Startpagina Actueel

Vijf brede weersverzekeringen erkend

Vanaf 2020 bieden vijf verzekeringsmaatschappijen in Vlaanderen een erkende brede weersverzekering aan. Dat maakte het Departement Landbouw en Visserij bekend tijdens de Werktuigendagen die dit weekend plaatsvinden in Oudenaarde. In 2020, 2021 en 2022 wordt 65% van de jaarlijkse verzekeringspremie gesubsidieerd.

Leestijd : 2 min

De erkende brede weersverzekeringen worden aangeboden door KBC, MS Amlin Insurance (Nuytten Verzekeringen), N.V. Hagelunie, Agriver en Vereinigte Hagel. De verzekeringen dekken een breed scala aan het weer gerelateerde calamiteiten, zoals overtollige regenval en hagel.

captur

Subsidie op de premie

In de jaren 2023-2026 wordt 65% van premie grootste verzekerde oppervlakte in periode 2020-2022. Bijkomende oppervlakte aan maximaal 65%, mogelijk beperkt door budget. Voorbeeld: Een landbouwer verzekert zich in 2020, 2021 en 2022 voor respectievelijk 10, 15 en 12 ha aardappelen. Hiervoor ontvangt hij telkens een premiesubsidie van 65%.

In 2023 verzekert hij zich voor 18 ha aardappelen. Voor 15 ha (grootste verzekerde oppervlakte in periode 2020-2022) zal hij dan 65% subsidie kunnen ontvangen. Voor de bijkomende 3 ha kan het subsidiepercentage lager zijn dan 65%. Afhankelijk van het beschikbare budget kan dit variëren van 0 tot 65%.

Voor landbouwers die hun bedrijf pas starten vanaf 2021 of later, wordt de eerste drie jaar 65% subsidie gegarandeerd. Vanaf het vierde jaar na opstart, is de situatie zoals voor de gewone landbouwers vanaf 2023 van toepassing. De subsidie is alleen voor percelen gelegen in het Vlaams Gewest. Een Waalse landbouwer met Vlaamse percelen kan dus voor deze percelen zich verzekeren, maar een Vlaamse boer eventuele Waalse percelen niet.

Polisvoorwaarden

De polisvoorwaarden (zoals eigen risico, normen voor weersfenomenen, maximale uitbetaling, …) kunnen verschillen tussen de verzekeringen. Lees dus steeds goed de voorwaarden en details van de verschillende verzekeringspolissen en ga na welke verzekering het beste aansluit bij de behoeften van uw bedrijf.

Enkel verzekeringen met een schadedrempel van 20% komen in aanmerking voor subsidie. Als u bij een bepaalde verzekering zou opteren voor een uitbetaling vanaf een lagere schadedrempel (bijvoorbeeld 15%), komt het gedeelte van de premie voor deze bijkomende dekking niet in aanmerking voor subsidie.

Subsidieaanvraag via de verzamelaanvraag

De betalingsaanvraag gebeurt via een apart onderdeel binnen de verzamelaanvraag. Hierbij geeft u op met welke verzekeraar u een brede weersverzekering hebt afgesloten, voor welke openluchtteelten en op welke percelen.

Verwerking subsidieaanvraag

Om de administratieve lasten van de land- en tuinbouwer zo laag mogelijk te houden wordt de betaalde verzekeringspremie rechtstreeks bij de verzekeraar opgevraagd. Hiertoe verleent u toestemming aan de verzekeraar bij het afsluiten van uw contract. Ook de nodige controles worden zo veel mogelijk bij de verzekeringsmaatschappijen uitgevoerd. Enkel op verzoek moet u uw individuele polis voorleggen aan de administratie.

Na afhandeling van alle controles zal de tussenkomst in de verzekeringspremie berekend worden. Deze subsidie wordt ten vroegste op het einde van het kalenderjaar betaald aan de landbouwer.

Tussenkomst rampenfonds

Om vanaf 2020 nog in aanmerking te kunnen komen voor vergoedingen uit het rampenfonds bij schade aan niet-verzekerde teelten, zal minstens 25% van uw bedrijfsareaal verzekerd moeten zijn via een erkende brede weersverzekering. Vanaf 2025 zullen er geen vergoedingen meer zijn uit het rampenfonds.

captur 2

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken