eerste fase uitgetest bij aardappelen en bij verschillende groenten zoals prei, ajuin, wortelen, kolen, spinazie en sla.

Een project over de grenzen heen

INNO-VEG is een samenwerking tussen onderzoeksinstellingen uit België, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Een aanpak over de grenzen heen heeft verschillende voordelen. De gewassen, groeiomstandigheden en teelttechnieken zijn vergelijkbaar, net zoals de uitdagingen en onderzoeksprioriteiten voor individuele gewassen. Daarnaast zijn veel bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen van nieuwe producten of oplossingen voor gebruik in gewasproductiesystemen, internationaal actief.

Een grensoverschrijdende samenwerking verbetert de doorstroming van onderzoeksresultaten binnen de regio's. Daarom zullen we een grensoverschrijdend innovatienetwerk rond precisielandbouw en precisielandbouwtechnieken uitbouwen. Het netwerk zelf is niet alleen gericht naar landbouwers, we willen alle betrokkenen bij onderzoek en ontwikkeling in landbouw met elkaar in contact brengen. Hiermee verhogen we de schaalbaarheid en kunnen landbouwers profiteren van onderzoek en expertise uit een ruimere regio.

De projectpartners

Projectleider van het INNO-VEG-project is RSK ADAS Ltd., het grootste onafhankelijke adviesbureau voor landbouw en milieu in het Verenigd Koninkrijk. Naast Inagro zijn ook Delphy BV (onafhankelijk in advies, trainingen en onderzoek in de plantaardige landbouw in Nederland en wereldwijd) en Arvalis-Institut du végétal (onderzoeksorganisatie die technische, economische en agronomische referenties produceert die direct toepasbaar zijn in productiesystemen van landbouwers) partners in dit project.

Voor meer informatie over het project kan je terecht bij Gies Van Den Daele, onderzoeker precisielandbouw (gies.vandendaele@inagro.be, +32 51 14 03 56) of Jonathan Van Beek, onderzoeksleider precisielandbouw (jonathan.vanbeek@inagro.be, +32 51 27 32 09).

Inagro

Lees ook in Groenten

Ardo versterkt zich met nieuwe aandeelhouder The Nest

Groenten Met de komst van The Nest Family Office als minderheidsaandeelhouder bevestigt de Belgische voedingsproducent Ardo, wereldwijd actief in vriesverse groenten, kruiden en fruit, de ambities voor de toekomst en de focus op duurzaamheid en kwaliteit. Het family office van familie Els Thermote deelt de langetermijnvisie van de familie Haspeslagh op het belang van voeding voor een gezondere wereld. Samen willen ze het groeiverhaal van Ardo verderzetten en haar positie als wereldleider in vriesverse plantaardige producten versterken.
Meer artikelen bekijken