Startpagina Werktuigendagen

Werktuigendagen: irrigatie in de groente- en aardappelteelt in de kijker

Op het groenteveld, waar eveneens aardappelen staan, is irrigatie het centrale thema van deze editie. Daarnaast zijn er demonstraties met plant- en rooimachines in prei en ui. Spuittechniek met specifieke toepassingen komt eveneens aan bod. Luc De Reycke, coördinator tuinbouw, licht toe.

Leestijd : 5 min

De tuinbouwpercelen liggen deze editie op een andere locatie dan twee jaar geleden, namelijk in de Warandestraat, nabij ingang 3 en parking 2. Het groenteveld biedt natuurlijk ook tentoonstellingsruimte voor allerhande tuinbouwmachines, standen van verschillende groentezaadhuizen en bijhorende demovelden met hun rassen.

Nood aan irrigatie

Droge zomers zijn de voorbije jaren eerder regel dan uitzondering geweest. “Door de klimaatverandering is de kans op droge zomers en de nood aan irrigeren sterk toegenomen. Irrigeren is immers de oplossing om productie en kwaliteit te handhaven”, benadrukt Luc De Reycke.

Tijdens deze Werktuigendagen worden daarom vier geleide bezoeken georganiseerd, waar verschillende aspecten van irrigatie behandeld worden, zoals waterbeschikbaarheid, vernieuwde beregeningstechnieken, bepaling van tijdstip en dosering, kostprijs van beregenen… Duurzaam en efficiënt omgaan met water vormt de rode draad tijdens dit bezoek.

Deze geleide bezoeken vinden plaats op zaterdag en zondag telkens om 9.30 u en om 13.30 u.

Er wordt verzameld aan de tent van PCG/PCA/Ingro. De organisatie gebeurt door het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt (PCG), Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA), Ingro en de Vlaamse Overheid. De rondleiding zal 45 minuten duren.

Tuinbouw2
Foto: Werktuigendagen

Druppelbevloeiing en fertigatie

Veel aandacht zal gaan naar druppelirrigatie. Druppelirrigatie wordt in onze regio vooral gebruikt in de glastuinbouw en in sommige teelten zoals aardbeien en courgettes. In Zuid-Europa worden de meeste groenteteelten voorzien van water door middel van druppelirrigatie. Druppelirrigatie is een vorm van precisielandbouw. Door de juiste hoeveelheid op het juiste moment dicht bij de plantenwortels te brengen kan er duidelijk bespaard worden op water en is de waterinzet veel efficiënter. Doordat het gewas niet nat wordt gemaakt, is de kans op schimmelziekten veel geringer. Druppelirrigatie verlaagt ook de bodemtemperatuur. Bij extreme temperatuur zullen de planten hier voordeel van ondervinden.

Druppelslangen bieden ook de mogelijkheden om te fertigeren, meststoffen mee te geven met het water. De basisbemesting wordt verlaagd en tijdens de teelt worden kleine hoeveelheden meststoffen meegegeven met het water. De plant zal deze meststof op het juiste moment krijgen en beter kunnen benutten. Dit verkleint de kans op uitspoeling wat ten goede komt aan MAP6.

Geleide rondgangen concreet

In het kader van het demoproject ‘Beredeneerd beregenen in openluchtgroenten en aardappelen’ met financiële steun van de Vlaamse Overheid, werd op het groente- en aardappelveld een demo opgezet in aardappelen (PCA), uien en prei (PCG) waar druppelbevloeiing, fertigatie en beregening vergeleken wordt met niet irrigeren. Luc De Reycke: “De resultaten zijn nu al heel duidelijk, ook visueel op het veld. Alle teelten hebben deze zomer duidelijk voordeel gehaald uit druppelbevloeiing en fertigatie.”

De proefopzetten en resultaten zullen door PCG en PCA toegelicht worden tijdens de rondgangen. Verder heeft de Bodemkundige Dienst van België ondersteuning geboden door driewekelijks vochtstalen te nemen om zo de druppelbevloeiing aan te sturen. Toelichting rond beregeningsadvies zal door hen gegeven worden.

“Irrigatie kost ook geld. In het demoproject werd een tool ontwikkeld om de kostprijs van beregenen beter in te schatten, die door PCG zal worden toegelicht. De Vlaamse Overheid zal trouwens een situatieschets geven over de droogteproblematiek en Ingro zal de GMO-subsidiemogelijkheden nader toelichten.”

Diverse firma’s zullen zaken toelichten en demonstraties geven. Het is dankzij Spranco-Matic, die het materiaal voor de proeven ter beschikking stelde, dat de proeven konden opgezet worden. Zij zullen dan ook instaan voor toelichting hieromtrent. Er wordt gedemonstreerd hoe druppelslangen gelegd en verwijderd worden. Verder heeft Bosta er ook een stand. Zij zullen uitleg geven over materiaal bij druppelbevloeiing. Er wordt een demonstratie met een beregeningsboom georganiseerd. Farmstore toont de bezoekers de werking van hun guncorner op kanon. Hiermee kan plaatsspecifiek beregend worden. Crodeon zal zijn systeem voor irrigatiemonitoring voorstellen. Ook heel wat beregeningsmateriaal wordt voorgesteld, zo zal de firma Steeno een haspel tentoonstellen.

tuinbouw03

Rooidemonstraties prei en uien

De prei werd aangeplant op 24 mei met de rassen Shiefton, Poulton en Nunton. Het plantgoed werd aangeleverd door BASF (Nunhems). Tijdens deze editie demonstreren de grote rupsenrooiers niet in de preiteelt, maar tractorgedragen oogstmachines met automatische afleg of oprolsystemen. “De constructeurs slagen er meestal in om op individuele vragen van producenten in te gaan. Hierdoor komen er steeds meer machines op de markt die specifiek ontworpen worden op vraag van de klant”, verklaart De Reycke het aanbod. Metaalconstructie Bouckaert, Baekelandt Machinebouw en Verhoest Marc zijn de deelnemende bedrijven.

In de uienteelt komt de firma Grimme loofklappen, rooien en oprapen en ze stellen hun zaaimachine tentoon. De uien werden op 14 april gezaaid met Hytech van Bejo.

Sneller en preciezer planten

Vier firma’s zullen demonstreren met plantmachines voor groenteteelten met trays of perspotten, namelijk Baekelandt Metaalconstructie (Perdu), Debruyne Agri (Ferrari Futura of S-max), Agriplant met de Agriplanter en Nanne Kooiman.

Nieuwe ontwikkelingen zijn onder andere sneller planten of injecteren van producten op het kluitje tijdens het planten.

Zaadhuizen en andere standhouders

Dit jaar zijn de groentezaadhuizen Clause/Hazera, BASF (Nunhems), Sanac/Seminis (Monsanto) en Bejo zaden Belgium BVBA met een stand aanwezig. Clause, Sanac, Seminis en Nunhems hebben naast een stand in de tent ook een demoveld met groenten laten aanleggen.

Andere standhouders vervolledigen de tuinbouwafdeling. Abemec zal demonstreren met een wendbaar zelfrijdend spuittoestel Bargam Grimac. De Wingssprayer spuit een fijne nevel rechtstreeks op het gewas, waardoor er geen druppels van het blad rollen. Daarnaast voorkomt de Wingssprayer drift aan de achterkant van een spuitmachine. De vleugel dient als spoiler, gewasopener en als windscherm. In combinatie met heel fijne doppen levert deze spuittechniek toch nog een uitstekende driftreductie.

De resultaten van een roestbestrijdingsproef in prei zijn te bezichtigen op het groenteveld. Van Den Heuvel Jeroen zal plastiek leggen op ruggen en zal Lambers LMB schoffelmateriaal voorstellen.

Aanleg en onderhoud groente- en aardappelveld

Luc De Reycke bedankte tot slot de medewerkers van het PCG voor de aanleg en het onderhoud van de teelten. “De demonstraties in de groentegewassen kunnen enkel doorgaan dankzij de inzet van het PCG. Zij hebben opnieuw gezorgd voor alle teeltwerkzaamheden, van zaaien tot planten over de hele gewasverzorging tot aan de oogst. De droogte zorgde deze editie immers opnieuw voor extra beregeningswerk.”

Lees ook in Werktuigendagen

Werktuigendagen zit in ons DNA

Werktuigendagen 21 en 22 september is het weer zover: tijd voor de Werktuigendagen, beter bekend als een vakbeurs puur voor de landbouwmechanisatie. Ze zijn al aan hun 34e editie toe, maar toch zijn er weer verschillende nieuwe exposanten te spotten op de beurs.
Meer artikelen bekijken